Vårt samhällsansvar

Samverkan med intressenter

Vattenfall har ett stort ansvar när det gäller att förstå, skapa balans mellan och reagera på intressenternas varierande och ibland motstridiga prioriteringar. Samverkan med våra intressenter genom en ständigt pågående dialog hjälper oss att förstå vad de anser vara viktigt, vad som förväntas av oss, att hitta lämpliga lösningar, vinna acceptans och fatta bästa möjliga beslut.

Eftersom vi verkar brett har vi också många olika intressenter. Bland dessa finns våra kunder, icke-statliga organisationer, affärspartners, leverantörer, myndigheter, ägare (svenska staten), medarbetare och samhället i stort.

Vi samverkar med våra intressenter på många olika sätt, till exempel genom Vattenfall Project Management Model (för projekt), rundabordssamtal, tvåpartssamtal och väsentlighetsanalyser (Materiality analyses). Allt detta gör att vi lär oss förstå vilka prioriteringar intressenterna har när det gäller Vattenfall och vår verksamhet samt de förväntningar de har på oss.

Materiality analysis

Mer information om våra intressenters prioriteringar och förväntningar på Vattenfall finns i vår senaste Materiality analysis.

En man och ett barn i ett kök

Initiativ och medlemskap

Vattenfall samverkar också med sina intressenter genom att delta i eller stödja olika initiativ och organisationer.

Här är exempel på initiativ och organisationer som Vattenfall stödjer eller deltar i. Alla länkar leder till sidor på engelska. 

FN:s Global Compact
Centre for European Policy Studies
CSR Europe
European Technology Platform for Zero Emission Fossil Fuel Power Plants – ZEP
Global CCS Institute
Partnering Against Corruption Initiative – PACI
World Business Council on Sustainable Development
World Economic Forum

Relaterad information

Fartyg till havs

Vi fokuserar på miljömässiga och sociala aspekter i hela vår leveranskedja.

Ett mörkhårigt barn i rutig skjorta

Vi respekterar alla internationellt erkända avtal om mänskliga rättigheter.

Vattenfall-anställda vid ett vindkraftverk

Partnerskap och samarbeten erbjuder stora möjligheter att utöva en positiv inverkan.

Se även

Medarbetare i helikopter ser ut över vindkraftverk vid Horns Rev

Vattenfall är ett ledande europeiskt energiföretag.

Närbild på Idbäcksverket.

Vattenfall investerar i en större andel förnybar produktion.

En flicka i grön tröja som ser in i kameran

Vi ska ta vårt hittills största steg för att minska effekten av klimatförändringarna.