Vattenfall och Aquila Capital tecknar långsiktigt avtal för ny vindkraft i Sverige

Vattenfall och Aquila Capital har tecknat ett 15-årigt avtal för köp av förnybar el och kraftbalansering från den svenska vindkraftparken Kråktorpet, med en installerad kapacitet på 163 MW, väster om Sundsvall.

Avtalet innebär att Vattenfall kommer att köpa elproduktionen från vindkraftparken Kråktorpet som byggs omkring 50 kilometer väster om Sundsvall. Vattenfall kommer också att stå för kraftbalansering, försäljning av el och hantering av elcertifikat med ursprungsgarantier.

- Vi är mycket stolta över detta långsiktiga samarbete med Aquila Capital. Detta projekt passar väl in i våra ambitioner att vara en ledande leverantör av långa elavtal för industrikunder. Vattenfall planerar att bygga ut sin förnybara portfölj till 7 GW till 2023 för att kunna erbjuda kunder långa elavtal baserade på förnybar produktion, säger Lars Haavik, kundansvarig och Lead Originator Nordic på Vattenfall.

Vindkraftparken Kråktorpet kommer att omfatta 43 turbiner (3,8 MW) och ha en beräknad årlig produktion på 570 GWh. Det motsvarar elförbrukningen i närmare 120 000 hushåll. Vindkraftparken beräknas tas i drift i oktober 2019.

- Avtalen med Vattenfall är viktiga för vindkraftsprojektet Kråktorpet. Den nya vindkraftparken kommer ytterligare att öka vår nordiska vindkraftportfölj som redan omfattar mer än 1 000 MW, säger Roman Rosslenbroich, VD och en av grundarna av Aquila Capital.

Avtalet med Aquila Capital är i linje med Vattenfall ambition att bli en ledande leverantör av förnybar el till företags- och industrikunder i Europa. Vattenfall bygger därför upp en portfölj av elhandelsavtal, så kallade Power Purchase Agreements (PPA). Portföljen omfattar för närvarande 4,5 GW och målsättningen är att dubblera denna volym till 2020.

Fakta:
Aquila Capital, med bas i Hamburg, driver förnybara energiprojekt i Europa med en installerad kapacitet på nästan 3 000 MW. Sedan 2015 har företaget förvärvat vindkraftsprojekt i Norden med mer än 1 000 MW installerad kapacitet. Aquila-koncernen är inriktat på långsiktiga och förnybara alternativa investeringslösningar inom infrastruktur, förnybar energi, fastigheter, skogs- och jordbrukssektorn, liksom investeringar inom finansiella marknaden. 

För ytterligare information kontakta:
Vattenfalls pressavdelning, telefon: 08-739 50 10, e-post: press@vattenfall.com

Bilagor

Se även

Bild från Stor-Rotliden vindkraftpark

Vattenfall vindkraft säljer, bygger och förvaltar Grönhult

Vattenfall Vindkraft AB har sålt projektet Grönhult till brittiska TRIG. Samtidigt kommer Vattenfall att bygga och förvalta vindkraftsparken som börjar byggas redan till våren.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']
Första turbinen vid Kriegers Flak Installerad

Första turbinen på plats i Kriegers Flak

Den danska havsbaserade vindkraftparken Kriegers Flak börjar inom kort producera fossilfri el. Det blir Danmarks största havsbaserade vindkraftpark.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']
Vindkraftverk i Markbygden

Vattenfall tecknar avtal om energitjänster för vindkraftsparken Markbygden etapp 2

Vattenfall kommer under en flerårsperiod att stå för kraftbalansering och elmarknadstjänster för vindkraftsparken Markbygden etapp 2 norra i Piteå kommun.

Läs hela artikeln