Vattenfall vinner koncessionen för vindkraftparken Horns Rev 3

Vattenfalls koncernchef Magnus Hall gläds över beslutet att Vattenfall vunnit budgivningen om koncessionen att bygga vindkraftparken Horns Rev 3 utanför den danska västkusten.

Vattenfall Vindkraft har vunnit koncessionen att bygga och driva den havsbaserade vindkraftparken Horns Rev 3, med en total kapacitet på 400 MW, som kommer att kunna leverera el till 450 000 hushåll från 2017.

Vattenfalls koncernchef Magnus Hall välkomnar beskedet att Vattenfall har lämnat det mest konkurrenskraftiga budet på Horns Rev 3. Bolaget inväntar nu godkännande från det danska folketinget och EU.

– Byggandet av Horns Rev 3 är ett viktigt steg mot både Danmarks och EU:s mål att minska koldioxidutsläppen, eftersom 30 % av energiförbrukningen år 2020 ska komma från förnybara energikällor. Därför litar vi på att en politisk majoritet ställer sig bakom ett avtal och hittar en lösning som tillfredsställer alla parter, säger Magnus Hall.

– Den stora, planerade havsbaserade vindkraftparken kommer att påverka Vattenfalls ambitioner avseende vindkraft och i synnerhet vårt fokus på havsbaserade vindkraftparker. Vi är idag den näst största operatören av havsbaserade vindkraftparker i världen och en av de största i Danmark på landbaserad vindkraft. Det ger ännu bättre möjligheter att utveckla hållbar energiproduktion till att vara både lönsam och mer konkurrenskraftig - till förmån för de danska konsumenterna, säger Magnus Hall vidare.

Med Vattenfall som koncessionsägare av Horns Rev 3, får vi samtidigt en unik möjlighet till synergieffekter mellan flera havsbaserade vindkraftparker, menar Alberto Mendez Rebollo, som är chef för Vattenfalls nordiska vindkraftverksamhet.

– Vår driftcentral i Esbjerg övervakar idag över 1000 vindkraftverk, både på land och till havs och Horns Rev 3 kommer att innebära positiva synergier i drift och underhåll av havsbaserade vindkraftparker i Nordsjön. Driftcentralen i Esbjerg och samhället Esbjerg kommer att få en större betydelse som försörjningskedja för havsbaserad verksamhet i och med Horns Rev 3, säger Alberto Mendez Rebollo.

Till havs äger Vattenfall Vindkraft idag 60 % av Horns Rev 1, 80 vindkraftverk, och bygger tillsammans med Stadtwerke München, två vindkraftparker till havs i den tyska Nordsjön; Dan Tysk och Sandbank. Dessutom står Vattenfall för utbyggnaden av vindkraftparken Kentish Flats i England. Totalt äger Vattenfall ca1800 MW vindkraft totalt, varav 1000 MW är havsbaserad, däribland Lillgrund i Sverige.

För ytterligare information kontakta:
Peter Stedt, pressekreterare Vattenfall AB, 070-597 73 38

Från Vattenfalls pressavdelning, telefon: 08 739 50 10, e-post: press@vattenfall.com
Facebook: facebook.com/vattenfallpressrum
Twitter: twitter.com/Vattenfall_Se

 
Vattenfall är ett svenskägt energiföretag med verksamhet i Sverige, Tyskland, Nederländerna, Danmark, Storbritannien och Finland. Sedan den 1 januari 2014 är Vattenfalls verksamhet indelad i två enheter: regionerna Nordic och UK/Continental Europé. Vattenfalls vision är att utveckla en hållbar och bred europeisk energiportfölj och att vara ett av de företag som leder utvecklingen mot ett miljömässigt hållbart energisystem.

Se även

Bild från Stor-Rotliden vindkraftpark

Vattenfall vindkraft säljer, bygger och förvaltar Grönhult

Vattenfall Vindkraft AB har sålt projektet Grönhult till brittiska TRIG. Samtidigt kommer Vattenfall att bygga och förvalta vindkraftsparken som börjar byggas redan till våren.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']
Första turbinen vid Kriegers Flak Installerad

Första turbinen på plats i Kriegers Flak

Den danska havsbaserade vindkraftparken Kriegers Flak börjar inom kort producera fossilfri el. Det blir Danmarks största havsbaserade vindkraftpark.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']
Vindkraftverk i Markbygden

Vattenfall tecknar avtal om energitjänster för vindkraftsparken Markbygden etapp 2

Vattenfall kommer under en flerårsperiod att stå för kraftbalansering och elmarknadstjänster för vindkraftsparken Markbygden etapp 2 norra i Piteå kommun.

Läs hela artikeln