Vattenfall förbjuder deponering av vindturbinblad med målet om fullständig återvinning 2030

Vattenfall har satt ett antal ambitiösa mål för hanteringen av uttjänta vindturbinblad med ett beslut om att omedelbart förbinda sig till ett förbud av deponering. Under det kommande årtiondet väntas ett intensivt arbete för att öka återvinningen av de material som används i turbinblad.

Vattenfalls ambition är att göra det möjligt att leva fossilfritt inom en generation, och ett viktigt steg mot detta mål är en betydande tillväxt inom vindkraft. För att säkerställa att tillväxten sker på ett hållbart sätt har bolaget ett stort fokus på att minska effekter på miljön och att hantera material och resurser på ett ansvarsfullt sätt. Vattenfall har därför definierat ett antal mål för hur uttjänta vindturbinblad ska hanteras: 

  • Ett omedelbart beslut om att förbjuda deponering av uttjänta vindturbinblad från egna vindkraftsparker och ett åtagande om att återanvända, återvinna eller utnyttja 100 procent av alla uttjänta turbinblad 
  • Senast 2025 ska 50 procent av turbinbladen återvinnas 
  • Senast 2030 ska 100 procent av turbinbladen återvinnas 

– Det är inte längre acceptabelt att vindkraftsbranschen deponerar sitt kompositavfall, inte ens i de fall då landets egna lagstiftning medger detta. Det blir en stor utmaning att nå en återvinningsnivå om 50 procent fram till 2025 och 100 procent till 2030. Då storskaliga lösningar för de här utmaningarna  saknas i dagsläget krävs stora insatser för att det ska gå att infria detta långsiktiga mål. Vi kommer därför att delta i forskningsprojekt och tillhandahålla turbinblad för forskningsändamål för att främja teknisk innovation och testa mer avancerad återvinningsteknik, säger Eva Philipp, chef för miljö och hållbarhet på Business Area Wind.  

Som en del i arbetet för att uppnå detta mål stödjer bland andra Vattenfall forskning inriktad mot återvinning av kompositavfall och hur det återvunna materialet ska kunna användas i nya produkter. Därutöver kommer Vattenfall långsiktigt att fokusera på alla delar av den cirkulära ekonomin, till exempel främja möjligheten att konstruera vindturbinbladen på så vis att återvinning underlättas, något som skulle öka värdet på det återvunna materialet när bladen är uttjänta. 

– Hundraprocentig återvinning kräver gemensamma ansträngningar, och alla intressenter måste samarbeta. Vattenfall vill verkligen bidra till detta. Vindkraftbranschen fortsätter att växa och levererar allt mer fossilfri energi över hela världen, och Vattenfall vill verkligen främja en cirkulär ekonomi som minskar miljöbelastningen under produktens hela livscykel, säger Helene Biström, chef för Business Area Wind. 

Många faktorer påverkar möjligheten att återvinna allt material i vindturbinbladen, till exempel den tekniska utvecklingen, politiskt stöd och statliga stimulansåtgärder. För att driva på för en hållbar lösning för uttjänta vindturbinblad kommer Vattenfall fortsätta att i allt högre grad engagera sig i branschövergripande diskussioner, både nationellt såväl som på EU-nivå. 

Ytterligare information:
Vattenfalls pressavdelning, 08-739 50 10, press@vattenfall.com

Se även

Vattenfalls vd Anna Borg och USA:s sändebud John Kerry

Anna Borg mötte John Kerry i Genève

Onsdagen den 29 september var Anna Borg som en av ett fåtal koncernchefer inbjuden till World Economic Forums möte i Genève.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']
Transport av ål förbi kraftverken i Göta älv. Foto: Erik Sparrevik
Foto: Erik Sparrevik

Fler än 100 000 ålar har fått lift förbi Lilla Edet

Vattenfall har sedan 11 år tillbaka frivilligt arbetat med Krafttag ål och fler än 100 000 rödlistade ålar har nu transporterats längs Göta älv och släppts ut nedströms vattenkraftstationen ...

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']
Medarbetare i AstraReals laboratorium

Vattenfall och AstaReal ingår omfattande energiavtal: Överskottsvärme från algodling ska värma hushållen i Gustavsberg

Vattenfall och AstaReal utökar sitt samarbete genom ett omfattande energiavtal för att bland annat återvinna överskottsvärme från AstaReals algodling.

Läs hela artikeln