Vattenfall inviger sin största vindkraftpark på land

Idag invigs Vattenfalls största landbaserade vindkraftpark Pen y Cymoedd i södra Wales. Invigningen innebär att Vattenfall tar ännu ett steg mot målet att förse sina kunder med klimatsmarta lösningar. Genom att samlokalisera produktion av förnybar energi med lagringsmöjligheter siktar Vattenfall mot omställningen till ett nytt energisystem.

Pen y Cymoedd, som invigs idag torsdag, är Vattenfalls största landbaserade vindkraftpark och 188 000 hushåll har sedan en tid kunnat ta del av förnybar el producerad där. När lagringskapacitet i form av batterier installeras så kommer Pen y Cymoedd att vara den största kommersiella vindkraftparken i världen som kan lagra den energi som produceras.

Vid invigningen underströk Vattenfalls VD Magnus Hall betydelsen av att ha produktion och lagring vid samma vindkraftpark:

-Vi vill fortsätta att växa inom förnybar energi och siktar på att vara helt fossilfria inom en generation. I och med Pen y Cymoedd och de framtida möjligheterna att lagra energi fortsätter vi att ställa om vår energiproduktion och att hitta nya och innovativa sätt att hjälpa vår omvärld att bli klimatsmarta.

Gunnar Groebler, chef för Vattenfalls vindkraftverksamhet och för investeringar på SEK 50 miljarder de kommande fem åren, poängterade Pen y Cymoedds betydelse för Vattenfalls vindkraftstrategi:

-Dagens invigning av vindkraftparken Pen y Cymoedd befäster ett viktigt steg för oss. Att vi så snabbt kunnat färdigställa vår största vindkraftpark på land visar att vi är helt i linje med vårt ambitiösa mål för Vattenfalls vindkraft. Vi är stolta över att Pen y Cymoedd kommer att förse motsvarande 15 procent av hushållen i Wales med förnybar energi som faktiskt produceras i Wales. Nu ser vi fram emot att förse Pen y Cymoedd med batterier för lagringskapacitet så att vi stötta när förnybar energi integreras i det nationella nätet.

I mars skrev Vattenfall och BMW Group ett avtal om leverans av upp till 1 000 litium-ion-batterier i år. Batterierna, som har en kapacitet på vardera 33 kilowattimmar (kWh) kommer att installeras under sista kvartalet i år.

Fakta
Video från Pen y Cymoedd 
Antal turbiner: 76
Turbineffekt: 3 MW
Installerad effekt: 228MW
Energi till 188 000 hem (4 000 kWh/år)
Total vägsträckning I parken: 80km
Total längd kablar i parken: 80km

 

För ytterligare information kontakta:

Från Vattenfalls pressavdelning, telefon: 08-739 50 10, e-post: press@vattenfall.com
Facebook: facebook.com/vattenfallpressrum

Se även

Bild från vindkraftparken Kentish flats

Svenska Kriegers flak: Natura 2000-tillstånd steg mot mer fossilfri el i Skåne

Länsstyrelsen i Skåne beviljar Vattenfall Natura 2000-tillstånd att bygga vindkraft på den svenska delen av Kriegers flak.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']
Bild från Stor-Rotliden vindkraftpark

Vattenfall vindkraft säljer, bygger och förvaltar Grönhult

Vattenfall Vindkraft AB har sålt projektet Grönhult till brittiska TRIG. Samtidigt kommer Vattenfall att bygga och förvalta vindkraftsparken som börjar byggas redan till våren.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']
Första turbinen vid Kriegers Flak Installerad

Första turbinen på plats i Kriegers Flak

Den danska havsbaserade vindkraftparken Kriegers Flak börjar inom kort producera fossilfri el. Det blir Danmarks största havsbaserade vindkraftpark.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']