Powerwalks med Vattenfall: Sommarens bästa utflyktsmål för att hitta energi och ladda batterierna

En ny Sifo-undersökning från Vattenfall visar att pandemin har gjort svenskarna mer miljömedvetna. Dessutom anser en tredjedel att energibolagen har störst ansvar i omställningen till en fossilfri framtid. Med den nya utflyktsguiden Powerwalks vill Vattenfall visa upp projekt och initiativ som alla på något sätt bidrar till just detta.


Med den nya digitala utflyktsguiden Powerwalks vill Vattenfall ta med sina kunder och andra till alla de spännande områden där omställningen mot en fossilfri framtid pågår, genom fossilfri elproduktion, minskade utsläpp och naturvårdsinsatser. Exempel på besöksmål är Olidan i Göta älv som var statens första vattenkraftsanläggning. Eller kanske åka norrut och besöka Vattenfalls värnområde Messaure, som även ingår i EU:s nätverk för värdefull natur. Totalt finns 82 olika platser att uppleva med hjälp av guiden.

– Vårt fortsatta arbete mot en fossilfri omställning hade inte varit möjligt utan våra kunder. Powerwalks är ett sätt för oss att visa upp det arbete som har gjorts, och som görs hela tiden. Bland annat genom våra många fossilfria energikällor och industrisamarbeten. Du som kör elbil i sommar kan dessutom stanna till vid någon av våra laddplatser utmed vägarna och tanka med fossilfri el, säger Johanna Forslund, privatmarknadschef på Vattenfall Försäljning.

Vattenfalls undersökning, genomförd av Kantar Sifo, visar att hela 77 procent av svenskarna vill tillbringa mer tid i naturen. I samma undersökning uppger fyra av tio att pandemin har gjort dem mer miljömedvetna. Powerwalks blir ett enkelt sätt att kombinera naturvistelser med kunskap om Vattenfalls energisatsningar, som blir möjliga genom alla kunder som har fossilfria elavtal.

– Under Vattenfalls 112 år har vi som statligt ägt bolag varit en viktig del av Sveriges energiförsörjning. Utan att då 1909 veta om det så byggde vi starten för fossilfri elinfrastruktur. Vi har verksamhet och projekt i stort sett hela landet och då känns det bra att kunna tipsa utflyktssugna om energigivande platser att besöka, där vi dessutom jobbar för en fossilfri framtid, säger Lasse Ejeklint, Klimatcoach på Vattenfall.

För att besöka Vattenfalls Powerwalks,

För mer information, vänligen kontakta:
Vattenfalls pressavdelning, 08-739 50 10, press@vattenfall.com

Om undersökningen
Undersökningen är genomförd av Kantar Sifo på uppdrag av Vattenfall. Undersökningen genomfördes i april 2021 och är riksrepresentativ och statistiskt säkerställd på länsnivå. Totalt har 2 301 personer i åldrarna 18–79 deltagit i undersökningen.

Bilaga

Vilka anser du har störst ansvar i att bidra i omställningen till en fossilfri framtid (Max tre alternativ) Totalt
Politiker genom beslut som förändrar hur vi lever, reser och konsumerar 60 %
Näringslivet genom att erbjuda mer klimatvänliga tjänster och produkter 52 %
Konsumenter genom att förändra sina vanor, t.ex. resor, mat, energianvändning 48 %
Forskare genom att utveckla ny teknik och lösningar 34 %
Energibolag genom att investera i fossilfria energikällor 32 %
Skolor och myndigheter genom att lära ut och uppmuntra till t.ex. ökad energieffektivisering 10 %
Annat 2 %
Jag tycker inte det är viktigt att Sverige minskar sin klimatpåverkan 6 %
Skulle du vilja tillbringa mer tid i naturen? Totalt
Ja 64 %
Ja, men jag har inte den praktiska möjligheten 6 %
Ja, men jag vet inte vart jag kan åka 5 %
Ja, men jag har för långt till naturen 2 %
Nej 19 %
Tveksam, vet ej 4 %
Har coronapandemin gjort dig mer medveten om människans miljöpåverkan? Totalt
Ja 11 %
Ja, något 32 %
Nej 53 %
Vet ej 4 %

Se även

Elmotorcykel från Cake och Vattenfall,  första generationens prototyp

Vattenfall och CAKE i samarbete för att utveckla första fossilfria motorcykeln

Vattenfall och elmotorcykeltillverkaren CAKE har tecknat en avsiktsförklaring där kunskap och expertis delas för att utveckla den första fossilfria elmotorcykeln.

Läs hela artikeln
Kollage; vindkraft, vattenkraft och kärnkraft

Livscykelanalysen som slagträ i debatten

Dags att bredda diskussionen: kärnkraft, vindkraft och vattenkraft har alla väldigt låga utsläpp ur ett livscykelperspektiv jämfört med fossileldade alternativ för elproduktion.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']
Vattenfall ersätter delar av den befintliga dammen vid Lilla Edets kraftstation

Mindre cement ger klimatsmartare betong

Vattenfall har utvecklat en klimatsmart vattenbyggnadsbetong med mindre cementinnehåll som kan minska koldioxidutsläppen med runt en fjärdedel.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']