Vindkraftverk till havs

Vattenfall och Fred. Olsen Seawind får tillstånd att bygga flytande vindkraftspark utanför Skottland

Partnerskapet mellan Fred. Olsen Seawind och Vattenfall var framgångsrikt som budgivare i Crown Estate Scotlands upphandling för havsbaserad vindkraft. Det innebär att ett projekt, med en kapacitet på upp till 798 MW,  tillräckligt att försörja motsvarande över 700 000 brittiska hushåll med el, kan börja utvecklas.

Partnerskapet, 50/50, har tilldelats rättigheterna att utveckla en havsbaserad vindkraftspark 67 km utanför Skottlands östkust för att stödja landets visioner om nettonollutsläpp och 11 GW havsbaserad vindkraft i drift till år 2030.

Projektet innebär att två av Europas ledande utvecklare inom förnybar energi kan dra nytta av varandras kompetens och erfarenhet på området, som till exempel att finna lösningar på utmaningar med flytande havsbaserad vindkraft och skapa möjligheter för lokal tillverkning och långsiktigt hållbara jobb. 

– Beslutet är en viktig milstolpe för utvecklingen av havsbaserad vindkraft i Skottland och Storbritannien. Vi kommer nu att fokusera på att arbeta vidare med projektet, som befäster Skottlands position som en ledande aktör inom den globala havsbaserade vindkraftsbranschen. Tillsammans kan vi leverera ett framgångsrikt projekt som underlättar övergången till en fossilfri framtid och möjligheterna för Skottland att nå sina visioner om nettonollutsläpp, säger Helene Biström, chef för affärsområde Wind på Vattenfall, och fortsätter: 

– Partnerskapet med Fred. Olsen Seawind innebär att vi sammanför två utvecklare med en gedigen erfarenhet när det gäller att leverera innovativa vindkraftsprojekt i Skottland där lokalsamhällen, ekonomi och miljö står i centrum. Fortsatta miljöstudier kommer att utföras, samtidigt som samråd inleds med allmänheten och den fullständiga miljöutvärderingsprocessen tar sin början. 

– Vi har mer än ett sekels erfarenhet av framgångsrik företagsutveckling i Skottland, och vi är mycket glada över att samarbeta med Vattenfall i detta oerhört spännande projekt. Tillståndet ser vi som ytterligare ett bevis på vårt långsiktiga engagemang och vår långsiktiga närvaro i Skottland, och vi uppskattar det förtroende som visats oss, kommenterar Anette Olsen, ägarrepresentant Fred. Olsen & Co, vd Bonheur ASA.   

– Vi är otroligt nöjda med beskedet och mycket glada över att Crown Estate Scotland ser värdet i våra unika metoder för att skapa innovation och innehåll. Det vill säga att utveckla ett projekt som tillför betydande värde för Skottlands ekonomi, leverantörskedjor och lokalsamhällen, säger Lars Bender, vd Fred. Olsen Seawind ASA.

Om Fred.Olsen Seawind

  • Fred. Olsen Seawind AS är en etablerad utvecklare av havsbaserad vindkraft som vilar på Fred. Olsen Renewables 25 år långa erfarenhet vad gäller vindkraft, marknadsnärvaro och portfölj.
  • Under 2021 blev Fred. Olsen Renewables tillgångar och verksamhet inom havsbaserad vindkraft en del av en tydlig företagsstruktur i form av Fred. Olsen Seawind AS, som till 100 % kontrolleras av Bonheur ASA.
  • Med omfattande erfarenhet i Skottland, som bygger på 25 års arbete med utveckling, uppförande och drift av landbaserad vindkraft i regionen, har Fred. Olsen Seawind åtagit sig att utveckla även havsbaserade vindkraftsprojekt i Skottland.
  • Fred. Olsen Seawind bedriver verksamhet på Irland, i Norge och i Skottland och utforskar också möjligheter på nya marknader.
  • Mer information (på engelska) www.fredolsenrenewables.com/offshore-wind

För ytterligare information, kontakta:
Vattenfalls pressavdelning, 08-739 50 10, press@vattenfall.com

Se även

Cadelers installationsfartyg Wind Osprey, som bär turbinbladen som ska installeras senare. Foto: Vattenfall/Charles Walker

Milstolpe HKZ: halvvägs till färdigbyggd

– Vi är halvvägs mot att ha byggt färdigt världens första havsbaserade vindkraftpark utan subventioner — en stor milstolpe som vi alla kan vara mycket stolta över, säger Søren Andersen, Seni...

Läs hela artikeln
Kärnkraft / Vindkraft

Vattenfall studio: kärnkraft/vindkraft, behöver vi båda?

En del säger nej till vindkraft, andra är negativa till kärnkraft. Men kan vi klara energiutmaningen med bara det ena eller andra kraftslaget? Vattenfall Studio diskuterar polariseringen i e...

Läs hela artikeln
Havsbaserad vindkraftspark

Vattenfall i nytt nätavtal med Siemens Energy och Aker Solutions

Vattenfall har tecknat ett avtal med Siemens Energy och Aker Solutions AS om leverans av infrastruktur för nätanslutning till den havsbaserade vindkraftparken Norfolk Boreas utanför Storbrit...

Läs hela artikeln