Vårt miljöansvar

För att klara av de stora utmaningar vi står inför idag måste vi öka takten. Vi på Vattenfall är redo att göra vår del.

Bra miljöprestanda är grundläggande för att vår verksamhet ska vara framgångsrik och miljöfrågor hanteras som en integrerad del av vår verksamhet. I vår miljöpolicy står det att vi åtar vi oss att bli klimatneutrala, skydda naturen och den biologiska mångfalden och att vi ska arbeta för en hållbar resursanvändning. En viktig grund är att miljöfrågorna genomsyrar vår dagliga verksamhet och nästan 100 procent av Vattenfalls produktions- och distributionsverksamhet har certifierade miljöledningssystem i enlighet med ISO 14001.

För att konkretisera hur vi arbetar för att uppfylla våra åtaganden i miljöpolicyn har vi tagit fram en miljöhandlingsplan (Environmental Action Plan 2030) där vi definierar våra ambitioner, mål och viktiga aktiviteter för de kommande åren.

Miljöpolicy

Vi fokuserar på att minska utsläppen, skydda den biologiska mångfalden och att använda resurser på ett hållbart sätt.

Sandstrand

Se videon med miljöchef Helle Herk-Hansen som presenterar våra miljöåtaganden och vad vi gör för att förverkliga dem (videon är på engelska).

Vattenfalls miljöhandlingsplan 2030 – våra viktigaste miljöinsatser för det kommande decenniet

Stärkta av vad vi har lyckat uppnått hittills fortsätter vi nu framåt genom att öka takten och våra ambitioner inom miljöområdet. Vår miljöhandlingsplan fastställer vår riktning framåt för det kommande decenniet och den innehåller både långsiktiga ambitioner för våra fokusområden, konkreta mål i ett 2025-perspektiv samt viktiga stödjande aktiviteter i närtid.

Läs mer om våra ambitioner och mål samt hur vi arbetar inom områdena:

Nyheter om miljö och biologisk mångfald

Forsande vatten

Vattenfall vill rädda framtida laxfisket i Lule älv

Laxbeståndet i Lule älv har minskat sedan 2005 och de senaste tre åren har det blivit mycket sämre. Vattenfall befarar att det inte går att upprätthålla utsättningen av odlad lax på sikt och...

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']
Leuhunkoski fisktrappa

Leuhunkoski fiskväg öppnar passage för vandringsglada fiskar

I slutet av april stod den klar. Den nya fiskvägen förbi Leuhunkoski vattenkraftverk i Finland. Tillsammans med fiskvägen vid Hietamankoski kraftverk, som byggdes förra året, öppnar nu Vatte...

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']
Guckusko. Foto: Bengt Hemström

Vattenfall toppar ranking för biologisk mångfald

Vattenfall placerar sig på första plats på Ecogains årliga index för biologisk mångfald. Totalt har 240 storföretag i Norden och Baltikum granskats för sitt arbete för att skydda och stärka ...

Läs hela artikeln

Se även

Två anställda vid en fiskodlingsanläggning

Vattenfall är en del av, och en partner till, samhället i stort.

En flicka i grön tröja som ser in i kameran

Vi ska ta vårt hittills största steg för att minska effekten av klimatförändringarna.

En grupp barn på en kulle

Vi vill göra det möjligt att leva fossilfritt inom en generation.