Vårt samhällsansvar

Samverkan med intressenter

Vattenfall har ett stort ansvar när det gäller att förstå, skapa balans mellan och reagera på intressenternas varierande och ibland motstridiga prioriteringar. Samverkan med våra intressenter genom en ständigt pågående dialog hjälper oss att förstå vad de anser vara viktigt, vad som förväntas av oss, att hitta lämpliga lösningar, vinna acceptans och fatta bästa möjliga beslut.

Eftersom vi verkar brett har vi också många olika intressenter. Bland dessa finns våra kunder, icke-statliga organisationer, affärspartners, leverantörer, myndigheter, ägare (svenska staten), medarbetare och samhället i stort.

Vi samverkar med våra intressenter på många olika sätt, till exempel genom Vattenfall Project Management Model (för projekt), rundabordssamtal, tvåpartssamtal och väsentlighetsanalyser (materiality analyses). Allt detta gör att vi lär oss förstå vilka prioriteringar intressenterna har när det gäller Vattenfall och vår verksamhet samt de förväntningar de har på oss.

Väsentlighetsanalys

Mer information om våra intressenters prioriteringar och förväntningar på Vattenfall finns i vår väsentlighetsanalys.

En man och ett barn i ett kök

Initiativ och medlemskap

Vattenfall samverkar också med sina intressenter genom att delta i eller stödja olika initiativ och organisationer. Här är exempel på initiativ och organisationer som Vattenfall stödjer eller deltar i. Alla länkar leder till sidor på engelska.

Relaterad information

Ett mörkhårigt barn i rutig skjorta

Vi respekterar alla internationellt erkända avtal om mänskliga rättigheter.

Fartyg till havs

Vi fokuserar på miljömässiga och sociala aspekter i hela vår leveranskedja.

Arbetare som går under en kraftledning

Partnerskap och samarbeten erbjuder stora möjligheter till en positiv inverkan.

Se även

Kvinna vid sitt skrivbord på Vattenfalls trading-avdelning

Vattenfall är ett ledande europeiskt energiföretag.

En flicka i grön tröja som ser in i kameran

Vi ska ta vårt hittills största steg för att minska effekten av klimatförändringarna.

Närbild på Idbäcksverket.

Vattenfall investerar i en större andel förnybar produktion.