Vindkraftverk till havs

Vattenfall och Fred. Olsen Seawind får tillstånd att bygga flytande vindkraftspark utanför Skottland

Partnerskapet mellan Fred. Olsen Seawind och Vattenfall var framgångsrikt som budgivare i Crown Estate Scotlands upphandling för havsbaserad vindkraft. Det innebär att ett projekt, med en kapacitet på upp till 798 MW,  tillräckligt att försörja motsvarande över 700 000 brittiska hushåll med el, kan börja utvecklas.

Partnerskapet, 50/50, har tilldelats rättigheterna att utveckla en havsbaserad vindkraftspark 67 km utanför Skottlands östkust för att stödja landets visioner om nettonollutsläpp och 11 GW havsbaserad vindkraft i drift till år 2030. 

Projektet innebär att två av Europas ledande utvecklare inom förnybar energi kan dra nytta av varandras kompetens och erfarenhet på området, som till exempel att finna lösningar på utmaningar med flytande havsbaserad vindkraft och skapa möjligheter för lokal tillverkning och långsiktigt hållbara jobb. 

– Beslutet är en viktig milstolpe för utvecklingen av havsbaserad vindkraft i Skottland och Storbritannien. Vi kommer nu att fokusera på att arbeta vidare med projektet, som kommer att befästa Skottlands position som en ledande aktör inom den globala havsbaserade vindkraftsbranschen. Tillsammans kan vi leverera ett framgångsrikt projekt som underlättar övergången till en fossilfri framtid och möjligheterna för Skottland att nå sina visioner om nettonollutsläpp, säger Helene Biström, chef för affärsområde Wind på Vattenfall, och fortsätter: 

– Partnerskapet med Fred. Olsen Seawind innebär att vi sammanför två utvecklare med en gedigen erfarenhet när det gäller att leverera innovativa vindkraftsprojekt i Skottland där lokalsamhällen, ekonomi och miljö står i centrum. Fortsatta miljöstudier kommer att utföras, samtidigt som samråd inleds med allmänheten och den fullständiga miljöutvärderingsprocessen tar sin början. 

– Vi har mer än ett sekels erfarenhet av framgångsrik företagsutveckling i Skottland, och vi är mycket glada över att samarbeta med Vattenfall i detta oerhört spännande projekt. Tillståndet ser vi som ytterligare ett bevis på vårt långsiktiga engagemang och vår långsiktiga närvaro i Skottland, och vi uppskattar det förtroende som visats oss, kommenterar Anette Olsen, ägarrepresentant Fred. Olsen & Co, vd Bonheur ASA.   

– Vi är otroligt nöjda med beskedet och mycket glada över att Crown Estate Scotland ser värdet i våra unika metoder för att skapa innovation och innehåll. Det vill säga att utveckla ett projekt som tillför betydande värde för Skottlands ekonomi, leverantörskedjor och lokalsamhällen, säger Lars Bender, vd Fred. Olsen Seawind ASA.

Om Fred.Olsen Seawind

  • Fred. Olsen Seawind AS är en etablerad utvecklare av havsbaserad vindkraft som vilar på Fred. Olsen Renewables 25 år långa erfarenhet vad gäller vindkraft, marknadsnärvaro och portfölj.
  • Under 2021 blev Fred. Olsen Renewables tillgångar och verksamhet inom havsbaserad vindkraft en del av en tydlig företagsstruktur i form av Fred. Olsen Seawind AS, som till 100 % kontrolleras av Bonheur ASA.
  • Med omfattande erfarenhet i Skottland, som bygger på 25 års arbete med utveckling, uppförande och drift av landbaserad vindkraft i regionen, har Fred. Olsen Seawind åtagit sig att utveckla även havsbaserade vindkraftsprojekt i Skottland.
  • Fred. Olsen Seawind bedriver verksamhet på Irland, i Norge och i Skottland och utforskar också möjligheter på nya marknader.
  • Mer information (på engelska) www.fredolsenrenewables.com/offshore-wind

För ytterligare information, kontakta:
Vattenfalls pressavdelning, 08-739 50 10, press@vattenfall.com

Se även

Representanter för ägarföretagen inviger vindkraftsparken Blakliden Fäbodberget

Vattenfalls största landbaserade vindkraftspark, Blakliden Fäbodberget, har invigts

Idag invigdes Blakliden Fäbodberget – Vattenfalls största landbaserade vindkraftspark hittills med sina 84 vindkraftverk.  

Läs hela artikeln
Vindkraftverk i danska delen av Kriegers flak

Regeringen ger tillstånd för vindkraft på svenska Kriegers flak

Vattenfall välkomnar regeringens beslut om byggnadstillstånd för havsbaserad vindkraft på svenska Kriegers flak.

Läs hela artikeln
Havsbaserade vindkraftverk utanför Aberdeen

Världens första vätgasproducerande havsbaserade vindkraftverk får 9,3 miljoner GBP i innovationsstöd

Vattenfall har fått 9,3 miljoner GBP i innovationsstöd från den brittiska regeringens fond Net Zero Innovation Portfolio Low Carbon Hydrogen Supply 2.

Läs hela artikeln