Vattenfall bygger vindkraftpark utanför Aberdeen

Vattenfall har fattat beslut om att investera drygt tre miljarder kronor i en kombinerad vindkraftpark och teknikutvecklingsanläggning utanför den skotska kusten.

Vindkraftparken, som kallas European Offshore Wind Deployment Centre (EOWDC), kommer att bestå av elva turbiner och ha en kapacitet på 92,4 MW. Förutom att producera el ska anläggningen också vara ett center för test och utveckling av ny teknologi för havsbaserad vindkraft.

– Vi ska fördubbla vår vindkraftkapacitet från 2 GW till 4 GW till 2020 och vi arbetar målmedvetet för att effektivisera och minska våra kostnader för havsbaserad vindkraft. Satsningen på European Offshore Wind Deployment Centre utanför Aberdeen är en viktig del av det, säger Magnus Hall, vd och koncernchef för Vattenfall.

Den skotska regeringen gav tillstånd till att bygga vindkraftparken i Aberdeenbukten redan 2013. Efter överklaganden fick vindparksbygget  slutgiltigt klartecken i december 2015. Konstruktionen av vindkraftparken beräknas påbörjas under senare delen av nästa år för att börja producera el under våren 2018.

EOWDC har projekterats tillsammans med den lokala partnern Aberdeen Renewable Energy Group. I enlighet med tidigare överenskommelser kommer Vattenfall att förvärva Aberdeen Renewable Energy Groups andel och bli ensamägare.

Beslutet att investera i EOWDC, kommer bara några veckor efter den brittiska folkomröstningen om EU-utträde, och visar på Vattenfalls fortsatta långsiktiga engagemang för vindkraft i Storbritannien.

– Det här understryker vår långsiktiga ambition att utöka vår vindkraftskapacitet i Storbritannien. Den brittiska regeringen vill att vindkraften ska fortsätta stå för en väsentlig del av den klimatneutrala elproduktionen i landet. Vi vill vara en del av den utvecklingen och växa i Storbritannien, säger Magnus Hall.

Vattenfall offentliggör denna information enligt svensk lag om värdepappersmarknaden

Vattenfalls pressavdelning,
tel: 08 739 50 10, e-post: press@vattenfall.com
Facebook: facebook.com/vattenfallpressrum
Twitter: twitter.com/Vattenfall_Se


Vattenfall är ett svenskt, statligt ägt energiföretag med 28 000 medarbetare och verksamhet i Sverige, Tyskland, Nederländerna, Danmark, Storbritannien och Finland. Vattenfall stödjer omställningen till ett förnybart energisystem och har som mål att vara ledande inom hållbar produktion och därigenom trygga en tillförlitlig och kostnadseffektiv energiförsörjning.


Se även

Bild från vindkraftparken Kentish flats

Svenska Kriegers flak: Natura 2000-tillstånd steg mot mer fossilfri el i Skåne

Länsstyrelsen i Skåne beviljar Vattenfall Natura 2000-tillstånd att bygga vindkraft på den svenska delen av Kriegers flak.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']
Bild från Stor-Rotliden vindkraftpark

Vattenfall vindkraft säljer, bygger och förvaltar Grönhult

Vattenfall Vindkraft AB har sålt projektet Grönhult till brittiska TRIG. Samtidigt kommer Vattenfall att bygga och förvalta vindkraftsparken som börjar byggas redan till våren.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']
Första turbinen vid Kriegers Flak Installerad

Första turbinen på plats i Kriegers Flak

Den danska havsbaserade vindkraftparken Kriegers Flak börjar inom kort producera fossilfri el. Det blir Danmarks största havsbaserade vindkraftpark.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']