Vattenfalls års- och hållbarhetsredovisning 2023: Fortsatt arbete för fossilfrihet

Vattenfalls års- och hållbarhetsredovisning för 2023 har ett särskilt fokus på havsbaserad vindkraft och ny kärnkraft – nödvändiga faktorer för energiomställningen och Vattenfalls fortsatta arbete för fossilfrihet. 

Efterfrågan på fossilfri energi ökade under 2023 och målen för energiomställningen är högre än någonsin. Men utbyggnaden sker inte tillräckligt snabbt. Investeringarna behöver mångdubblas och rätt incitament måste tas fram till dem som berörs mest av den nödvändiga nya infrastrukturen.

Vattenfall arbetar för att erbjuda våra kunder fossilfria sätt att transportera, producera och leva. Under 2023  snabbade vi på utvecklingen mot vårt mål – alltifrån invigningen av vindkraftsparken Hollandse Kust Zuid till att hjälpa Bristol i Storbritannien att minska koldioxidutsläppen genom ett fjärrvärmenät för hela staden.

Vi kommer under 2024 att bygga vidare på vår befintliga verksamhet och samtidigt ta tillvara de nya möjligheter som kommer med energiomställningen.

– Energiomställningen är en möjlighet. Jag är helt övertygad om att vi som samhälle, med full respekt för komplexiteten, bör agera tillsammans för att den ska bli verklighet. Vattenfall är redo att göra vår del, säger Vattenfalls vd och koncernchef Anna Borg.

Några fakta från års- och hållbarhetsredovisningen för 2023:

  • 500 000 nya kunder har valt Vattenfall.
  • Koldioxidutsläppen från Vattenfalls egen verksamhet har minskat med 56 procent jämfört med 2017.
  • 37 miljarder investerades, varav 89 procent var förenliga med EU:s taxonomiförordning. Vindkraften stod för 54 procent av investeringarna, elnätet 19 procent och kärnkraften 5 procent.
  • Kapaciteten för fossilfri el från vind- och solkraft är nu 5,4 GW – en ökning med 2,1 GW sedan 2017.

Här kan du läsa Vattenfalls års- och hållbarhetsredovisning 2023 (PDF 12 MB)

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 28 mars 2024 klockan 09.00 CET. Denna rapport har upprättats både på svenska och engelska. I händelse av skillnader i innehållet i de två versionerna ska den svenska versionen ha företräde.

För ytterligare information kontakta:
Johan Sennerö, pressekreterare, 073 046 40 45, johan.senneroe@vattenfall.com

Se även

Havsbaserat vindkraftverk

Vattenfall och RWE slutför avyttringen av Norfolk Offshore Wind Zone

Vattenfall har idag slutfört avyttringen av Norfolk Offshore Wind Zone till RWE. Den överenskomna köpeskillingen uppgår till motsvarar 963 miljoner GBP. 

Läs hela artikeln
Arbete med rivningsrobot. Foto: Nicklas Tjernlund
Foto: Nicklas Tjernlund

Nedmontering av de sista större delarna i Ågestaverket

Vattenfall inledde demonteringen av Ågestaverket sommaren 2020, och under det här året rivs de tre sista större delarna: den biologiska skärmen, bränsleförvaringen och ånggeneratorerna.

Läs hela artikeln
Ingela Hålling

Vattenfall tar över ansvaret för Husqvarna Sveriges högspänningsanläggningar

Vattenfall och Husqvarna Group har ingått ett långsiktigt samarbetsavtal om att Vattenfall med sin Power-as-a-Service lösning ska äga, driva och förvalta Husqvarnas befintliga infrastruktur ...

Läs hela artikeln