Vattenfall investerar i två havsbaserade vindkraftsprojekt utanför Göteborg

Vattenfall köper majoritetsandelen i två havsbaserade vindkraftsprojekt utanför Göteborgs kust av vindkraftsbolaget Zephyr. Fullt utvecklade väntas projekten producera 10,5 TWh fossilfri el årligen.

De två vindkraftsprojekten – Vidar och Poseidon – ligger mellan 25 och 27 kilometer utanför västkusten, norr om Göteborg. Vattenfalls ägarandel uppgår efter förvärvet till 85 procent. Projekten är i ett tidigt stadium och tillsammans med Zephyr kommer Vattenfall att utveckla dem vidare och söka nödvändiga etableringtillstånd. Vidar och Poseidon – som främst kommer att bestå av flytande vindkraftverk - väntas ha en sammanlagd effekt om 2,8 GW samt en årsproduktion om 10,5 TWh.

-Vattenfall vill möjliggöra ett fossilfritt liv och stödja industri såväl som samhälle på den svenska västkusten med mer förnybar energi. Det här är ett viktigt steg mot det målet. Dessa två projekt kommer att tillföra betydande volymer av kostnadseffektiv fossilfri el i ett område med hög efterfrågan. De kommer också att stödja vår utveckling av den viktiga flytande tekniken som förväntas minska vindparkernas miljöpåverkan samt möjliggöra energiproduktion på platser längre bort från land, säger Helene Biström, chef för affärsområde Wind på Vattenfall.

-Zephyr är mycket nöjda över att nu tillsammans med Vattenfall kunna fortskrida med utvecklingen av projekten Poseidon och Vidar. Det är angeläget att säkerställa att ny elproduktion kan realiseras i södra Sverige, både för klimatet och för vårt samhälle som står inför en kraftigt ökande elförbrukning. Poseidon och Vidar har som storskaliga havsbaserade vindkraftprojekt goda förutsättningar att kunna bidra till detta på ett betydande sätt, säger Martin Pettersen, vd på Zephyr Renewable.

Om Zephyr:

Zephyr främjar förnybar elproduktion, främst genom utveckling, byggnation och drift av vindkraftparker. Bolaget startade i Norge under 2006 och har sedan dess utvidgat verksamheten till Island och Sverige, bolagets svenska kontor är beläget i Göteborg. Sedan starten har Zephyr utvecklat och byggt omkring 800 MW vindkraft. Zephyr ägs av de norska offentligt ägda energibolagen Østfold Energi, Vardar och Glitre Energi. 

Om Vattenfall:

Vattenfall är ett ledande europeiskt energiföretag som i mer än 100 år har elektrifierat industrier, levererat energi till människors hem och moderniserat vårt sätt att leva genom innovation och samarbete. Vattenfall har cirka 19 000 medarbetare och är verksamma främst i Sverige, Tyskland, Nederländerna, Danmark och Storbritannien. Vattenfall är en ledande aktör inom havsbaserad vindkraft med 12 aktiva vindkraftparker till havs och en kapacitet på mer än 2 GW under utveckling.

För ytterligare information kontakta:

Johan Sennerö, pressekreterare, Vattenfall +46 73 046 40 45 johan.senneroe@vattenfall.com

Vattenfalls pressavdelning, +46 8 739 5010 press@vattenfall.com

Martin Pettersen, vd Zephyr Renewable +46 70 756 09 10 martin@zephyrvind.se

Se även

Havsbaserad vindkraftspark

Vattenfall och Preem ska undersöka storskalig utfasning av fossila bränslen med hjälp av havsbaserad vindkraft och vätgas

Vattenfall och Preem går nu in i en förstudiefas som undersöker möjligheterna att snabbt utveckla en värdekedja där havsbaserad vindkraft och vätgas kopplas samman med raffinaderiindustrin p...

Läs hela artikeln
Helene Biström, chef för affärsområde Wind och Adiam Iyassuc, programledare

Vattenfall Studio: Enorm ökning Europas efterfrågan på vind

I spåren av Rysslands krig mot Ukraina handlar ökad vindkraftsutbyggnad inte bara om klimatet, utan också om att säkra Europas energiförsörjning.

Läs hela artikeln
Vy över Ringhals

Vattenfall startar förstudie om att bygga små modulära reaktorer vid Ringhals

Elförbrukningen i Sverige väntas öka snabbt under de närmaste decennierna och Vattenfall arbetar därför aktivt med hur olika fossilfria energislag kan möta det ökade elbehovet.

Läs hela artikeln