Finansiella rapporter

Läs Vattenfalls finansiella rapporter, inklusive senaste kvartalsrapporten och års- och hållbarhetsredovisningen.

Års- och hållbarhetsredovisning

Redovisningen innehåller information om Vattenfalls finanser, hållbarhetsarbete och bolagsstyrning.

Vattenfalls finansiella rapporter

2006

Årsredovisning 2006

Årsredovisning 2006 (PDF 8 MB)

2005

Årsredovisning 2005

Årsredovisning 2005 (PDF 4 MB)

2004

Årsredovisning 2004

Årsredovisning 2004 (PDF 5 MB)

2003

Årsredovisning 2003

Årsredovisning 2003 (PDF 3 MB)

2002

Årsredovisning 2002

Årsredovisning 2002 (PDF 2 MB)

2001

Årsredovisning 2001

Årsredovisning 2001 (PDF 3 MB)

2000

Årsredovisning 2000

Årsredovisning 2000 (PDF 11 MB)

1999

Årsredovisning 1999

Årsredovisning 1999 (PDF 2 MB)

1998

Årsredovisning 1998

Årsredovisning 1998 (PDF 2 MB)

Se även

En grupp barn på en kulle

Vi vill göra det möjligt att leva fossilfritt inom en generation.

Ett vindkraftverk i Horns Rev

Läs om Vattenfalls strategiska och ekonomiska mål.

En manlig medarbetare på Idbäcksverket kontrollerar mätinstrument

Se tidigare bolagsstyrningsrapporter och material från bolagsstämmor.