Vattenfall och Aquila Capital tecknar långsiktigt avtal för ny vindkraft i Sverige

Vattenfall och Aquila Capital har tecknat ett 15-årigt avtal för köp av förnybar el och kraftbalansering från den svenska vindkraftparken Kråktorpet, med en installerad kapacitet på 163 MW, väster om Sundsvall.

Avtalet innebär att Vattenfall kommer att köpa elproduktionen från vindkraftparken Kråktorpet som byggs omkring 50 kilometer väster om Sundsvall. Vattenfall kommer också att stå för kraftbalansering, försäljning av el och hantering av elcertifikat med ursprungsgarantier.

- Vi är mycket stolta över detta långsiktiga samarbete med Aquila Capital. Detta projekt passar väl in i våra ambitioner att vara en ledande leverantör av långa elavtal för industrikunder. Vattenfall planerar att bygga ut sin förnybara portfölj till 7 GW till 2023 för att kunna erbjuda kunder långa elavtal baserade på förnybar produktion, säger Lars Haavik, kundansvarig och Lead Originator Nordic på Vattenfall.

Vindkraftparken Kråktorpet kommer att omfatta 43 turbiner (3,8 MW) och ha en beräknad årlig produktion på 570 GWh. Det motsvarar elförbrukningen i närmare 120 000 hushåll. Vindkraftparken beräknas tas i drift i oktober 2019.

- Avtalen med Vattenfall är viktiga för vindkraftsprojektet Kråktorpet. Den nya vindkraftparken kommer ytterligare att öka vår nordiska vindkraftportfölj som redan omfattar mer än 1 000 MW, säger Roman Rosslenbroich, VD och en av grundarna av Aquila Capital.

Avtalet med Aquila Capital är i linje med Vattenfall ambition att bli en ledande leverantör av förnybar el till företags- och industrikunder i Europa. Vattenfall bygger därför upp en portfölj av elhandelsavtal, så kallade Power Purchase Agreements (PPA). Portföljen omfattar för närvarande 4,5 GW och målsättningen är att dubblera denna volym till 2020.

Fakta:
Aquila Capital, med bas i Hamburg, driver förnybara energiprojekt i Europa med en installerad kapacitet på nästan 3 000 MW. Sedan 2015 har företaget förvärvat vindkraftsprojekt i Norden med mer än 1 000 MW installerad kapacitet. Aquila-koncernen är inriktat på långsiktiga och förnybara alternativa investeringslösningar inom infrastruktur, förnybar energi, fastigheter, skogs- och jordbrukssektorn, liksom investeringar inom finansiella marknaden. 

För ytterligare information kontakta:
Vattenfalls pressavdelning, telefon: 08-739 50 10, e-post: press@vattenfall.com

Bilagor

Se även

Curslack-Hamburg, batterilagringsanläggning och vindkraftpark

Hybridparker som kombinerar flera tekniker erbjuder nya möjligheter

Hybridparker som kombinerar vind- och solkraft, batterier och så småningom även elektrolysanläggningar blir mer kostnadseffektiva tack vare att de olika teknikerna kan dela på en och samma i...

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']
Bild från vindkraftparken Kentish flats

Svenska Kriegers flak: Natura 2000-tillstånd steg mot mer fossilfri el i Skåne

Länsstyrelsen i Skåne beviljar Vattenfall Natura 2000-tillstånd att bygga vindkraft på den svenska delen av Kriegers flak.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']
Bild från Stor-Rotliden vindkraftpark

Vattenfall vindkraft säljer, bygger och förvaltar Grönhult

Vattenfall Vindkraft AB har sålt projektet Grönhult till brittiska TRIG. Samtidigt kommer Vattenfall att bygga och förvalta vindkraftsparken som börjar byggas redan till våren.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']