Almedalen

Många bäckar små – dags att samverka

Onsdag 3 juli, 14.30–15.30

Utmaningen är att på 20 år uppgradera den svenska vattenkraften till moderna miljövillkor. Tiden är knapp och det måste bli rätt. Myndigheter och vattenkraftföretag prövar nya samarbetsformer i pilotprojekt. Vilka är utmaningarna? Vad krävs för att samverka? Och hur optimerar vi miljöhänsyn och elproduktion – i praktiken?

Medverkande:

Henrik Andersson, chef Vattenenheten, Länsstyrelsen Kalmar län
Jonas Bengtsson, vd, Vattenregleringsföretagen
Annika Ekvall, vattenvårdsdirektör, Vattenmyndigheten i Västerhavet
Jakob Granit, generaldirektör, Havs- och vattenmyndigheten
Monica Haider, riksdagsledamot (S)
Claes Hedenström, policyexpert, Vattenfall
Anna Jivén, vd, Vattenkraftens miljöfond Sverige
Rickard Nordin, riksdagsledamot (C)
Thomas Sandberg, styrelseordförande, SVAF
Moderator: Anna Borg, finansdirektör, Vattenfall

Se seminariet i efterhand

Här kan du kan se en inspelning från seminariet Många bäckar små – dags att samverka.

Fler seminarier