Vattenfall Kundservice vinnare av Unionens hbtqi-pris 2021

Vattenfall Kundservice AB är årets hbtqi*-vinnare för sitt idoga och målmedvetna arbete för en regnbågsfärgad arbetsplats. Det är fackförbundet Unionen som för tionde året i rad delar ut priset för att lyfta goda exempel på inkluderande arbetsplatser och inspirera fler att arbeta med hbtqi-rättighetsfrågor.

–  Att tilldelas Unionens hbtqi-pris är ett fantastiskt bevis på att vi gör skillnad och det gör mig stolt att det är medarbetarna som nominerat oss! Vi kommer aldrig att sluta utmana normer eller sluta vara nyfikna, och vi kommer alltid att hylla olikheter. Vi känner en enorm stolthet över att vara en regnbågsfärgad organisation, säger Aaron Kroon, chef på Vattenfall Kundservice för affärsutveckling, innovation och mångfald.

Motiveringen till valet av Vattenfall Kundtjänst är: 
Genom att ta med arbetet med mångfalds och inkluderingsfrågor i allmänhet och hbtqi-frågor i synnerhet i affärsplanen har Vattenfall Kundservice AB visat att dessa prioriteras på högsta nivå. Företaget bedriver ett strukturerat och aktivt arbete för att skapa en inkluderande arbetsplats för hbtqi-personer där man blir sedd och accepterad för den man är. För det vinner Vattenfall Kundservice Unionens hbtqi-pris år 2021”.

Unionens hbtqi-pris ges varje år till en arbetsgivare som på ett föredömligt sätt arbetar för en inkluderande arbetsplats oavsett sexuell läggning, könsidentitet och könsuttryck. Priset har delats ut sedan 2011.

–  Inkluderande arbetsplatser är välmående arbetsplatser, det gäller för såväl anställda som arbetsgivare. Årets vinnare Vattenfall Kundservice AB är en arbetsplats som tydligt visar att man tar frågan om allas lika värde på allvar. Där har man skapat en kultur som präglas av nyfikenhet och en vilja att skapa acceptans. Dessutom har man lyft in mångfalds- och inkluderingsfrågor i affärsplanen, vilket visar att det är en viktig fråga för företaget, säger Martin Linder, förbundsordförande för Unionen.

Vattenfall Kundservice har kontor i Umeå, Stockholm och Helsingfors och har cirka 400 anställda samt ett 80-tal anställda inom andra delar av Vattenfall.

–  En förutsättning för innovation är att vi utmanar normer och invanda tankesätt, att vi höjer blicken och tänker i andra banor. Team med olika typer av människor är bevisat mer kreativa, handlingskraftiga och kommer snabbare till beslut än homogena team. Det finns alltså en direkt koppling till våra affärsmässiga resultat, säger Aaron Kroon. 

Hbtqi-priset kommer att delas ut på Södra Teatern (som i år agerar Pride House) lördagen den 7 augusti, klockan 13:00.

Tips på hur man får en mer regnbågsfärgad organisation enligt Aaron Kroon:

  1. Skippa toleransperspektivet. Det handlar inte om ”vi" och ”dem”. Poängen är att inse att det handlar om att ta tillvara allas unika förmågor och erfarenheter.
  2. Våga fråga. Känner du dig osäker på hur du ska bemöta en person, så fråga. ”Jag vill gärna hjälpa dig på rätt sätt, men vill gärna höra från dig hur…”
  3. Skriv in i affärsplanen. Om företaget under året hamnar i ett läge där man måste fundera vad man ska prioritera, så är frågan därmed svår att välja bort.
  4. Testa din egen kompetens. Våga ifrågasätta hur kunnig du egentligen är, och fyll på med det du behöver. Kunskap ger kraft att förändra.
  5. Ta ansvar i alla led. Har ni exempelvis inhyrd personal och leverantörer, ställ samma krav på dem som ni har internt.

*Hbtqi är ett samlingsnamn och en förkortning för homosexuella, bisexuella, transpersoner och personer som identifierar sig som queer eller intersexperson.

Mer om mångfald på webben:
vattenfall.se/mångfald-inkludering

För ytterligare information kontakta:
Vattenfalls pressavdelning, 08-739 50 10, press@vattenfall.com 

Se även

Symbol för EcoVadis Platinum

Vattenfalls hållbarhetsarbete får högsta betyg, platina

Vattenfalls hållbarhetsarbete håller högsta klass visar en ranking från EcoVadis, en ledande aktör inom hållbarhetsutvärdering.

Läs hela artikeln
Sjukvårdsarbetare

Vattenfall ansluter sig till Beredskapslyftet för att stötta covid-vården

”Vi vill ge medarbetare möjlighet att hjälpa till i den svåra situation vården befinner sig i”, säger vd Anna Borg.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']
En havsbaserad vindturbin

Vattenfall deltar i den första upphandlingen av havsbaserad flytande vindkraft i Frankrike

Vattenfall är tillsammans med sina partner wpd och BlueFloat Energy kvalificerade för den kommande upphandlingen av 250 MW havsbaserad flytande vindkraft utanför södra Bretagne i Frankrike.

Läs hela artikeln