Två havsbaserade vindkraftverk i Vattenfalls vindkraftspark DanTysk

Vattenfall investerar i två havsbaserade vindkraftsprojekt utanför Göteborg

Vattenfall köper majoritetsandelen i två havsbaserade vindkraftsprojekt utanför Göteborgs kust av vindkraftsbolaget Zephyr. Fullt utvecklade väntas projekten producera 10,5 TWh fossilfri el årligen.

De två vindkraftsprojekten – Vidar och Poseidon – ligger mellan 25 och 27 kilometer utanför västkusten, norr om Göteborg. Vattenfalls ägarandel uppgår efter förvärvet till 85 procent. Projekten är i ett tidigt stadium och tillsammans med Zephyr kommer Vattenfall att utveckla dem vidare och söka nödvändiga etableringtillstånd. Vidar och Poseidon, som främst kommer att bestå av flytande vindkraftverk, väntas ha en sammanlagd effekt om 2,8 GW samt en årsproduktion om 10,5 TWh.

– Vattenfall vill möjliggöra ett fossilfritt liv och stödja industri såväl som samhälle på den svenska västkusten med mer förnybar energi. Det här är ett viktigt steg mot det målet. Dessa två projekt kommer att tillföra betydande volymer av kostnadseffektiv fossilfri el i ett område med hög efterfrågan. De kommer också att stödja vår utveckling av den viktiga flytande tekniken som förväntas minska vindparkernas miljöpåverkan samt möjliggöra energiproduktion på platser längre bort från land, säger Helene Biström, chef för affärsområde Wind på Vattenfall.

– Zephyr är mycket nöjda över att nu tillsammans med Vattenfall kunna fortskrida med utvecklingen av projekten Poseidon och Vidar. Det är angeläget att säkerställa att ny elproduktion kan realiseras i södra Sverige, både för klimatet och för vårt samhälle som står inför en kraftigt ökande elförbrukning. Poseidon och Vidar har som storskaliga havsbaserade vindkraftprojekt goda förutsättningar att kunna bidra till detta på ett betydande sätt, säger Martin Pettersen, vd på Zephyr Renewable.

Om Zephyr:

Zephyr främjar förnybar elproduktion, främst genom utveckling, byggnation och drift av vindkraftsparker. Bolaget startade i Norge under 2006 och har sedan dess utvidgat verksamheten till Island och Sverige, bolagets svenska kontor är beläget i Göteborg. Sedan starten har Zephyr utvecklat och byggt omkring 800 MW vindkraft. Zephyr ägs av de norska offentligt ägda energibolagen Østfold Energi, Vardar och Glitre Energi.

Om Vattenfall:

Vattenfall är ett ledande europeiskt energiföretag som i mer än 100 år har elektrifierat industrier, levererat energi till människors hem och moderniserat vårt sätt att leva genom innovation och samarbete. Vattenfall har cirka 19 000 medarbetare och är verksamma främst i Sverige, Tyskland, Nederländerna, Danmark och Storbritannien. Vattenfall är en ledande aktör inom havsbaserad vindkraft med 12 aktiva vindkraftsparker till havs och en kapacitet på mer än 2 GW under utveckling.

För ytterligare information kontakta:
Johan Sennerö, pressekreterare, Vattenfall, 073 046 40 45, johan.senneroe@vattenfall.com

Vattenfalls pressavdelning, 08-739 50 10, press@vattenfall.com

Martin Pettersen, vd Zephyr Renewable, 070 756 09 10, martin@zephyrvind.se

Se även

Martin Brudermüller, BASF, och Anna Borg, Vattenfall, skriver under Nordlicht-avtalet

Vattenfall och BASF tecknar köpeavtal för 49 procent av vindkraftsparkerna Nordlicht 1 och 2

Vattenfall och BASF har kommit överens om att sälja 49 procent av Vattenfalls vindkraftsparker Nordlicht 1 och 2 till BASF. De två företagen fördjupar därmed sitt partnerskap inom förnybar e...

Läs hela artikeln
Havsbaserat vindkraftverk

Vattenfall och RWE slutför avyttringen av Norfolk Offshore Wind Zone

Vattenfall har idag slutfört avyttringen av Norfolk Offshore Wind Zone till RWE. Den överenskomna köpeskillingen uppgår till motsvarar 963 miljoner GBP. 

Läs hela artikeln
Landbaserad vindkraftspark

Vattenfalls största landbaserade vindkraftsprojekt får miljötillstånd

De intilliggande vindkraftsparkerna Norrbäck och Pauträsk som tillsammans utgör Vattenfalls hittills största landbaserade vindkraftsprojekt har fått ett slutgiltigt miljötillstånd.

Läs hela artikeln