Om Vattenfall

Vi är en av Europas största producenter och återförsäljare av el och värme. Våra huvudmarknader är Sverige, Tyskland, Nederländerna, Danmark och Storbritannien.

Inom koncernen finns cirka 21 000 medarbetare. Moderbolaget, Vattenfall AB, är helägt av svenska staten och har sitt huvudkontor i Solna.

Detta är Vattenfall

Vi har elektrifierat industrier, levererat energi till bostäder och förvandlat tillvaron genom innovation i över hundra år.

Framtiden är fossilfri

Vi ser saker ur ett bredare perspektiv – bortom vår egen produktion – och är fast beslutna att agera mycket mer storskaligt.

Relaterad information

Barn på ett berg nära Stockholm

Vi har formulerat en strategi för att nå vårt mål om fossilfrihet.

Vy över ett vindkraftverk

Läs om Vattenfalls strategiska och ekonomiska mål.

Historiskt fotografi av ett vattenkraftverk

Vattenfall har en över 100 år lång historia.

Se även

Deltagare på Vattenfall AB:s årsstämma 2024

Aktieägarens rätt att fatta beslut om Vattenfalls angelägenheter utövas vid bolagsstämman.

Kvinna på cykel

Vi har ett ansvar för hur vi påverkar miljö och samhälle.

Flicka med grön tröja tittar in i kameran

Vi ska ta vårt hittills största steg för att minska effekten av klimatförändringarna.