Drönarbild på den landbaserade vindkraftsparken Pen y Cymoedd i Storbritannien

Vattenfall inleder samarbete för att bygga en vindkraftspark i Skottland

Vattenfall inleder ett samarbete med Greencoat UK Wind och ger klartecken för att bygga South Kyle, företagets största landbaserade vindkraftspark i Storbritannien.

Vattenfall har fattat det slutgiltiga investeringsbeslutet om att bygga vindkraftsparken South Kyle som ska kunna försörja ungefär 170 000 brittiska hushåll med el och samtidigt spara nästan 300 000 ton koldioxid per år.

– Det planerade bygget av vindkraftsparken South Kyle understryker vårt engagemang i Storbritannien och landets arbete för att nå klimatneutralitet. För Vattenfalls del handlar det om att nå målet att göra det möjligt att leva fossilfritt inom en generation, säger Magnus Hall, Vattenfalls koncernchef.

En central del av projektet är Vattenfalls samarbete med förnybara infrastrukturfonden Greencoat UK Wind som kommer att förvärva parken så snart den är färdig.

Vattenfall kommer att bygga vindkraftparken och sköta driften på uppdrag av Greencoat i minst tio år. Vattenfall kommer också att köpa elproduktionen under en period av 15 år.

– Övergången till en fossilfri framtid är i full gång och kräver stora investeringar i förnybar energi. Därför är vi glada över att partnerskapet med Greencoat UK Wind som möjliggör uppförandet av vindkraftsparken South Kyle. South Kyle kommer avsevärt att bidra till den förnybara energiproduktionen i Skottland, säger Gunnar Groebler, Senior Vice President och chef för Business Area Wind på Vattenfall.

I linje med brittiska regeringens riktlinjer för att säkerställa säkerheten för anställda mitt i covid-19-pandemin, kommer byggandet av vindkraftsparken att börja när det är lämpligt att göra det.

Därför är tidplanen för uppförandet ännu inte bekräftad. Vattenfall följer kontinuerligt gällande försiktighetsåtgärder beträffande covid-19 och planerar för närvarande att vindkraftsparken ska vara i drift i början av 2023.

Fakta om vindkraftsparken South Kyle:

  • Total maxkapacitet är 240 MW
  • Antal vindkraftverk blir 50
  • South Kyle kan försörja ungefär 170 000 brittiska hushåll med el
  • Total höjd från marknivå till vingspets blir 149,5 m
  • Vindkraftsparken planeras att tas i drift i början av 2023

Greencoat UK Wind

Greencoat UK Wind är en förnybar infrastrukturfond som har investerat i 36 brittiska vindkraftsparker som är i drift med en nettoproduktionskapacitet på 998 MW. De ger investerare möjlighet att delta i ägandet av brittiska vindkraftsparker och ökar därmed resurserna och kapitalet som är avsedda för utbyggnad av förnybar energi och minskning av växthusgasutsläppen.

För mer information, kontakta:

Vattenfalls pressavdelning 08-739 5010, press@vattenfall.com

Se även

Bild från Stor-Rotliden vindkraftpark

Vattenfall vindkraft säljer, bygger och förvaltar Grönhult

Vattenfall Vindkraft AB har sålt projektet Grönhult till brittiska TRIG. Samtidigt kommer Vattenfall att bygga och förvalta vindkraftsparken som börjar byggas redan till våren.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']
Första turbinen vid Kriegers Flak Installerad

Första turbinen på plats i Kriegers Flak

Den danska havsbaserade vindkraftparken Kriegers Flak börjar inom kort producera fossilfri el. Det blir Danmarks största havsbaserade vindkraftpark.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']
Vindkraftverk i Markbygden

Vattenfall tecknar avtal om energitjänster för vindkraftsparken Markbygden etapp 2

Vattenfall kommer under en flerårsperiod att stå för kraftbalansering och elmarknadstjänster för vindkraftsparken Markbygden etapp 2 norra i Piteå kommun.

Läs hela artikeln