Vårt miljöansvar

För att klara av de stora utmaningar vi står inför idag måste vi öka takten. Vi på Vattenfall är redo att göra vår del.

Bra miljöprestanda är grundläggande för att vår verksamhet ska vara framgångsrik och miljöfrågor hanteras som en integrerad del av vår verksamhet. Vi tar vårt miljöansvar på allvar. I enlighet med vår miljöpolicy åtar vi oss att bli klimatneutrala, att värna om naturen och den biologiska mångfalden och att använda resurser på ett hållbart sätt. En viktig grund är att miljöfrågorna genomsyrar vår dagliga verksamhet och nästan 100 procent av Vattenfalls produktions- och distributionsverksamhet har certifierade miljöledningssystem i enlighet med ISO 14001.

För att konkretisera hur vi arbetar för att uppfylla våra åtaganden i miljöpolicyn har vi tagit fram en miljöhandlingsplan (Environmental Action Plan 2030) där vi definierar våra ambitioner, mål och viktiga aktiviteter för de kommande åren.

Miljöpolicy

Miljöhänsyn är en del av vår dagliga verksamhet.

Solnedgång på stranden

Våra miljöinitiativ

Video player requires marketing cookies.
To view this content please click here to allow marketing cookies.

Se videon med miljöchef Helle Herk-Hansen som presenterar våra miljöåtaganden och vad vi gör för att förverkliga dem (videon är på engelska).

Vattenfalls miljöhandlingsplan 2030 – våra viktigaste miljöinsatser för det kommande decenniet

Stärkta av vad vi har lyckat uppnått hittills fortsätter vi nu framåt genom att öka takten och våra ambitioner inom miljöområdet. Vår miljöhandlingsplan fastställer vår riktning framåt för det kommande decenniet och den innehåller både långsiktiga ambitioner för våra fokusområden, konkreta mål i ett 2025-perspektiv samt viktiga stödjande aktiviteter i närtid.

Läs mer om våra ambitioner och mål samt hur vi arbetar inom de här områdena:

Nyheter om miljö och biologisk mångfald

Tångodling

Första tången från Kriegers flak skördas i vår

2024 blir ett år med flera milstolpar i projektet WIN@sea, där danska forskare arbetar med att producera livsmedel under havsytan vid Skandinaviens största vindkraftspark, Vattenfalls danska...

Läs hela artikeln
Erik Sparrevik släpper ut ål. Foto: Magnus Kryssare

Rekordår för transport av ål från Vänern

Det blev rekord i årets säsong av åltransporter, 13 085 lekvandrande ålar flyttades förbi vattenkraftverken i Göta älv. Vattenfall har inom ramen för samarbetet Krafttag ål transporterat ål ...

Läs hela artikeln
Storlom på flytö. Foto: Göran Ekström

Vattenfall satsar 65 miljoner på nytt program för biologisk mångfald i vattenkraften

Vattenfall tar nu ytterligare steg i arbetet med biologisk mångfald, 65 miljoner kronor satsas på ett nytt program de kommande fem åren.

Läs hela artikeln

Se även

Två anställda vid en fiskodlingsanläggning

Vattenfall är en del av, och en partner till, samhället i stort.

Flicka med grön tröja tittar in i kameran

Vi ska ta vårt hittills största steg för att minska effekten av klimatförändringarna.

Barn på ett berg nära Stockholm

Vi har formulerat en strategi för att nå vårt mål om fossilfrihet.