Vattenfall utvecklar ännu ett stort vindkraftsprojekt utanför Tysklands kust

Vattenfall får uppdraget att utveckla det havsbaserade vindkraftsprojektet  N-6.6 utanför den tyska Nordsjökusten efter att ha utnyttjat sin företrädesrätt. Tillsammans med projektet N-7.2, som är beläget i samma område, väntas de båda vindkraftsparkerna varje år producera fossilfri el som täcker förbrukningen hos över 1,7 miljoner tyska hushåll.

Som en del av anbudsprocessen för byggandet av en stor vindkraftspark utanför ön Borkum på den tyska Nordsjökusten, har Vattenfall informerat tyska myndigheter att man utnyttjar sin företrädesrätt till projektet och därmed erhåller rätten att utveckla och uppföra vindkraftsparken.  

Projektet, som också kallas ”Nordlicht II”, kommer fullt utvecklad att ha en effekt om 630 MW. I september 2022 utnyttjade Vattenfall sin företrädesrätt för ett annat projekt i samma område, N-7.2 eller ”Nordlicht I”. Med en gemensam installerad effekt om 1,6 GW kan de båda vindkraftsparkerna årligen producera tillräckligt mycket el för att täcka förbrukningen för över 1,7 miljoner tyska hushåll.

Efter ett slutgiltigt investeringsbeslut från Vattenfall väntas anslutningen av ”Nordlicht I” och ”Nordlicht II” kunna ske någon gång under 2027 respektive 2028.

- Dessa projekt är milstolpar på vägen för att möjliggöra ett fossilfritt liv. De kommer att leda till en permanent minskning av Tysklands beroende av fossila bränslen. Havsbaserad vindenergi kan också utgöra ett viktigt bidrag till vissa nyckelindustrier övergång till en mer klimatvänlig produktion.  Inom ramen för partnerskap vill vi stödja den omställningen, säger Helene Biström, chef för affärsområdet Wind på Vattenfall.

Fakta om vindkraftsprojektet N-6.6:

  • Projektet utvecklades ursprungligen under namnet "Atlantis". Vattenfall förvärvade projektet 2017, men i samband med omvandlingen till ett nytt upphandlingssystemet för vindkraft till havs har detta område nu auktionerats ut igen. Vattenfall innehar den så kallade företrädesrätten för utveckling av detta projekt.
  • Projektet är beläget 85 kilometer utanför ön Borkum på den tyska Nordsjökusten.
  • Vattenfall driver vindkraftsparker på land och till havs på sina marknader med en sammanlagd installerad effekt på cirka 5,0 GW och en årlig elproduktion om 12,6 TWh. I Tyskland driver Vattenfall vindkraftsparkerna "DanTysk" och "Sandbank".

För ytterligare information kontakta:

Johan Sennerö, pressekreterare, Vattenfall +46 73 046 40 45 johan.senneroe@vattenfall.com

Vattenfalls pressavdelning, +46 8 739 5010 press@vattenfall.com

Se även

Holländske kungen Willem-Alexander och chefer från Vattenfall, BASF och Allianz på invigningen av Hollandse Kust Zuid

Innovation och biologisk mångfald i fokus när Vattenfall, BASF och Allianz invigde havsvindsparken Hollandse Kust Zuid

Den holländska kungen Willem-Alexander invigde idag vindkraftsparken Hollandse Kust Zuid. För att markera tillfället firade kungen färdigställandet av Vattenfalls hittills största havsbasera...

Läs hela artikeln
Horns Rev 1 havsbaserad vindkraftspark

Så banade Horns Rev 1 väg för havsbaserad vindkraft

På 1990-talet beslutade den danska regeringen att bygga storskalig vindkraft till havs i Nordsjön. Problemet var att detta aldrig gjorts tidigare, och ingen visste egentligen hur. Vattenfall...

Läs hela artikeln
Kraftledningar vid Laxede kraftstation

Elmarknaden just nu: Årets ”höstflod” ger rekordlåga elpriser

September präglades av ovanligt höga temperaturer, blåst och välfyllda vattenmagasin. Det bidrog till att månaden blev den billigaste sedan hösten 2020.

Läs hela artikeln