Vårt miljöansvar

För att klara av de stora utmaningar vi står inför idag måste vi öka takten. Vi på Vattenfall är redo att göra vår del.

Bra miljöprestanda är grundläggande för att vår verksamhet ska vara framgångsrik och miljöfrågor hanteras som en integrerad del av vår verksamhet. Vi tar vårt miljöansvar på allvar. I enlighet med vår miljöpolicy åtar vi oss att bli klimatneutrala, att värna om naturen och den biologiska mångfalden och att använda resurser på ett hållbart sätt. En viktig grund är att miljöfrågorna genomsyrar vår dagliga verksamhet och nästan 100 procent av Vattenfalls produktions- och distributionsverksamhet har certifierade miljöledningssystem i enlighet med ISO 14001.

För att konkretisera hur vi arbetar för att uppfylla våra åtaganden i miljöpolicyn har vi tagit fram en miljöhandlingsplan (Environmental Action Plan 2030) där vi definierar våra ambitioner, mål och viktiga aktiviteter för de kommande åren.

Miljöpolicy

Miljöhänsyn är en del av vår dagliga verksamhet.

Solnedgång på stranden

Våra miljöinitiativ

Se videon med miljöchef Helle Herk-Hansen som presenterar våra miljöåtaganden och vad vi gör för att förverkliga dem (videon är på engelska).

Vattenfalls miljöhandlingsplan 2030 – våra viktigaste miljöinsatser för det kommande decenniet

Stärkta av vad vi har lyckat uppnått hittills fortsätter vi nu framåt genom att öka takten och våra ambitioner inom miljöområdet. Vår miljöhandlingsplan fastställer vår riktning framåt för det kommande decenniet och den innehåller både långsiktiga ambitioner för våra fokusområden, konkreta mål i ett 2025-perspektiv samt viktiga stödjande aktiviteter i närtid.

Läs mer om våra ambitioner och mål samt hur vi arbetar inom de här områdena:

Nyheter om miljö och biologisk mångfald

Flodkräfta

Bra miljöval från Göta älv och Stornorrfors kraftstation

Svenska Naturskyddsföreningen har beslutat att samtliga vattenkraftstationer i Göta älv tillsammans med vattenkraftproduktionen från Stornorrfors kraftstation i Ume älv nu är godkända för de...

Läs hela artikeln

Smarta algoritmer kan stoppa fel fisk från att vandra i älven

Med hjälp av artificiell intelligens, AI, har Vattenfalls personal vid vattenkraftverket i Stornorrforsen kunnat identifiera fiskar utifrån ett stort antal egenskaper. Nu hoppas man utveckla...

Läs hela artikeln

Vattenfall kartlägger påverkan på biodiversitet i hela värdekedjan

Vattenfall är en föregångare när det gäller att mäta företagets totala påverkan på biologisk mångfald. Verktyget Global Biodiversity Score har använts för att göra en heltäckande analys av h...

Läs hela artikeln

Se även

Två anställda vid en fiskodlingsanläggning

Vattenfall är en del av, och en partner till, samhället i stort.

Flicka med grön tröja tittar in i kameran

Vi ska ta vårt hittills största steg för att minska effekten av klimatförändringarna.

Barn på ett berg nära Stockholm

Vi har formulerat en strategi för att nå vårt mål om fossilfrihet.