Vattenfall utnämnt till Sveriges mest hållbara energibolag

Vattenfall rankas högst av alla svenska energibolag i Sustainable Brand index årliga studie av Sveriges mest hållbara bolag.

Sustainable Brand Index är Europas största oberoende varumärkesstudie inom hållbarhet och genomförs en gång per år i Norden, Nederländerna samt i de baltiska länderna.

I årets studie klättrar Vattenfall för första gången upp i toppen bland de svenska energibolagen efter att ha nått en tredjeplats i fjol. Även på den totala rankingen tar Vattenfall ett kliv upp – till plats 24 från fjolårets 34:e plats.  

– Det är väldigt glädjande för oss att få den här utmärkelsen! Det här är ett kvitto på att vår strategi och vårt hårda arbete med att möjliggöra ett fossilfritt liv uppskattas av våra kunder och intressenter. Hållbarhet är integrerat i allt vi gör och genomsyrar också våra partnerskap. Våra kunder och partner förväntar sig att vi producerar och levererar energi som väger in såväl sociala aspekter som klimat och miljö, säger Annika Ramsköld, Vattenfalls hållbarhetschef.

Sustainable Brand Index har genomförts årligen sedan 2011. I 2022 års studie har ett urval av 24 300 svenskar i åldern 16 till 75 år intervjuats under perioden december 2021 till och med februari 2022. Totalt har 410 varumärken från 35 olika branscher bedömts utifrån hur de lever upp till 17 globala hållbarhetsmål.   

Mer information om studien och 2022 års ranking hittar du här: www.sb-index.com

För ytterligare information kontakta:
Johan Sennerö, pressekreterare, 073 046 40 45, johan.senneroe@vattenfall.com
Vattenfalls pressavdelning, 08 739 50 10, press@vattenfall.com

Se även

Solcellsparken Tützpatz i nordöstra Tyskland ska kombineras med  hållbart jordbruk i form av ekologisk äggproduktion med frigående höns och kan komma att se ut som på denna AI-genererade bild.

En plats i solen: Tützpatz kombinerar solenergi och jordbruk

I Tysklands nordöstra hörn har Vattenfall påbörjat bygget av landets hittills största agrivoltaiska projekt: Tützpatz. Utformningen av den 79 MW stora anläggningen gör det möjligt att kombin...

Läs hela artikeln
Mikael Lidström ansvarig Vattenfalls fiskodlingar. Fotograf: Hanna Sjöberg
Fotograf: Hanna Sjöberg

Fiskyngel dog i fiskodlingar

Under sommaren har Vattenfalls och flera andra energibolags fiskodlingar drabbats av stor dödlighet bland fiskynglen, även odlingar i Finland har drabbats. På Vattenfalls fiskodlingar har m...

Läs hela artikeln
Stenfalk vid Ray vindkraftspark

Storbritanniens minsta rovfågel fortsätter att frodas vid Ray vindkraftspark

Med endast 1000 par i Storbritannien är stenfalken rödlistad i landet. En av livsmiljöerna där fågeln framgångsrikt har häckat är Vattenfalls vindkraftspark Ray i nordöstra England.

Läs hela artikeln