Havsbaserat vindkraftverk med BASF:s och Vattenfalls logotyper

Vattenfall och BASF i samarbete om de tyska havsbaserade vindkraftsparkerna Nordlicht 1 och 2

Vattenfall och BASF har långt gångna och exklusiva diskussioner om att ingå partnerskap för projekten Nordlicht 1 och 2 genom en försäljning av 49 procent av projektaktierna till BASF. Parterna har nu undertecknat en avsiktsförklaring för att formalisera sin gemensamma målsättning. Vattenfall kommer att använda sin andel av den fossilfria elen till sina tyska kunder. BASF kommer att använda nästan hälften av den producerade elen i sina kemiska produktionsanläggningar i Europa, i synnerhet Ludwigshafen.

Vindparkområdet Nordlicht ligger 85 kilometer norr om ön Borkum i tyska Nordsjön och består av två separata områden: Nordlicht 1 med en kapacitet på 980 megawatt och Nordlicht 2 med 630 megawatt. Vattenfall utvecklar och bygger Nordlicht-anläggningarna. När anläggningen är i full drift förväntas den sammanlagda produktionen uppgå till cirka 6 terawattimmar (TWh) per år, vilket motsvarar elförbrukningen för 1,6 miljoner tyska hushåll.

Avtalet väntas undertecknas under första halvåret 2024. Efter ett slutligt investeringsbeslut, som förväntas ske under 2025, kommer byggandet av Nordlicht 1 och 2 att inledas 2026. Vindkraftsparkerna beräknas vara i full drift 2028.

– För vår omställning till nettonollutsläpp behöver vi stora mängder förnybar el till konkurrenskraftiga priser. Tillsammans med vår långvariga partner Vattenfall vill vi att detta projekt ska bli ytterligare en milstolpe för att säkra tillräckligt med förnybar el för BASF i Europa, i Tyskland och Ludwigshafen, vår största produktionsanläggning i världen. Med elen från Nordlicht 1 och 2 kan vi driva vår omställning framåt och ytterligare minska våra koldioxidutsläpp, säger Martin Brudermüller, vd för BASF.

– Vindkraften är avgörande för att möjliggöra den fossilfrihet som driver samhället framåt. Och ett nära samarbete med industrin är lika avgörande för att påskynda energiomställningen. Jag är stolt över att Nordlicht 1 och 2 kommer att förse tyska kunder med fossilfri el samt bidra till utfasningen av fossila bränslen inom industrin i Europa. BASF är en stark partner med ambitiösa hållbarhetsmål, och vi ser fram emot att utöka vårt partnerskap med dem, säger Anna Borg, vd för Vattenfall.

Det är andra gången BASF planerar att förvärva en andel i en av Vattenfalls havsbaserade vindkraftsparker. År 2021 köpte BASF en andel i den nyligen invigda vindkraftsparken Hollandse Kust Zuid i Nederländerna, som för närvarande är den största havsbaserade vindkraftsparken i världen. Genom sitt ägande får BASF 49,5 procent av elen från den1,5 gigawatt stora havsbaserade vindkraftsparken.

Om BASF
På BASF skapar vi kemi för en hållbar framtid. Vi kombinerar ekonomisk framgång med miljöskydd och socialt ansvar. Omkring 111 000 anställda i BASF-gruppen bidrar till våra kunders framgångar i nästan alla branscher och nästan alla länder i världen. Vår portfölj består av sex segment: Chemicals, Materials, Industrial Solutions, Surface Technologies, Nutrition & Care och Agricultural Solutions. BASF genererade en försäljning på 87,3 miljarder euro 2022. BASF:s aktier handlas på börsen i Frankfurt (BAS) och som American Depositary Receipts (BASFY) i USA. Ytterligare information finns på www.basf.com.

Om Vattenfall
Vattenfall är ett ledande europeiskt energibolag som i mer än 100 år har elektrifierat industrier, levererat energi till människors hem och moderniserat människors sätt att leva genom innovation och samarbete. Vi arbetar för att möjliggöra den fossila frihet som driver samhället framåt. Vi är fast beslutna att bygga en framtid där alla kan välja fossilfria sätt att röra sig, tillverka och leva. Vårt mål är nettonollutsläpp i hela vår värdekedja senast 2040. Vi har cirka 20 000 anställda, cirka 14 miljoner kunder och bedriver verksamhet främst i Sverige, Tyskland, Nederländerna, Danmark och Storbritannien. Vattenfall är helägt av den svenska staten. För mer information: Fossilfrihet - Vattenfall

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Johan Sennerö, Vattenfall Media Relations, 073 046 40 45, johan.senneroe@vattenfall.com

Thomas Nonnast, BASF Corporate Media Relations, +49 173 379 86 27
thomas.nonnast@basf.com

Se även

Parkeringhus i Lund. Illustration: Lloyds arkitektkontor

Avvecklade vindkraftverk blir parkeringshus i Lund

I det nya hitech-området Brunnshög i Lund ska rotorblad från en demonterad dansk vindkraftspark bli en del av designen på ett hållbart och klimatsmart flervånings parkeringshus.

Läs hela artikeln
Tångodling

Första tången från Kriegers flak skördas i vår

2024 blir ett år med flera milstolpar i projektet WIN@sea, där danska forskare arbetar med att producera livsmedel under havsytan vid Skandinaviens största vindkraftspark, Vattenfalls danska...

Läs hela artikeln
Havsbaserad vindkraftspark

Vattenfall avyttrar Norfolk Offshore Wind Zone till RWE

Vattenfall har tecknat avtal med RWE om avyttring av Norfolk Offshore Wind Zone. Den överenskomna köpeskillingen uppgår till 963 miljoner GBP.

Läs hela artikeln