Besök oss i Almedalen

Möt Vattenfall och delta på våra seminarier under Almedalsveckan 2019.

Deltagare på ett av Vattenfalls seminarier i Almedalen 2018

Våra seminarier i Almedalen

På våra seminarier presenterar vi hur vi tillsammans med andra bidrar till att leva fossilfritt inom en generation. Du hittar oss i Energihuset på Mellangatan 9 i Visby. Seminarierna webbsänds live och kan även ses i efterhand.

Klimatet kräver handling – är företagen redo att accelerera?

Måndag 1 juli, 11.00–12.00
Sverige ska ha noll utsläpp av växthusgaser år 2045. Hur når vi dit när utsläppsminskningarna faktiskt har bromsat in? Vad krävs för att företag ska gå i bräschen och erbjuda fossilfria produkter i riktigt stor skala? Hur får vi driv i omställningen?

Medverkande:
Ola Alterå, kanslichef, Klimatpolitiska rådet
Karin Brynell, VD, Svensk Daglivaruhandel
Alexandra Laurén, vice VD Norden, Skanska
Claes Johansson, hållbarhetschef, Lantmännen
Andreas Regnell, strategidirektör, Vattenfall
Jessica Rosencrantz, riksdagsledamot (M)
Moderator: Willy Silberstein

Nedsläckt land – det här kan handla om just dig

Tisdag 2 juli, 08.00–09.00
Stormen Alfrida gjorde 100 000 hushåll strömlöst i januari i år. 900 hushåll var utan ström i ett par veckor. Vad kan vi lära av detta, för många ett jobbig experiment, men som var på riktigt? Hur kan vi samverka bättre – på samhällsnivå och privat? Kom och upplev stormens öga.

Välkommen på frukostmacka från 07.45!

Medverkande:
Camilla Asp, chef avdelningen för krisberedskap och civilt försvar, MSB
Ylva Jonsson Strömberg, enhetschef Krishantering och beredskap, Svenska Röda Korset
Lars Lindberger, kommunikationschef, Norrtälje kommun
Åsa Sundberg, VD, Teracom
Matilda Tidlund, CSO och koncernsäkerhetschef, Telia Company
Annika Viklund, affärsområdeschef Distribution, Vattenfall
Moderator: Karl Bergman, chef Forskning och utveckling, Vattenfall

Gotland tar täten – mot ett fossilfritt samhälle

Tisdag 2 juli, 09.30–10.30
Energimyndigheten pekar nu ut Gotland, med sitt unika energisystem, till att bli en Energipilot där vi ska testa hållbara energilösningar. Detta för att möjliggöra att Sverige ska nå sitt klimatmål till 2045. Men vad krävs för att realisera detta och vilka är de största utmaningarna?

Medverkande:
Robert Andrén, GD, Energimyndigheten
Karl Bergman, chef Forskning och utveckling, Vattenfall
Isabel Enström, gruppledare Miljöpartiet de gröna Gotland
Mattias Eriksson, strategisk direktör, Energimyndigheten
Josefin Knudsen, ordförande, Gotlands vindelsproducenter
Jenny Larsson, lokal säljchef Power grids, ABB
Tony Rosten, ställföreträdande GD, Energimarknadsinspektionen
Moderator: Annika Viklund, affärsområdeschef Distribution, Vattenfall

Framtiden är elektrisk – ombyggnad pågår

Tisdag 2 juli, 11.00–12.00
Svensk samhällshistoria är t.ex. utbyggnaden av järnvägen och industrialiseringen. Nästa historiska kliv är ett Sverige med tillräckligt med fossilfri producerad el och stabila elnät som håller för morgondagens behov. Vi guidar dig in i framtiden.

Medverkande:
Camilla Brodin, riksdagsledamot (KD)
Göran Enander, landshövding, Uppsala län
Magnus Hall, VD och koncernchef, Vattenfall
Karin Jansson Myhr, redaktör, Centrum för Näringslivshistoria
Lotta Medelius-Bredhe, tf GD, Svenska kraftnät
Martin Pei, teknisk direktör, SSAB
Malin Strand, policyexpert, Fossilfritt Sverige
Anders Ygeman, energiminister (S)
Moderator: Willy Silberstein

Framtidens batterier – Sveriges jättechans

Tisdag 2 juli, 13.30–14.30
Världen går alltmer över till elbilar. Det ger Sverige chansen att bli storproducent av batterier. Vi har fossilfri el, stabila politiska förhållanden, bra innovationsklimat och många av de metaller som behövs. Men vad krävs för att batterierna ska bli mer miljövänliga och hållbara, är det ens möjligt?

Medverkande:
Rick Abrahamsson, ansvarig för elintensiva industrietableringar, Vattenfall
Peter Carlsson, VD, Northvolt
Kristina Edström, professor oorganisk kemi, Uppsala Universitet
Sten Forsberg, chef, Volkswagen personbilar
Helena Lindahl, riksdagsledamot (C)
Anna Utsi, Sverigechef, Talga
Moderator: Willy Silberstein

Tuff klimatpolitik – fungerar det för alla?

Onsdag 3 juli, 09.30–10.30
Höjd skatt för den som smutsar ned är lätt att säga. Hur får vi rättvisa mellan stad och land – och mellan generationer? Finns det risk för energifattigdom i Sverige? Vad säger vi till dem som menar att det krävs mindre demokrati för att styra samhället tufft i rätt riktning för klimatet?

Medverkande:
Terese Bengard, verksamhetschef, Hela Sverige ska leva
Mattias Goldmann, VD, Fores
Anna Kaijser, fil. dr hållbarhetsvetenskap, Formas
Kalle Sundin, kommunikationsansvarig, Tankesmedjan Katalys
Moderator: Annika Ramsköld, hållbarhetschef, Vattenfall

Så blir din stadsdel hållbar – tillsammans skapar vi listan

Onsdag 3 juli, 11.00–12.00
Du som jobbar med morgondagens klimatsmarta byggande i landets kommuner - här är seminariet för dig. Intentionerna är goda och krafterna många för att skapa hållbara stadsdelar. Men ibland jobbar de inte tillräckligt nära varandra, eller är inte synkade så att rätt sak görs i rätt ordning. Vilket kan bidra till att de smarta lösningarna inte går att nå. Seminariet ger handfasta råd. Vi tittar bland annat på energifrågan, spillvärme och de stora möjligheterna att spara genom att planera rätt från början.

Medverkande:
Johan Edstav, särskild utredare, samordning för bostadsbyggande (MP)
Ulrika Jardfelt, chef Värme Sverige, Vattenfall
Caroline Kjerstadius, hållbarhetsstrateg, Axfood
Erik Pelling, kommunstyrelsens ordförande, Uppsala kommun (S)
Erik Wastesson, marknadsområdeschef City Services, Ragn-Sells
Annika Ånäs, VD, Atrium Ljungberg
Moderator: Christopher Eckerberg, innovationschef Elproduktion, Vattenfall

Många bäckar små – dags att samverka

Onsdag 3 juli, 14.30–15.30
Utmaningen är att på 20 år uppgradera den svenska vattenkraften till moderna miljövillkor. Tiden är knapp och det måste bli rätt. Myndigheter och vattenkraftföretag prövar nya samarbetsformer i pilotprojekt. Vilka är utmaningarna? Vad krävs för att samverka? Och hur optimerar vi miljöhänsyn och elproduktion – i praktiken?

Medverkande:
Jonas Bengtsson, VD, Vattenregleringsföretagen
Annika Ekvall, vattenvårdsdirektör, Vattenmyndigheten i Västerhavet
Jakob Granit, GD, Havs- och vattenmyndigheten
Monica Haider, riksdagsledamot (S)
Claes Hedenström, policyexpert, Vattenfall
Anna Jivén, VD, Vattenkraftens miljöfond Sverige
Rickard Nordin, riksdagsledamot (C)
Thomas Sandberg, styrelseordförande, SVAF
Moderator: Anna Borg, finansdirektör, Vattenfall

Se även

En grupp barn på en kulle

Vi vill göra det möjligt att leva fossilfritt inom en generation.

En flicka i grön tröja som ser in i kameran

Vi ska ta vårt hittills största steg för att minska effekten av klimatförändringarna.

En kvinna som cyklar genom centrala Stockholm

Vi har ett ansvar för hur vi påverkar miljö och samhälle.