Om Vattenfall

Vi är en av Europas största producenter och återförsäljare av el och värme. Våra huvudmarknader är Sverige, Tyskland, Nederländerna, Danmark och Storbritannien.

Inom koncernen finns cirka 20 000 medarbetare. Moderbolaget, Vattenfall AB, är helägt av svenska staten och har sitt huvudkontor i Solna.

Detta är Vattenfall

Vi har elektrifierat industrier, levererat energi till bostäder och förvandlat tillvaron genom innovation i över hundra år.

Framtiden är fossilfri

Vi ser saker ur ett bredare perspektiv – bortom vår egen produktion – och är fast beslutna att agera mycket mer storskaligt.

Relaterad information

A group of children on a hill

Vi vill göra det möjligt att leva fossilfritt inom en generation.

Horns Rev 3 offshore wind farm

Läs om Vattenfalls strategiska och ekonomiska mål.

A black and white photo of Olidan power station in Trollhättan

Vattenfall har en över 100 år lång historia.

Se även

Vattenfalls årsstämma 2023

Aktieägarens rätt att fatta beslut om Vattenfalls angelägenheter utövas vid bolagsstämman.

En kvinna som cyklar genom centrala Stockholm

Vi har ett ansvar för hur vi påverkar miljö och samhälle.

Flicka med grön tröja tittar in i kameran

Vi ska ta vårt hittills största steg för att minska effekten av klimatförändringarna.