Om Vattenfall

Vi är en av Europas största producenter och återförsäljare av el och värme. Våra huvudmarknader är Sverige, Tyskland, Nederländerna, Danmark och Storbritannien.

Inom koncernen finns cirka 19 000 medarbetare. Moderbolaget, Vattenfall AB, är helägt av svenska staten och har sitt huvudkontor i Solna.

Detta är Vattenfall

Vi har elektrifierat industrier, levererat energi till bostäder och förvandlat tillvaron genom innovation i över hundra års tid.

Organisation

Vattenfall består av sex Business Areas som är organiserade i fem verksamhetssegment (Operating Segments).

Finansiella rapporter

Läs Vattenfalls finansiella rapporter, inklusive senaste kvartalsrapporten och års- och hållbarhetsredovisningen.

Sol som speglas i fasaden på kontorsbyggnad

Vår historia

Startskottet för Vattenfalls långa historia är ombildningen av Trollhätte kanal och vattenkraftsanläggningen till Kungliga Vattenfallsstyrelsen.

Svartvitt foto på en man som håller upp en glödlampa

Relaterad information

En grupp barn på en kulle

Vi vill göra det möjligt att leva fossilfritt inom en generation.

Vattenfalls skylt vid entrén till huvudkontoret i Solna

Läs den senaste finansiella informationen från Vattenfall.

En man som arbetar med att installera en värmepump

I Vattenfalls svar på remisser kan du läsa vad vi tycker i olika frågor.

Se även

Trädtoppar i grodperspektiv

Miljöaspekter hanteras som en integrerad del av vår verksamhet.

Två anställda vid en fiskodlingsanläggning

Vattenfall är en del av, och en partner till, samhället i stort.

Ledningar och rör i ett kraftverk

Klimatfrågan är kärnan i vår strategi och vi arbetar för att minska våra utsläpp.