Vattenfall tecknar vindbaserat elavtal med Volvo Group

Vattenfall tecknade idag ett avtal med Volvo Group om att sälja 50 procent av den el som produceras vid Bruzaholm vindkraftspark under en 10-årsperiod. Avtalet är ett tydligt exempel på Volvo Groups engagemang för att minska sina koldioxidutsläpp och hur Vattenfalls fossilfria el kan bidra till att målet uppnås.

Bygget av Bruzaholms vindkraftspark, belägen nära Eksjö i Småland, startar sommaren 2023 och ska stå klart för driftsättning under hösten 2025. Det är också då avtalet med Volvo Group träder i kraft.   

”Industrins energiomställning pågår här och nu – nyckeln till framgång är samarbete, ingen aktör kan tackla utmaningen helt på egen hand. Dagens avtal är ett exempel på att Volvo Group valt att ligga i framkant när det gäller sitt elektrifierings- och klimatarbete och vi är glada att kunna stödja dem på deras resa. Genom att bygga ut fossilfria energikällor, samarbeta för att elektrifiera processer som idag baseras på fossila bränslen, använda vår fossilfria el och utveckla laddinfrastruktur kan vi bidra till utfasningen av fossila bränslen i hela transportsektorn”, säger Vattenfalls vd och koncernchef Anna Borg.

”Detta partnerskap betonar vår ambition att minska miljöavtrycket från Volvokoncernens industriella verksamhet. Avtalet signalerar också vårt engagemang att prioritera investeringar med låga koldioxidutsläpp, inköp av förnybar energi, och vidta klimatfrämjande åtgärder i allt vi gör”, säger Martin Lundstedt, Koncernchef och VD för Volvokoncernen.

Fakta Bruzaholm vindkraftspark:

  • Kommer att bestå av 21 turbiner med 240 meters höjd.
  • Bruzaholms totala yta uppgår till cirka 13 kvadratkilometer.
  • Bruzaholm kommer att ha en effekt på cirka 140 MW och en årsproduktion på cirka 460 GWh.
  • Vindkraftsparken beräknas tas i drift 2025.

Om Volvo Group:

Volvokoncernen skapar välstånd genom transport- och infrastrukturlösningar och erbjuder lastbilar, bussar, anläggningsmaskiner, kraftlösningar för marina och industriella tillämpningar, finansiering samt tjänster som ökar kundernas drifttid och produktivitet. Volvokoncernen grundades 1927 och satsar på att forma det framtida landskapet för hållbara transport- och infrastrukturlösningar. Volvokoncernen har sitt huvudkontor i Göteborg, sysselsätter mer än 100 000 personer och har kunder på nästan 190 marknader. 2022 uppgick nettoomsättningen till 473 miljarder kronor (45 miljarder euro). Volvoaktien är noterad på Nasdaq Stockholm. För mer information, besök www.volvogroup.com

För ytterligare information kontakta:

Johan Sennerö, Vattenfall Media Relations +46-73 046 40 45

Johan.senneroe@vattenfall.com

Se även

Ett vindkraftverk

Vindkraftsparken Grönhult invigs

Idag invigs Grönhult – Vattenfalls senaste landbaserade vindkraftspark som med sina 12 vindkraftverk kommer att leverera viktig fossilfri el till södra Sverige.

Läs hela artikeln
Delfin

Delfinerna stördes inte av danska vindkraftbygget

När tornfästena i vindkraftsparken Vesterhav Nord i Danmark skulle anläggas fanns farhågor att bullret skulle få en flock delfiner att flytta. Vattenfall vidtog dock åtgärder och nu visar st...

Läs hela artikeln

Framåt med vätgas i tanken

Vattenfall arbetar med flera bränsleprojekt där hållbar vätgas spelar en nyckelroll.

Läs hela artikeln