Ett vindkraftverk en vinterdag

Vindkraftproduktion i kallt klimat

Att producera vindkraftel i vinterförhållanden medför helt andra utmaningar än i normala klimatförhållanden och här ligger Sverige i framkant i världen vad gäller erfarenhet och expertis.

Utbyggnaden av vindkraft i Sverige står inför ett expansivt skede. I både Norr – och Västerbotten byggs och planeras ett stort antal vindkraftparker. Investeringarna är stora, Vattenfall investerar till exempel 10 miljarder kronor i vindkraft de närmaste fyra åren, men samtidigt ser branschen allvarligt på de låga elpriser vi har idag, en prisnivå som förväntas ligga still åtminstone fram till 2020. Detta i kombination med ovissheten inför framtida stödsystem utgör en stor utmaning för framtidens vindkraftutbyggnad.

I vinterförhållanden tillkommer några andra faktorer att ta hänsyn till. Trots att det generellt blåser mer under vinterhalvåret, vilket givetvis är positivt, finns frågor som till exempel isbeläggning på turbinbladen . Att det byggs vindkraft i kallt klimat och att det projekteras många nya vindkraftparker i till exempel norra Sverige beror främst på att det finns gott om bra vindlägen samt att det finns möjligheter att göra det storskaligt på land på grund av att det finns så mycket stora ytor som inte är bebodda.

Isbeläggning ger högre ljud

Kall luft har högre densitet och energiinnehåll än varm luft vilket kan göra det till en fördel att placera ett vindkraftverk i kallt klimat jämfört med att välja en sydligare plats med samma medelvind. Men det förutsätter att vindkraftverken kan hållas isfria och nyttjas fullt ut.

Minsta lilla ishinna på bladen påverkar aerodynamiken negativt vilket leder till produktionsförluster. Ju mer ispåväxt desto mindre produktion. Att verken till och med stannar beror inte på att bladen blir för tunga utan på grund av att de inte kan fånga tillräckligt med vind. Precis samma fenomen som gör att flygplan inte kan flyga om de får is på vingarna. Den förändrade aerodynamiken påverkar också ljudet. Vår långtidsmätning på Stor-Rotliden visade ett klart samband mellan is på bladen och ett påtagligt förhöjt källjud.

Isbeläggningen påverkar alltså inte bara produktionen negativt, även ljudnivån riskerar att öka när is bildas på rotorbladen.

Lyckligtvis finns lösningar på dessa problem. Vattenfall utrustar samtliga sina turbiner och blad i områden med kraftig nedisning med värmesystem som minskar risken för att is bildas på bladen. En följd av detta är att risken för att produktionen drabbas negativt av isbelagda turbinblad minskar drastiskt. Dessutom har alla vindkraftparker säkerhetsavstånd till kringliggande riskområden för att minimera risken att störas av vindkraftpark. Att producera vindkraft i arktiska förhållanden är en utmaning och i Sverige finns experterna som antagit den utmaningen. Få områden i världen producerar förnybar el från vindkraft i de tuffa förhållanden som råder i Norr- och Västerbotten.

Konferensen Winterwind 2015 går av stapeln 3-4 februari på Pite Havsbad. Winterwind är ett forum för alla som verkar i kallt klimat där föreläsare, deltagare och utställare tillsammans interagerar för att sprida kunskap, utbyta erfarenheter och utveckla lösningar för utbyggnad av säker och produktiv vindkraft i kallt klimat .Förra årets mässa i Sundsvall drog 500 deltagare från 17 länder.

Årets mässa, där Vattenfall Vinds Nordenchef Alberto Mendez Rebollo är huvudtalare, ser även deltagare från två andra av Vattenfalls huvudgrenar; vattenkraft och distribution (nät). Dessa båda har mångårig erfarenhet av att producera respektive leverera el i stark kyla och med mycket snö och is.

Ställ frågor till Vattenfalls vindkraftexpertert direkt från mässan

Du kan intervjua Vattenfalls olika experter på vindkraft genom att ringa in på 070-597 73 38. Nedan ser du en lista på vilka av Vattenfalls experter som finns tillgängliga under de två dagarna.

Övergripande vindkraftfrågor/investeringar
Alberto Méndes Rebollo, chef Vattenfalls nordiska vindkraftverksamhet (endast tisdag 3/2)

Vindmätning/vindresurs/parklayout
Jan-Åke Dahlberg
Jenny Longworth

Ljud/buller
Jenny Longworth
Daniel Gustafsson

Isfrågor ur ett produktionsperspektiv
Daniel Gustafsson
Jan-Åke Dahlberg

Mätinstrument/mätmetodik/R&D-frågor
Peter Krohn

Isfrågor ur ett H/S-perspektiv
Tanja Cesar

Tillståndsfrågor/projekt
Fredrik Öhrvall
Karin Wollbrand
Daniel Gustafsson

Drift, service, underhåll
Ingemar Forsgren

För ytterligare information kontakta:
Peter Stedt, pressekreterare Vattenfall, 070-59 77 338

Från Vattenfalls pressavdelning
, telefon: 08 739 50 10, e-post: press@vattenfall.com
Facebook: facebook.com/vattenfallpressrum
Twitter: twitter.com/Vattenfall_Se

Se även

Bild från Stor-Rotliden vindkraftpark

Vattenfall vindkraft säljer, bygger och förvaltar Grönhult

Vattenfall Vindkraft AB har sålt projektet Grönhult till brittiska TRIG. Samtidigt kommer Vattenfall att bygga och förvalta vindkraftsparken som börjar byggas redan till våren.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']
Första turbinen vid Kriegers Flak Installerad

Första turbinen på plats i Kriegers Flak

Den danska havsbaserade vindkraftparken Kriegers Flak börjar inom kort producera fossilfri el. Det blir Danmarks största havsbaserade vindkraftpark.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']
Vindkraftverk i Markbygden

Vattenfall tecknar avtal om energitjänster för vindkraftsparken Markbygden etapp 2

Vattenfall kommer under en flerårsperiod att stå för kraftbalansering och elmarknadstjänster för vindkraftsparken Markbygden etapp 2 norra i Piteå kommun.

Läs hela artikeln