Almedalen

Scenen är din

Torsdag 4 juli

Scenen är din är vårt bidrag för att ge samarbetspartners och organisationer, som inte har en egen lokal, en möjlighet att lyfta sina frågor och göra sina röster hörda.

Almedalsveckan är viktig för svensk demokrati och vår önskan är att vår öppna scen kan bidra till mer öppenhet, mångfald och inkludering som är en viktig del av vår företagskultur.

Programmet för Scenen är din:

09.00–10.00: Hållbar beskattning

Arrangör: CSR Sweden
Den enskilt viktigaste finansieringskällan för uppfyllandet av Agenda 2030 är de offentliga medel som utgörs av länders skatteinkomster. Dessa skatteinkomster samt förtroendet för länders skattesystem utmanas dock av aggressiv skatteplanering, särskilt inom internationell företagsbeskattning.

Medverkande:
Axel Hilling, Ekonomihögskolan, Lunds universitet
Anders Tegelberg, Vattenfall
Johan Falksäter, Skatteverket
Hans-Peter Larsson, FAR
Moderator: Annika Ramsköld, hållbarhetschef Vattenfall

10.30–11.15: Vikten av att motverka diskriminering på arbetsplatsen

Arrangör: Teskedsorden
Det är varje företags ansvar att motverka rasism, främlingsfientlighet, och diskriminering. Men hur lyckas man i det interna mångfaldsarbetet? Och vilka utmaningar finns?

Medverkande:
Jeanet Corvinius, styrelseledamot, Byggcheferna
Saeid Esmaeilzadeh, serieentreprenör och medgrundare, Serendipity Group
Nasim Khosravi, mångfaldskonsult, PWC
Camilla Rehn, utbildningsansvarig, Teskedsorden
Annika Viklund, vd, Vattenfall Eldistribution
Moderator: Lisa Bjurwald, chef Opinion & Påverkan, Teskedsorden

11.30–12.15: Hur klarar vi energiförsörjningen på Södertörn?

Arrangör: Haninge kommun
Haninge och Södertörns kommuner står inför en större omställning när de integreras alltmer i storstadsregionen. Med det följer allt större åtaganden och krav på hållbarhet i både de stora bostadsprojekten men även inom sport, fritid och verksamhet. Men hur klarar vi energiförsörjningen?

Medverkande:
Meeri Wasberg, kommunstyrelsens ordförande, Haninge kommun
Ebba Östlin, kommunstyrelsens ordförande, Botkyrka
Ulrika Jardfelt, chef Värme Sverige, Vattenfall
Moderator: Anna Kelly

Fler seminarier

Publik i Energihuset

Onsdag 3 juli, 09.30–10.30

Deltagare på seminariet Framtidens batterier

Tisdag 2 juli, 13.30–14.30

Medverkande på Vattenfalls seminarium Många bäckar små

Onsdag 3 juli, 14.30–15.30