Om Vattenfall

Vi är en av Europas största producenter och återförsäljare av el och värme. Våra huvudmarknader är Sverige, Tyskland, Nederländerna, Danmark och Storbritannien.

Inom koncernen finns cirka 19 000 medarbetare. Moderbolaget, Vattenfall AB, är helägt av svenska staten och har sitt huvudkontor i Solna.

Detta är Vattenfall

Vi har elektrifierat industrier, levererat energi till bostäder och förvandlat tillvaron genom innovation i över hundra år.

Framtiden är fossilfri

Vi ser saker ur ett bredare perspektiv – bortom vår egen produktion – och är fast beslutna att agera mycket mer storskaligt.

Relaterad information

En grupp barn på en kulle

Vi vill göra det möjligt att leva fossilfritt inom en generation.

Ett vindkraftverk i Horns Rev

Läs om Vattenfalls strategiska och ekonomiska mål.

Vattenfall har en över 100 år lång historia.

Se även

Anna Borg, vd och koncernchef, i samtal med dåvarande kommunikationsdirektör Karin Lepasoon och styrelseordförande Mats Granryd på årsstämman 2022

Aktieägarens rätt att fatta beslut om Vattenfalls angelägenheter utövas vid bolagsstämman.

En kvinna som cyklar genom centrala Stockholm

Vi har ett ansvar för hur vi påverkar miljö och samhälle.

En flicka i grön tröja som ser in i kameran

Vi ska ta vårt hittills största steg för att minska effekten av klimatförändringarna.