Vattenfall är ett av Europas största energiföretag.

Vi är en av Europas största producenter och återförsäljare av el och värme. Vårt mål är fossilfrihet.

Vattenfalls huvudmarknader är Sverige, Tyskland, Nederländerna, Danmark och Storbritannien.

Inom Vattenfallkoncernen finns cirka 21 000 anställda.

Moderbolaget, Vattenfall AB, är helägt av svenska staten och har sitt huvudkontor i Solna.

Danmark

Vattenfall är Danmarks största producent av havsbaserad vindkraft och verkar även inom landbaserad vindkraft, laddlösningar och elförsörjning.

Finland

Vattenfall är Finlands tredje största återförsäljare av el och har även vattenkraftsproduktion i landet.

Frankrike

Vattenfall är en viktig aktör på den franska el- och gasmarknaden och planerar att expandera inom havsbaserad vindkraft.

Nederländerna

Vattenfall i Nederländerna producerar och levererar el, gas, värme och kyla, och erbjuder ett brett utbud av energibesparande produkter och tjänster.

Norge

Vattenfall i Norge erbjuder lösningar för stora industrier och har även verksamhet inom havsbaserad vindkraft.

Sverige

Sverige är Vattenfalls största marknad med omfattande verksamhet inom produktion och distribution av el och fjärrvärme.

Storbritannien

Vattenfall har funnits i Storbritannien sedan 2008 och är en nyckelpartner för att landet ska kunna nå netto noll.

Tyskland

Tyskland är en av Vattenfalls huvudmarknader med omfattande verksamhet inom el-, värme- och gasförsörjning.

Se även

Två Vattenfall-medarbetare som går under kraftledningar i Harsprånget

Vattenfall är ett integrerat energibolag med kunden i centrum.

Kvinna på cykel

Vi har ett ansvar för hur vi påverkar miljö och samhälle.

Vy uppåt till en skorsten

Vattenfall investerar i en större andel förnybar produktion.