Vårt miljöansvar

För att klara av de stora utmaningar vi står inför idag måste vi öka takten. Vi på Vattenfall är redo att göra vår del.

Bra miljöprestanda är grundläggande för att vår verksamhet ska vara framgångsrik och miljöfrågor hanteras som en integrerad del av vår verksamhet. Vi tar vårt miljöansvar på allvar. I enlighet med vår miljöpolicy åtar vi oss att bli klimatneutrala, att värna om naturen och den biologiska mångfalden och att använda resurser på ett hållbart sätt. En viktig grund är att miljöfrågorna genomsyrar vår dagliga verksamhet och nästan 100 procent av Vattenfalls produktions- och distributionsverksamhet har certifierade miljöledningssystem i enlighet med ISO 14001.

För att konkretisera hur vi arbetar för att uppfylla våra åtaganden i miljöpolicyn har vi tagit fram en miljöhandlingsplan (Environmental Action Plan 2030) där vi definierar våra ambitioner, mål och viktiga aktiviteter för de kommande åren.

Miljöpolicy

Vi fokuserar på att minska utsläppen, skydda den biologiska mångfalden och att använda resurser på ett hållbart sätt.

Sandstrand

Se videon med miljöchef Helle Herk-Hansen som presenterar våra miljöåtaganden och vad vi gör för att förverkliga dem (videon är på engelska).

Vattenfalls miljöhandlingsplan 2030 – våra viktigaste miljöinsatser för det kommande decenniet

Stärkta av vad vi har lyckat uppnått hittills fortsätter vi nu framåt genom att öka takten och våra ambitioner inom miljöområdet. Vår miljöhandlingsplan fastställer vår riktning framåt för det kommande decenniet och den innehåller både långsiktiga ambitioner för våra fokusområden, konkreta mål i ett 2025-perspektiv samt viktiga stödjande aktiviteter i närtid.

Läs mer om våra ambitioner och mål samt hur vi arbetar inom områdena:

Nyheter om miljö och biologisk mångfald

Ledningsgator med biologisk månfald

Stort fokus på biologisk mångfald

Den 22 maj är den europeiska dagen för biologisk mångfald, en fråga som hänger tätt samman med klimatutmaningen. Josefin Blanck, strategisk miljörådgivare på Vattenfall ser hur frågan får al...

Läs hela artikeln
Äng

Vattenfall toppar återigen ranking för biologisk mångfald

Vattenfall placerar sig än en gång på första plats på Ecogains index för biologisk mångfald. I rankingen granskas storföretag över hela Europa för sitt arbete med att skydda och stärka natur...

Läs hela artikeln

Se även

Två anställda vid en fiskodlingsanläggning

Vattenfall är en del av, och en partner till, samhället i stort.

En flicka i grön tröja som ser in i kameran

Vi ska ta vårt hittills största steg för att minska effekten av klimatförändringarna.

En grupp barn på en kulle

Vi vill göra det möjligt att leva fossilfritt inom en generation.