Vårt miljöansvar

Vi anser att goda miljöprestationer är av största vikt för att vårt företag – och samhället – ska bli framgångsrikt.

Miljöaspekter hanteras som en integrerad del av vår verksamhet. Detta inkluderar en mängd miljöfrågor som till exempel vattenförvaltning, markanvändning och luftkvalitet, och vi strävar hela tiden efter att förbättra våra miljöresultat. För att vi ska lyckas med detta krävs en stark miljökultur som i hög grad inriktar sig på att hantera miljön – visa den omsorg – på företagets alla nivåer.

Certifierade miljöstyrningssystem, till exempel ISO 14001, kan användas för nästan alla våra anläggningar för energiproduktion och energihantering. Vårt miljöarbete regleras genom en miljöpolicy och driftinstruktioner som beskriver principerna för miljöförvaltning och miljöledning. Vi använder livscykelanalyser (LCA:er) som stöd i arbetet med att vidareutveckla och förvalta vår energiproduktion. LCA är ett centralt verktyg för vårt miljöarbete, och har varit så i över tjugo års tid.

Miljöpolicy

Vi fokuserar på att minska utsläppen, skydda den biologiska mångfalden och att använda resurser på ett hållbart sätt.

Sandstrand

Biologisk mångfald

Vattenfalls mål är att skydda naturen och dess biologiska mångfald, och vi strävar alltid efter att undvika eller minimera eventuella negativa effekter.

Minskade utsläpp

Våra insatser för att minska utsläppen till ett minimum är mycket omfattande och skiftande.

Rör i ett kraftverk

Hållbar resursanvändning

Vattenfall är fast beslutet att använda resurser på ett hållbart sätt. Vi vill minska vår miljöpåverkan.

Våra initiativ för miljön

Se videon med vår miljöchef Helle Herk-Hansen som presenterar våra miljöåtaganden och vad vi gör för att förverkliga dem (videon är på engelska).

Restaurering av Juktån

Restaureringen av Juktån är ett miljö- och samverkansprojekt mellan Vattenfall, Umeå universitet, Samverkan Umeälven och Vattenregleringsföretagen. Se mer i den här filmen.

All el vi säljer i Sverige är fossilfri

Soluppgång över en sandstrand

Se även

Två anställda vid en fiskodlingsanläggning

Vattenfall är en del av, och en partner till, samhället i stort.

En flicka i grön tröja som ser in i kameran

Vi ska ta vårt hittills största steg för att minska effekten av klimatförändringarna.

En grupp barn på en kulle

Vi vill göra det möjligt att leva fossilfritt inom en generation.