Vattenfall utvecklar stort vindkraftsprojekt utanför Tysklands kust

Vattenfall får uppdraget att utveckla det havsbaserade vindkraftsprojektet N-7.2 utanför den tyska Nordsjökusten efter att ha utnyttjat sin företrädesrätt. Projektet väntas varje år producera fossilfri el som täcker förbrukningen hos över en miljon tyska hushåll.

Som en del av anbudsprocessen för byggandet av en stor vindkraftspark utanför ön Borkum på den tyska Nordsjökusten, har Vattenfall informerat tyska myndigheter att man utnyttjar sin företrädesrätt till projektet och därmed erhåller rätten att utveckla och uppföra vindkraftsparken.  

En anslutning av vindkraftsparken till det tyska elnätet skulle, efter ett slutgiltigt investeringsbeslut från Vattenfall, kunna ske någon gång under 2027. Fullt utvecklad skulle parken ha en effekt om 980 MW med årlig produktion motsvarande konsumtionen hos över en miljon tyska hushåll. 

– Vi är mycket glada över att ha fått kontraktet för detta projekt. Detta är en viktig milstolpe för oss eftersom den tyska regeringen har som mål att till 2030 utöka produktionen el från havsbaserad vindkraft till 30 gigawatt och Vattenfall vill bidra med detta och eventuella andra projekt. Den snabba utbyggnaden av förnybar energi är nyckeln till att permanent minska Tysklands beroende av fossila bränslen, säger Catrin Jung, chef för havsbaserad vindkraft på Vattenfall.

Fakta om vindkraftsprojektet N-7.2

  • Projektet utvecklades ursprungligen under namnet Global Tech II av ett konsortium ledd av Strabag SE. Vattenfall förvärvade projektet 2016, men i samband med omvandlingen till ett nytt upphandlingssystemet för vindkraft till havs har detta område nu auktionerats ut igen. Vattenfall innehar den så kallade inträdes/företrädesrätten för utveckling av detta projekt.
  • Projektet är beläget 85 kilometer utanför ön Borkum på den tyska Nordsjökusten.
  • Vattenfall driver vindkraftsparker på land och till havs på sina marknader med en sammanlagd installerad effekt på cirka 4,2 GW och en årlig elproduktion om 11,2 TWh. I Tyskland driver Vattenfall vindkraftsparkerna DanTysk och Sandbank.

För ytterligare information kontakta:
Johan Sennerö, pressekreterare, Vattenfall, 073 046 40 45, johan.senneroe@vattenfall.com

Vattenfalls pressavdelning, 08-739 50 10, press@vattenfall.com

Se även

Cadelers installationsfartyg Wind Osprey, som bär turbinbladen som ska installeras senare. Foto: Vattenfall/Charles Walker

Milstolpe HKZ: halvvägs till färdigbyggd

– Vi är halvvägs mot att ha byggt färdigt världens första havsbaserade vindkraftpark utan subventioner — en stor milstolpe som vi alla kan vara mycket stolta över, säger Søren Andersen, Seni...

Läs hela artikeln
Kärnkraft / Vindkraft

Vattenfall studio: kärnkraft/vindkraft, behöver vi båda?

En del säger nej till vindkraft, andra är negativa till kärnkraft. Men kan vi klara energiutmaningen med bara det ena eller andra kraftslaget? Vattenfall Studio diskuterar polariseringen i e...

Läs hela artikeln
Havsbaserad vindkraftspark

Vattenfall i nytt nätavtal med Siemens Energy och Aker Solutions

Vattenfall har tecknat ett avtal med Siemens Energy och Aker Solutions AS om leverans av infrastruktur för nätanslutning till den havsbaserade vindkraftparken Norfolk Boreas utanför Storbrit...

Läs hela artikeln