Vattenfall vinner budgivningen om att bygga Nordens största havsbaserade vindkraftpark

Vattenfall har i dag vunnit budgivningen om att uppföra danska Kriegers Flak, en 600 MW havsbaserad vindkraftpark i Östersjön. Det vinnande budet var 372 danska kronor* per MWh, en av världens lägsta kostnader för havsbaserad vindkraft.

– Tillkännagivandet innebär en viktig milstolpe för vår ambition att öka vår produktion av förnybar energi. Vi är redan nu världens näst största aktör inom havsbaserad vindkraft. Det vinnande budet på 372 danska kronor* per MWh visar att Vattenfall är konkurrenskraftigt och bidrar till att pressa kostnaderna för förnybar energi, säger Vattenfalls vd och koncernchef Magnus Hall.

Kriegers Flak blir Danmarks största havsbaserade vindkraftpark, och kommer att förse 600 000 danska hushåll med förnybar energi. Det motsvarar 23 procent av alla hushåll i Danmark. Vattenfall kommer att investera 8,2–9,7 miljarder danska kronor* i Kriegers Flak, givet att ett investeringsbeslut fattas av bolagets styrelse.

– Detta är spännande nyheter. Jag är mycket stolt över mina medarbetare som än en gång kommit med ett vinnande bud. Vattenfall har tagit hem de tre senaste budgivningarna om havsbaserad vindkraft i Danmark: Horns Rev 3, Danish Near Shore och Kriegers Flak. Dessa motsvarar energiförbrukningen för 55 procent av Danmarks hushåll, säger Gunnar Groebler, chef för Vattenfall Vind.

I september vann Vattenfall budgivningen för projektet Danish Near Shore (350 MW). Projektet inväntar dock ett beslut från Danmarks Folketing.

– Vårt vinnande bud för Kriegers Flak ligger 58 procent under det ursprungliga budgivningstaket på 0,90 danska kronor*. Även när det gällde Danish Near Shore-projektet låg budet avsevärt under taket. Med dessa två projekt bidrar Vattenfall på ett kostnadseffektivt sätt till att Danmark når sina klimatmål och möter kundernas efterfrågan på förnybar energi, säger Gunnar Groebler.

Fakta:
Kriegers Flak ingår i en politisk överenskommelse i Folketinget från 2012. Överenskommelsen syftar till en miljövänlig och resurseffektiv ekonomi, oberoende av fossila bränslen från 2050. En del av överenskommelsen är att bygga tre större havsbaserade vindkraftparker: Horns Rev 3, Danish Near Shore och Kriegers Flak. Vattenfall har vunnit budgivningen för alla tre.

Dagens beslut innebär att Vattenfall kan börja planera för det 132 km² stora området i Östersjön. Området består av tre sektorer avsatta för vindkraftutveckling i Tyskland, Sverige och Danmark. Vattenfalls vinnande bud idag gäller den danska delen av Kriegers Flak-området. För den svenska delen av Kriegers Flak finns ett tillstånd som upphör 2018. Ingen budgivningsprocess har ännu inletts för den tyska delen.

Kriegers Flak kommer att övervakas från Vattenfalls övervakningscentral i Esbjerg, Danmark. Därifrån övervakas redan Vattenfalls drygt 1 000 vindkraftverk.
*1 DKK – 0,13 EUR

För ytterligare information kontakta:
Peter Stedt, pressekreterare, Vattenfall AB, +46 70 57 73 38

Vattenfalls pressavdelning, telefon: 08-739 50 10, e-post: press@vattenfall.com
Facebook:   facebook.com/vattenfallpressrum
Twitter:         twitter.com/Vattenfall_Se

  
Vattenfall är ett svenskt, statligt ägt energiföretag med mer än 20 000 medarbetare och verksamhet i Sverige, Tyskland, Nederländerna, Danmark, Storbritannien och Finland. Vattenfall stödjer omställningen till ett förnybart energisystem och har som mål att vara ledande inom hållbar produktion och därigenom trygga en tillförlitlig och kostnadseffektiv energiförsörjning.

Se även

Bild från vindkraftparken Kentish flats

Svenska Kriegers flak: Natura 2000-tillstånd steg mot mer fossilfri el i Skåne

Länsstyrelsen i Skåne beviljar Vattenfall Natura 2000-tillstånd att bygga vindkraft på den svenska delen av Kriegers flak.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']
Bild från Stor-Rotliden vindkraftpark

Vattenfall vindkraft säljer, bygger och förvaltar Grönhult

Vattenfall Vindkraft AB har sålt projektet Grönhult till brittiska TRIG. Samtidigt kommer Vattenfall att bygga och förvalta vindkraftsparken som börjar byggas redan till våren.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']
Första turbinen vid Kriegers Flak Installerad

Första turbinen på plats i Kriegers Flak

Den danska havsbaserade vindkraftparken Kriegers Flak börjar inom kort producera fossilfri el. Det blir Danmarks största havsbaserade vindkraftpark.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']