Elpriser och klimatoro pekar på investeringsboom: Majoriteten av fritidshusägarna satsar på klimatet i sommar

Hemester-trend, pandemi och mer distansarbete har gjort fritidshus hetare än någonsin. Höga elpriser och oro för klimatet driver nu klimatsmarta lösningar även på landet. Hela 58 procent av fritidshusägarna har redan agerat eller tänker satsa på det i sommar, visar en ny undersökning av Vattenfall.

I undersökningen har Vattenfall via Kantar Sifo även frågat svenskarna om deras kunskap om möjliga klimatåtgärder i fritidshus. 89 procent anser sig ha kunskaper om vilka åtgärder de kan genomföra. Många visar sig vilja göra dessa redan i sommar.

Elpriserna (31 procent) och allmän ambition att få lägre utgifter (32 procent) är de två faktorer som flest tillfrågade framför allt menar påverkar deras vilja att satsa på nya lösningar i fritidshuset, visar Vattenfalls undersökning.

  • Hela 58 procent av fritidshusägarna har redan genomfört eller planerar att genomföra klimatsmarta förbättringar i fritidshuset i sommar
  • Var fjärde fritidshusägare planerar att installera solceller i sommar
  • Tolv procent säger att de vill installera en laddare för elbil vid fritidshuset kommande månader

– Allt fler kontaktar oss med frågor om klimatsmarta alternativ och lösningar till fritidshusen. Många tillbringar mer tid där och undersökningen visar att oron i omvärlden har ökat viljan att bli mer självförsörjande, inte minst på grund av elpriserna, säger Vattenfalls klimatcoach Lars Ejeklint.

24 procent av de tillfrågade svenskarna säger att deras klimatinvesteringar i fritidshuset drivs av en vilja att bli mer självförsörjande. Endast två procent av landets fritidshusägare säger att yttre påverkan via medier, politiker eller bekanta påverkar dem mest. 26 procent svarar att klimatoro har starkast påverkan.

Om undersökningen:
Undersökningen genomfördes i Kantar Sifos webbpanel under perioden 21–24 maj 2022.
Totalt intervjuades 1037 personer i åldern 18–79 år. Webbpanelen är riksrepresentativt rekryterad utifrån slumpmässiga urval. Det förekommer ingen självrekrytering i Sifos webbpanel.

Bilagor

Har du redan eller planerar du att investera i något som förbättrar ditt fritidshus klimatpåverkan eller ökar möjligheten till självhushållning i sommar? (Bas: Har fritidshus).

Total
Bättre isolering 9%
Mer energieffektiv/billigare uppvärmning 15%
Solceller 25%
Värmeväxlare/AC 9%
Byta energiavtal till fossilfritt 3%
Förbättrade möjligheter till odling 16%
Installera en laddstation för elfordon 12%
Modernisera med mer hållbara material 3%
Installera snålspolande toalett eller andra vattenbesparande åtgärder 3%
Annat 2%
Jag planerar inga klimatförbättrade investeringar i mitt fritidshus i sommar 32%
Vet ej 10%

Hur god kunskap anser du dig ha om vilka åtgärder du kan genomföra för att göra ditt fritidshus mer klimatsmart och/eller öka möjligheten till självhushållning? (Bas: Har fritidshus).

Total
Jag har god kunskap 30%
Jag har viss kunskap 41%
Jag har lite kunskap 18%
Jag har dålig kunskap 5%
Jag har mycket dålig eller ingen kunskap 1%
Vet ej 5%

Vilka av följande saker påverkar dig mest när det gäller viljan att investera i klimatsmarta och mer hållbara lösningar i ditt fritidshus? (Bas: Har fritidshus).

Total
Elpriserna 31%
Min klimatoro 26%
Viljan att öka/behålla värdet på fastigheten 16%
Min/familjens vilja att tillbringa mer tid i fritidshuset 14%
Att det är enkelt och möjligt att göra 22%
En vilja att bli mer självförsörjande 24%
En allmän ambition att få lägre utgifter 32%
Yttre påverkan (från ex. medier, politiker, bekanta) 2%
Annat 4%
Vet ej 7%

För ytterligare information kontakta:
Vattenfalls pressavdelning, 08-739 50 10, press@vattenfall.com

Se även

Solcellsparken Tützpatz i nordöstra Tyskland ska kombineras med  hållbart jordbruk i form av ekologisk äggproduktion med frigående höns och kan komma att se ut som på denna AI-genererade bild.

En plats i solen: Tützpatz kombinerar solenergi och jordbruk

I Tysklands nordöstra hörn har Vattenfall påbörjat bygget av landets hittills största agrivoltaiska projekt: Tützpatz. Utformningen av den 79 MW stora anläggningen gör det möjligt att kombin...

Läs hela artikeln
Mikael Lidström ansvarig Vattenfalls fiskodlingar. Fotograf: Hanna Sjöberg
Fotograf: Hanna Sjöberg

Fiskyngel dog i fiskodlingar

Under sommaren har Vattenfalls och flera andra energibolags fiskodlingar drabbats av stor dödlighet bland fiskynglen, även odlingar i Finland har drabbats. På Vattenfalls fiskodlingar har m...

Läs hela artikeln
Stenfalk vid Ray vindkraftspark

Storbritanniens minsta rovfågel fortsätter att frodas vid Ray vindkraftspark

Med endast 1000 par i Storbritannien är stenfalken rödlistad i landet. En av livsmiljöerna där fågeln framgångsrikt har häckat är Vattenfalls vindkraftspark Ray i nordöstra England.

Läs hela artikeln