Besök oss i Almedalen

Möt Vattenfall och delta på våra seminarier under Almedalsveckan 2019.

Deltagare på ett av Vattenfalls seminarier i Almedalen 2018

Våra seminarier i Almedalen

På våra seminarier presenterar vi hur vi tillsammans med andra bidrar till att leva fossilfritt inom en generation. Du hittar oss i Energihuset, Vattenfalls arena och mötesplats på Mellangatan 9 i Visby. Seminarierna webbsänds live och kan även ses i efterhand.

Klimatet kräver handling – är företagen redo att accelerera?

Måndag 1 juli, 11.00–12.00
Sverige ska ha noll utsläpp av växthusgaser år 2045. Hur når vi dit när utsläppsminskningarna faktiskt har bromsat in? Vad krävs för att företag ska gå i bräschen och erbjuda fossilfria produkter i riktigt stor skala? Hur får vi driv i omställningen?

Medverkande:

 • Ola Alterå, kanslichef, Klimatpolitiska rådet
 • Karin Brynell, VD, Svensk Daglivaruhandel
 • Alexandra Laurén, vice VD Norden, Skanska (övre bilden)
 • Claes Johansson, hållbarhetschef, Lantmännen
 • Andreas Regnell, strategidirektör, Vattenfall (nedre bilden)
 • Jessica Rosencrantz, riksdagsledamot (M)
 • Moderator: Willy Silberstein

Nedsläckt land – det här kan handla om just dig

Tisdag 2 juli, 08.00–09.00
Stormen Alfrida gjorde 100 000 hushåll strömlöst i januari i år. 900 hushåll var utan ström i ett par veckor. Vad kan vi lära av detta, för många ett jobbig experiment, men som var på riktigt? Hur kan vi samverka bättre – på samhällsnivå och privat? Kom och upplev stormens öga.

Välkommen på frukostmacka från 07.45!

Medverkande:

 • Camilla Asp, chef avdelningen för krisberedskap och civilt försvar, MSB
 • Ylva Jonsson Strömberg, enhetschef Krishantering och beredskap, Svenska Röda Korset
 • Lars Lindberger, kommunikationschef, Norrtälje kommun
 • Åsa Sundberg, VD, Teracom
 • Matilda Tidlund, CSO och koncernsäkerhetschef, Telia Company
 • Annika Viklund, affärsområdeschef Distribution, Vattenfall
 • Moderator: Karl Bergman, chef Forskning och utveckling, Vattenfall

Gotland tar täten – mot ett fossilfritt samhälle

Tisdag 2 juli, 09.30–10.30
Energimyndigheten pekar nu ut Gotland, med sitt unika energisystem, till att bli en Energipilot där vi ska testa hållbara energilösningar. Detta för att möjliggöra att Sverige ska nå sitt klimatmål till 2045. Men vad krävs för att realisera detta och vilka är de största utmaningarna?

Medverkande:

 • Robert Andrén, GD, Energimyndigheten
 • Karl Bergman, chef Forskning och utveckling, Vattenfall
 • Isabel Enström, gruppledare Miljöpartiet de gröna Gotland
 • Mattias Eriksson, strategisk direktör, Energimyndigheten
 • Josefin Knudsen, ordförande, Gotlands vindelsproducenter
 • Jenny Larsson, lokal säljchef Power grids, ABB
 • Tony Rosten, ställföreträdande GD, Energimarknadsinspektionen
 • Moderator: Annika Viklund, affärsområdeschef Distribution, Vattenfall

Framtiden är elektrisk – ombyggnad pågår

Tisdag 2 juli, 11.00–12.00
Svensk samhällshistoria är t.ex. utbyggnaden av järnvägen och industrialiseringen. Nästa historiska kliv är ett Sverige med tillräckligt med fossilfri producerad el och stabila elnät som håller för morgondagens behov. Vi guidar dig in i framtiden.

Medverkande:

 • Camilla Brodin, riksdagsledamot (KD)
 • Göran Enander, landshövding, Uppsala län
 • Magnus Hall, VD och koncernchef, Vattenfall
 • Karin Jansson Myhr, redaktör, Centrum för Näringslivshistoria
 • Lotta Medelius-Bredhe, tf GD, Svenska kraftnät
 • Martin Pei, teknisk direktör, SSAB
 • Malin Strand, policyexpert, Fossilfritt Sverige
 • Anders Ygeman, energiminister (S)
 • Moderator: Willy Silberstein

Framtidens batterier – Sveriges jättechans

Tisdag 2 juli, 13.30–14.30
Världen går alltmer över till elbilar. Det ger Sverige chansen att bli storproducent av batterier. Vi har fossilfri el, stabila politiska förhållanden, bra innovationsklimat och många av de metaller som behövs. Men vad krävs för att batterierna ska bli mer miljövänliga och hållbara, är det ens möjligt?

Medverkande:

 • Rick Abrahamsson, ansvarig för elintensiva industrietableringar, Vattenfall
 • Peter Carlsson, VD, Northvolt
 • Kristina Edström, professor oorganisk kemi, Uppsala universitet
 • Sten Forsberg, chef, Volkswagen personbilar
 • Helena Lindahl, riksdagsledamot (C)
 • Anna Utsi, Sverigechef, Talga
 • Moderator: Willy Silberstein

Tuff klimatpolitik – fungerar det för alla?

Onsdag 3 juli, 09.30–10.30
Höjd skatt för den som smutsar ned är lätt att säga. Hur får vi rättvisa mellan stad och land – och mellan generationer? Finns det risk för energifattigdom i Sverige? Vad säger vi till dem som menar att det krävs mindre demokrati för att styra samhället tufft i rätt riktning för klimatet?

Medverkande:

 • Terese Bengard, verksamhetschef, Hela Sverige ska leva
 • Mattias Goldmann, VD, Fores
 • Anna Kaijser, fil. dr hållbarhetsvetenskap, Formas
 • Kalle Sundin, kommunikationsansvarig, Tankesmedjan Katalys
 • Moderator: Annika Ramsköld, hållbarhetschef, Vattenfall

Så blir din stadsdel hållbar – tillsammans skapar vi listan

Onsdag 3 juli, 11.00–12.00
Du som jobbar med morgondagens klimatsmarta byggande i landets kommuner - här är seminariet för dig. Intentionerna är goda och krafterna många för att skapa hållbara stadsdelar. Men ibland jobbar de inte tillräckligt nära varandra, eller är inte synkade så att rätt sak görs i rätt ordning. Vilket kan bidra till att de smarta lösningarna inte går att nå. Seminariet ger handfasta råd. Vi tittar bland annat på energifrågan, spillvärme och de stora möjligheterna att spara genom att planera rätt från början.

Medverkande:

 • Johan Edstav, särskild utredare, samordning för bostadsbyggande (MP)
 • Ulrika Jardfelt, chef Värme Sverige, Vattenfall
 • Caroline Kjerstadius, hållbarhetsstrateg, Axfood
 • Erik Pelling, kommunstyrelsens ordförande, Uppsala kommun (S)
 • Erik Wastesson, marknadsområdeschef City Services, Ragn-Sells
 • Annica Ånäs, VD, Atrium Ljungberg
 • Moderator: Christopher Eckerberg, innovationschef Elproduktion, Vattenfall

Många bäckar små – dags att samverka

Onsdag 3 juli, 14.30–15.30
Utmaningen är att på 20 år uppgradera den svenska vattenkraften till moderna miljövillkor. Tiden är knapp och det måste bli rätt. Myndigheter och vattenkraftföretag prövar nya samarbetsformer i pilotprojekt. Vilka är utmaningarna? Vad krävs för att samverka? Och hur optimerar vi miljöhänsyn och elproduktion – i praktiken?

Medverkande:

 • Jonas Bengtsson, VD, Vattenregleringsföretagen
 • Annika Ekvall, vattenvårdsdirektör, Vattenmyndigheten i Västerhavet
 • Jakob Granit, GD, Havs- och vattenmyndigheten
 • Monica Haider, riksdagsledamot (S)
 • Claes Hedenström, policyexpert, Vattenfall
 • Anna Jivén, VD, Vattenkraftens miljöfond Sverige
 • Rickard Nordin, riksdagsledamot (C)
 • Thomas Sandberg, styrelseordförande, SVAF
 • Moderator: Anna Borg, finansdirektör, Vattenfall

Se även

En grupp barn på en kulle

Vi vill göra det möjligt att leva fossilfritt inom en generation.

En flicka i grön tröja som ser in i kameran

Vi ska ta vårt hittills största steg för att minska effekten av klimatförändringarna.

En kvinna som cyklar genom centrala Stockholm

Vi har ett ansvar för hur vi påverkar miljö och samhälle.