Vattenfall får pris för årets hållbarhetsprestation 2023

Vattenfall får Nätverket för Hållbart Näringslivs pris för årets hållbarhetsprestation för att tillsammans med andra företag utvecklat CLIMB, ett verktyg för att mäta och värdera biologisk mångfald.

Nätverket för Hållbart Näringsliv delar sedan 2021 ut pris för årets hållbarhetsprestation. I år ges priset till de företag och branschorganisationer som tillsammans utvecklat CLIMB (Changing Land Use Impact on Biodiversity). CLIMB är ett nytt värderingsvektyg som kommer att kunna hjälpa företag att mäta påverkan på naturen och kunna redovisa denna i siffror. Verktyget kan användas för olika syften bland annat för att jämföra olika lokaliseringsalternativ, bedöma påverkan före och efter ett projekt samt att definiera och följa upp biodiversitetsmål.

Bakom CLIMB ligger förutom Vattenfall även Svenska Kraftnät, Boliden, LKAB, Talga, Heidelberg Materials, Skellefteå Kraft, Sveriges Bergmaterialindustri, Specialfastigheter, Svemin och Skanska.

– CLIMB är ett viktigt och effektivt verktyg som kan hjälpa och underlätta för användarna att ta hållbara beslut med hänsyn till biologisk mångfald. Att det också är ett samarbete mellan näringsliv, branschorganisationer, kommuner och myndigheter visar styrkan i att göra saker tillsammans, säger Erik Lindroth, ordförande i Nätverket för Hållbart Näringsliv.

– Sammanlagt har över 200 olika företag och organisationer varit med i arbetet med att ta fram en gemensam värderingsmodell vilket har resulterat i ett verktyg som kan användas brett i olika branscher och för olika syften. Nu fortsätter vi arbetet genom att testa verktyget ännu mer i praktiken och på Vattenfall kommer vi att använda CLIMB i flera olika sammanhang för att mäta påverkan från våra projekt och de åtgärder vi gör för att främja biologisk mångfald, vilket är ett viktigt steg för att visa på samexistens med naturen, säger Josefin Blanck, chef för miljöstrategiska projekt på Vattenfall och ordförande i styrgruppen för CLIMB.

Biologisk mångfald har växt i betydelse bland annat genom den globala överenskommelsen som slöts under COP 15 i Montreal 2022. En av de stora utmaningarna är dock att det inte funnits några mätetal för biologisk mångfald, vilket är något som nu utvecklats i och med CLIMB. Vattenfall har under det senaste året lett styrgruppen för CLIMB och har även varit med och grundat nätverket Business@BiodiversitySweden, där idén till CLIMB föddes.

Läs mer om Vattenfalls hållbarhetsarbete

Läs mer om CLIMB

Läs mer om Nätverket för Hållbart Näringsliv

För ytterligare information kontakta:
Johan Sennerö, pressekreterare, 073 046 40 45, johan.senneroe@vattenfall.com

Se även

EcoVadis

Vattenfall får än en gång högsta betyg för hållbarhetsarbetet

För fjärde gången får Vattenfalls hållbarhetsprestanda det högsta betyget från EcoVadis; Platinum. Det innebär att Vattenfall rankas bland topp 1 procent av 100 000 utvärderade företag.

Läs hela artikeln
Kollage med fyra bilder undervattensbilder från Lillgrund

Havsbaserade vindkraftparker – därför lockar de till sig marint liv

När världen ställer om från fossila bränslen för att bekämpa klimatförändringarna är det viktigt att snabbt öka den fossilfria elproduktionen och samtidigt undvika att skada ekosystemen.

Läs hela artikeln
Bilbesiktning på Opus-station

Vattenfall och Opus i samarbete för minskade klimatavtryck

Vattenfall ska som ”Smart Energy Partner” hjälpa besiktningsföretaget Opus Bilprovning, med 100 stationer i Sverige, att hitta vägar som minskar Opus klimatavtryck.

Läs hela artikeln