Gäller säkerhetsprövning från andra kärnkraftverk på Forsmark?

Q:

Gäller säkerhetsprövning från andra kärnkraftverk på Forsmark?

A:

Varje anläggning gör sin egen registerkontroll. Dock går information om läkarundersökning, hälsodeklaration och skydds- och säkerhetsutbildning över till Forsmarks tillträdessystem.

Se även: Frågor och svar