Den havsbaserade vindkraftparken Sandbank levererar sin första el

Den havsbaserade vindkraftparken Sandbank 90 kilometer väst om ön Sylt har nu levererat sin första vindkraft från Nordsjön till det tyska elnätet. De första av total 72 vindkraftverk håller successivt på att tas i drift för elproduktion. Sandbank väntas vara fullständigt uppkopplat mot nätet och leverera med full kapacitet tidigt under våren 2017.

Uppförandet av vindkraftverk för Sandbank startade i slutet av juli, och under de senaste veckorna har 21 vindkraftverk framgångsrikt rests. När vindkraftparken är helt driftsatt och i kontinuerlig drift kommer den varje år att producera el motsvarande 400 000 tyska hushålls användning. Jämfört med el som producerats från konventionella energislag undviker Sandbank att släppa ut mer än 700 000 ton koldioxid årligen.

Under idrifttagandefasen för vindkraftverken används servicefartyget ”Acergy Viking” i projektet. Genom att använda denna modifierade fartygstyp, räknar man i projektet med en väsentlig tre månaders tidsvinst jämfört med den ursprungliga planeringen. Detta ”promenera-till-jobbet”-fartyg har ett särskilt landgångssystem som gör det möjligt för idrifttagningsteamen att direkt klättra upp på vindkraftverken. Det nya konceptet gör det också möjligt att arbeta enligt förhöjda säkerhetskrav och dessutom dygnet runt. Detta koncept används för första gången i Nordsjön runt Tyskland vid idrifttagande av vindkraftverken vid Sandbank.

När vindkraftparken är i full drift kommer en havsbaserad transformatorstation att samla in vindkraften från alla 72 turbinerna, omvandla den från växelspänning på 33 kilovolt (kV) till 155 kV och leverera den till en omriktarstation varifrån elen kommer att transporteras som likström de 165 kilometrarna till anslutningspunkten i Büsum, Schleswig-Holstein.

Investeringskostnaderna för den havsbaserade vindkraftparken Sandbank blir omkring 1,2 miljarder euro. Vattenfall äger 51 % av Sandbank Offshore GmbH, det bolag som bildats för att genomföra projektet, medan SWM äger återstående 49 %. Totalt 72 Siemens-vindkraftverk i fyramegawattsklassen (MW) kommer att uppföras och tillhandahålla en total installerad kapacitet om 288 MW. Sandbank planeras att tas i full drift under 2017. Detta kommer att ge en kombinerad portfölj på 576 MW installerad produktionskapacitet, vilket gör Vattenfall och SWM till två av de största operatörerna av havsbaserade vindkraftparker i Tyskland.

Bilder från Sandbank: https://www.flickr.com/photos/vattenfall/albums/72157660295495504

För ytterligare information kontakta:
Peter Stedt, pressekreterare, 070-59 77 336

Vattenfalls pressavdelning, telefon: 08-739 50 10, e-post: press@vattenfall.com
Facebook:   facebook.com/vattenfallpressrum
Twitter:        twitter.com/Vattenfall_Se

Fakta Sandbank
Namn Sandbank havsbaserade vindkraftpark
Joint venture partners Vattenfall Vindkraft AB (51%)Stadtwerke München GmbH (49%)
Antal kraftverk 72
Typ av turbin SWT-4.0-130
Normal kapacitet per turbin 4.0 MW
Total installerad effekt 288 MW
Beräknad årlig produktion= motsvarande antal tyska hushåll (3 700 kWh per hushåll) 1.4 terawattimmar (TWh)~ 400,000
Vattendjup 24–33 m
Grund Monopiles
Vindkraftparkens storlek 60 km2
Avstånd från kusten 110 km (90 km från ön Sylt)
Höjd över havsytan från rotorbladets spets 158 m
Nasellens höjd över havsytan 95 m
Rotordiameter 130 m
Undervattenskabel Sylwin1
Kabelns längd till kusten 165 km (från transformator)
Kabelns anslutningspunkt vid kusten Büsum
Avstånd från kustanslutning till transformator 45 km
Konstruktionsstart Juni 2015

Vattenfall är ett svenskt, statligt ägt energiföretag med 28 000 medarbetare och verksamhet i Sverige, Tyskland, Nederländerna, Danmark, Storbritannien och Finland. Vattenfall stödjer omställningen till ett förnybart energisystem och har som mål att vara ledande inom hållbar produktion och därigenom trygga en tillförlitlig och kostnadseffektiv energiförsörjning.

Se även

Bild från Stor-Rotliden vindkraftpark

Vattenfall vindkraft säljer, bygger och förvaltar Grönhult

Vattenfall Vindkraft AB har sålt projektet Grönhult till brittiska TRIG. Samtidigt kommer Vattenfall att bygga och förvalta vindkraftsparken som börjar byggas redan till våren.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']
Första turbinen vid Kriegers Flak Installerad

Första turbinen på plats i Kriegers Flak

Den danska havsbaserade vindkraftparken Kriegers Flak börjar inom kort producera fossilfri el. Det blir Danmarks största havsbaserade vindkraftpark.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']
Vindkraftverk i Markbygden

Vattenfall tecknar avtal om energitjänster för vindkraftsparken Markbygden etapp 2

Vattenfall kommer under en flerårsperiod att stå för kraftbalansering och elmarknadstjänster för vindkraftsparken Markbygden etapp 2 norra i Piteå kommun.

Läs hela artikeln