Vattenfall bygger Danmarks största vindpark till havs

Vattenfall påbörjar byggandet av den havsbaserade vindkraftparken Horns Rev 3 utanför Danmarks västkust. Horns Rev 3 kommer att tas i drift 2018 och den totala investeringen uppgår till strax över 1 miljard euro. Horns Rev 3 kommer att leverera hushållsel till 400 000 danska hem.

I februari 2015 vann Vattenfall budgivningen om koncessionen att bygga Horns Rev 3. Vattenfall är idag den näst största operatören av havsbaserade vindkraftparker i världen och en av de största i Danmark på landbaserad vindkraft. Färdigställandet av Horns Rev 3 kommer att stärka Vattenfalls position som ledande inom förnybar elproduktion, i Danmark och i Europa.

– Horns Rev 3 är en viktig del av Vattenfalls ambitioner avseende vindkraft och i synnerhet vårt fokus på havsbaserade vindkraftparker. Horns Rev 3 är också en tydlig signal till omvärlden att Vattenfalls strategi är att nyinvestera i förnybar elproduktion och att växa inom vindkraft. Vattenfall stödjer omställningen till ett helt förnybart energisystem och antar utmaningen trots dagens låga elpriser och överkapacitet, säger Magnus Hall, vd och koncernchef Vattenfall.

Vattenfalls strävan är att minska byggkostnaderna för havsbaserad vindkraft och därmed även sänka produktionskostnaden per producerad kWh (kilowattimme). Detta innebär att Horns Rev 3 kan byggas och tas i drift inom knappt tre år.

– Horns Rev 3 kommer att utgöra en del av ett viktigt kluster av havsbaserade vindkraftparker på den danska sydvästkusten. Det innebär att vi kan utnyttja synergieffekter i drift och underhåll vilket gynnar alla våra vindkraftparker vid Danmarks kust. Erfarenheterna från de andra parkerna har också bidragit till att byggkostnaden och kostnaden för elproduktion vid Horns Rev 3 har kunnat sänkas, säger Gunnar Groebler, chef för Vattenfalls vindkraftverksamhet. 

Till havs äger Vattenfall idag 60 % av Horns Rev 1 (80 vindkraftverk)­ och driver och bygger tillsammans med Stadtwerke München, två vindkraftparker till havs i den tyska Nordsjön; Dan Tysk (invigd maj 2014) och Sandbank (invigs 2017). Dessutom inviger Vattenfall utbyggnaden av vindkraftparken Kentish Flats i England den 6 juni i år. Totalt äger Vattenfall ca 2200 MW vindkraft, varav 1300 MW är havsbaserad, med fler än 1000 vindkraftverk.

Läs mer om Vattenfalls vindkraftverksamhet

För ytterligare information kontakta:
Peter Stedt, pressekreterare: 070-597 73 38

Från Vattenfalls pressavdelning, telefon: 08 739 50 10, e-post: press@vattenfall.com
Facebook: facebook.com/vattenfallpressrum
Twitter: twitter.com/Vattenfall_Se

Vattenfall är ett statligt svenskt energiföretag med verksamhet i Sverige, Tyskland, Nederländerna, Danmark, Storbritannien och Finland. ”Energy You Want” – Vattenfalls vision är att vara en engagerad partner till såväl sina kunder som samhället i stort genom att erbjuda lättillgängliga och innovativa energilösningar. Vattenfall har som mål att vara ledande inom hållbar produktion och därigenom trygga en tillförlitlig och kostnadseffektiv energiförsörjning.

Se även

Vindkraftverk i Markbygden

Vattenfall tecknar avtal om energitjänster för vindkraftsparken Markbygden etapp 2

Vattenfall kommer under en flerårsperiod att stå för kraftbalansering och elmarknadstjänster för vindkraftsparken Markbygden etapp 2 norra i Piteå kommun.

Läs hela artikeln
Illustration av vindkraftpark

Samrådsstart för ny vindkraftspark utanför Hallandskusten

Vattenfall planerar att bygga en ny vindkraftspark 25 kilometer utanför Falkenberg. Upp till ett 80-tal verk ska kunna producera el motsvarande det årliga behovet av förnybar hushållsel för ...

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']
Blakliden-Fäbodbergets vindkraftpark i Västerbotten

Halvtid i bygget av Vattenfalls största landbaserade vindkraftpark

Blakliden-Fäbodbergets vindkraftpark i Västerbotten tar byggpaus för vintern.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']