Vattenfall och BASF tecknar köpeavtal för 49 procent av vindkraftsparkerna Nordlicht 1 och 2

Vattenfall och BASF har kommit överens om att sälja 49 procent av Vattenfalls vindkraftsparker Nordlicht 1 och 2 till BASF. De två företagen fördjupar därmed sitt partnerskap inom förnybar energi. 

Vindkraftsprojektet Nordlicht byggs i tyska Nordsjön utan statliga subventioner och med en total installerad kapacitet på 1,6 GW blir det största havsbaserade vindkraftsprojektet som förverkligats för Vattenfall hittills. 

Vattenfall ansvarar för att utveckla och bygga anläggningarna i Nordlicht och avser att använda sin andel av den framtida elproduktionen för att förse kunder i Tyskland med fossilfri el. BASF kommer att använda sin andel för att levererans av el till sina anläggningar för kemisk produktion i Europa, särskilt i Ludwigshafen.

Nordlicht är Vattenfalls andra stora vindkraftsprojekt till havs där BASF deltar som partner. År 2021 förvärvade BASF nästan hälften av aktierna i vindkraftsparken Hollandse Kust Zuid i den holländska Nordsjön.

- BASF håller sitt ord och fortsätter med sin omställning. Med investeringen i Nordlicht 1 och 2 kommer vi nu att ha tillräckligt med med förnybar energi för att genomföra nästa steg i omvandlingen i Europa och särskilt vid vår största anläggning i Ludwigshafen. Tillsammans med vår mångåriga partner Vattenfall skapar vi förutsättningar för att nå våra mål för 2030 om 25 procent lägre utsläpp jämfört med 2018, säger Martin Brudermüller, vd för BASF.

– Havsbaserad vindkraft är en viktig bidragande faktor till energiomställningen i Europa och förväntas ersätta fossila bränslen i stor skala. Partnerskap spelar en avgörande roll för den europeiska industrins omställning och samtidigt stärka konkurrenskraften. Vi är glada över att fördjupa vårt samarbete med BASF för ännu ett viktigt havsbaserat vindkraftsprojekt – och på så sätt påskynda resan mot fossilfrihet tillsammans", säger Anna Borg, vd för Vattenfall.

Vindkraftsparksområdet Nordlicht ligger 85 kilometer norr om ön Borkum i tyska Nordsjön och består av två separata områden: Nordlicht 1 med en kapacitet på cirka 980 megawatt och Nordlicht 2 med cirka 630 megawatt. När anläggningen är i full drift förväntas produktionen den uppgå till cirka 6 TWh per år, vilket motsvarar elförbrukningen för 1,6 miljoner tyska hushåll. Med förbehåll för ett slutliga investeringsbeslutet, som förväntas under 2025, väntas bygget av Nordlicht 1 och 2 inledas 2026. Vindkraftsparkerna beräknas vara i full drift 2028.

Parterna har kommit överens om att inte offentliggöra de finansiella detaljerna i transaktionen.

Om BASF
På BASF skapar vi kemi för en hållbar framtid. Vi kombinerar ekonomisk framgång med miljöskydd och socialt ansvar. Omkring 111 000 anställda i BASF-gruppen bidrar till våra kunders framgångar i nästan alla branscher och nästan alla länder i världen. Vår portfölj består av sex segment: Chemicals, Materials, Industrial Solutions, Surface Technologies, Nutrition & Care och Agricultural Solutions. BASF genererade en försäljning på 87,3 miljarder euro 2022. BASF:s aktier handlas på börsen i Frankfurt (BAS) och som American Depositary Receipts (BASFY) i USA. Ytterligare information finns på www.basf.com.

Om Vattenfall
Vattenfall är ett ledande europeiskt energibolag som i mer än 100 år har elektrifierat industrier, levererat energi till människors hem och moderniserat människors sätt att leva genom innovation och samarbete. Vi arbetar för att möjliggöra den fossila frihet som driver samhället framåt. Vi är fast beslutna att bygga en framtid där alla kan välja fossilfria sätt att röra sig, tillverka och leva. Vårt mål är nettonollutsläpp i hela vår värdekedja senast 2040. Vi har cirka 21000 anställda, cirka 14 miljoner kunder och bedriver verksamhet främst i Sverige, Tyskland, Nederländerna, Danmark och Storbritannien. Vattenfall är helägt av den svenska staten. För mer information: Fossilfrihet - Vattenfall

För ytterligare information, kontakta:

Lutz Wiese, Vattenfall Media Relations, +49 173 626 38 82, lutz.wise@vattenfall.de

Thomas Nonnast, BASF Corporate Media Relations, +49 173 626 86 27, Thomas.nonnast@basf.com

Se även

Kollage med fyra bilder undervattensbilder från Lillgrund

Havsbaserade vindkraftparker – därför lockar de till sig marint liv

När världen ställer om från fossila bränslen för att bekämpa klimatförändringarna är det viktigt att snabbt öka den fossilfria elproduktionen och samtidigt undvika att skada ekosystemen.

Läs hela artikeln
Havsbaserat vindkraftverk

Vattenfall och RWE slutför avyttringen av Norfolk Offshore Wind Zone

Vattenfall har idag slutfört avyttringen av Norfolk Offshore Wind Zone till RWE. Den överenskomna köpeskillingen uppgår till motsvarar 963 miljoner GBP. 

Läs hela artikeln

Vattenfall får än en gång högsta betyg för hållbarhetsarbetet

För fjärde gången får Vattenfalls hållbarhetsprestanda det högsta betyget från EcoVadis; Platinum. Det innebär att Vattenfall rankas bland topp 1 procent av 100 000 utvärderade företag.

Läs hela artikeln