Världens första rivning av en havsbaserad vindkraftspark nu slutförd

För första gången i världen har en havsbaserad vindkraftspark nedmonterats. Vattenfalls vindkraftspark Yttre Stengrund har försvunnit från horisontlinjen i Kalmar sund.

Det var i slutet av november som arbetet påbörjades med att nedmontera de fem vindkraftverken på totalt 10 megawatt (MW) installerad effekt som utgjorde vindkraftsparken Yttre Stengrund i Kalmar sund. Vindkraftsparken har varit i bruk sedan 2001 och i Vattenfalls ägo sedan 2006. Beslutet att ta ner hela parken istället för att ersätta turbinerna med nya, modernare, var motiverat både ekonomiskt och tekniskt.

– De turbiner som var monterade i Yttre Stengrund var av en tidig modell och de tillverkades endast i totalt cirka 50 exemplar. Svårigheten att få tag i reservdelar och de stora kostnaderna för att renovera turbiner och växellådor bidrog till att det inte var ekonomiskt försvarbart att byta ut turbinerna, säger Maria Hassel, Vattenfalls projektledare för nedmonteringen.

Det regionala företaget Svensk Sjöentreprenad, SSE, är de som utfört arbetet med att ta bort och lyfta ner rotorblad och själva turbinhusen. De har också monterat ned de fem tornen och kapat betongfundamenten i nivå med havsbotten. Arbetet har kunnat genomföras i stort sett enligt plan men med en månads försening på grund av dåligt väder. Väder är ett stort riskmoment i projekt till havs.

Att ta beslutet att riva en vindkraftspark samtidigt som Vattenfalls samtliga investeringar i ny produktion går till just förnybara energikällor, kan verka konstigt.

– Ja, det kan tyckas lite motsägelsefullt men Yttre Stengrund var en av våra första vindkraftsparker och vi har lärt oss mycket under de nästan tio år vi drivit parken. Den orimliga kostnaden och tekniska svårigheten att ersätta turbinerna gjorde detta till ett relativt enkelt beslut. Vi har bättre vindlägen på andra platser i landet där vi kan bygga ny vindkraft och ta med oss kunskapen från Yttre Stengrund, säger Maria Hassel vidare.

Arbetet har genomförts med den miljöhänsyn som krävts, i enlighet med de beslut som fattats av berörda miljömyndigheter. Vattenfall avser återställa det ianspråktagna området så att spåren av den tidigare vindkraftsparken ska vara försumbara.

Sjökablarna kommer att tas upp under sommaren 2016.

För mer information, vänligen kontakta:
Maria Hassel, projektledare Vattenfall Vind, 072-50 89 557
Peter Stedt, pressekreterare, 070-59 77 338

Från Vattenfalls pressavdelning
08-739 50 10, press@vattenfall.com
Facebook: facebook.com/vattenfall
Twitter: twitter.com/Vattenfall_Se

Se även

Obemannat ytfartyg

Vattenfall uppnår säkrare och mer klimatsmart undersökning av havsbottnen med obemannad farkost

Vattenfall har genomfört den första storskaliga undersökningen av havsbottnen med obemannade ytfarkoster. Resultaten var mycket goda, både ur klimatsynpunkt och ur säkerhetssynpunkt. Detta ö...

Läs hela artikeln
Havsbaserad vindkraftspark

Vattenfall får bygga Finlands första stora havsbaserade vindkraftspark

Vattenfall har inlett ett samarbete med Metsähallitus kring att bygga och driva Finlands första, stora havsbaserade vindkraftspark.

Läs hela artikeln
Cadelers installationsfartyg Wind Osprey, som bär turbinbladen som ska installeras senare. Foto: Vattenfall/Charles Walker

Milstolpe HKZ: halvvägs till färdigbyggd

– Vi är halvvägs mot att ha byggt färdigt världens första havsbaserade vindkraftpark utan subventioner — en stor milstolpe som vi alla kan vara mycket stolta över, säger Søren Andersen, Seni...

Läs hela artikeln