Vattenkraftverket i Stornorrfors från ovan. Foto: Jennie Pettersson

Vattenfalls Års- och Hållbarhetsredovisning 2019 ”Omställningen mot ett fossilfritt liv”

Vattenfalls Års- och Hållbarhetsredovisning 2019 är nu publicerad. Rapporten beskriver Vattenfalls fortsatta satsning på hållbara energilösningar och omställning mot ett fossilfritt liv.

– Vattenfall fortsätter att driva på elektrifieringen av samhället med investeringar i teknologi och projekt som gör skillnad i energiomställningen. Målet är tydligt: ett fossilfritt liv inom en generation. Tillsammans med kunder och partners gör vi det möjligt, säger Vattenfalls VD och koncernchef Magnus Hall i sitt förord.

Bolagets helårsomsättning 2019 ökade med 9 procent till 166,4 miljarder SEK (152,1) med ett resultat efter skatt på 14,9 miljarder SEK, vilket är en ökning med 2,9 miljarder SEK. Styrelsen föreslår en utdelning om 7,2 miljarder SEK. Sammantaget ökade det underliggande rörelseresultatet med 5,2 miljarder SEK till 25,1 miljarder SEK. 2019 blev även året då Vattenfall åter nådde sina finansiella mål.

Stora investeringar

Vattenfall har beslutat om en investeringsplan för 2020-2021 på 58 miljarder SEK. Till största del kommer tillväxtinvesteringar att ske i vindkraft, men Vattenfall kommer också att investera i solkraft och nya affärsområden såsom decentraliserade lösningar, energilagring och e-mobility.

Grön obligation

För att finansiera investeringar i fossilfri energi och klimatsmarta lösningar emitterade Vattenfall sin första gröna obligation i juni 2019. Den uppgick till 500 miljoner EUR. De projekt till vilka medel tilldelas från den gröna obligationen listas i en tabell på sidan 25 i årsredovisningen under rubriken - Investerarrapport grön obligation. I mars 2020 gav Vattenfall ytterligare ut en grön obligation som uppgick till 500 miljoner EUR. Vattenfall har nu två gröna utestående obligationer på totalt 1 miljard EUR.

Vattenfall fortsätter utfasningen av koleldad kraftproduktion och bolagets utsläppsminskningsmål, vilka möter Parisavtalets två graders-mål, är godkända av Science Based Targets initiative (SBTi). Under 2019 stängdes två koleldade kraftverk; ett i Amsterdam och ett i Berlin, vilket minskar Vattenfalls utsläpp med cirka 3 miljoner ton koldioxid per år.

Läs mer om Vattenfalls verksamhet under 2019 och hur företagets strategi kan bidra till FN:s globala mål för hållbar utveckling: Vattenfalls Års- och Hållbarhetsredovisning

För ytterligare information kontakta:
Vattenfalls pressavdelning, telefon: 08-739 50 10, press@vattenfall.com

Se även

Stålverk

Så vill Vattenfall göra för att minska egna och andras klimatutsläpp

Klimatförändringen är visserligen en av vår tids största utmaningar, men det innebär också möjligheter till kreativa och innovativa lösningar. Vattenfall har ett bra utgångsläge för att ta s...

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']
Skylt med Vattenfall-logga utanför huvudkontoret i Solna

Vattenfall presenterar delårsrapport för januari-mars 2021 den 29 april

Vattenfalls delårsrapport för januari-mars 2021 publiceras torsdagen den 29 april klockan 08.00 på group.vattenfall.com/se.

Läs hela artikeln
Vattenfalls logotyp på fasaden till huvudkvarteret i Solna

Pressinbjudan till Vattenfalls årsstämma 2021

Vattenfall AB:s årsstämma äger rum onsdagen den 28 april klockan 09.30. På grund av den rådande situationen hänvisas allmänheten till att följa stämman via webcast på group.vattenfall.com/se...

Läs hela artikeln