Det finns en metall som är mer värdefull än guld

Fossilfritt stål – en metall så värdefull att den kan minska de globala koldioxidutsläppen med upp till 7 procent.

Alla borde kunna fortsätta flyga

Elektrobränsle – ett flygbränsle med låga utsläpp som kan förändra vår syn på att flyga.

Elbilar borde inte komma med räckviddsångest som standard

InCharge – ett av Europas största och mest tillgängliga nätverk av laddstationer.

All plast behöver inte vara dålig plast

Nu utforskar vi teknik för att tillverka plast utan en droppe olja.

Blåsigt väder behöver inte vara dåligt väder

Nu bygger vi en av världens största havsbaserade vindkraftsparker i Nordsjön.

Vem som helst ska kunna bo i ett kraftverk

Nu är det enklare än någonsin att producera din egen el.

Alla utsläpp måste inte förorena

Fossilfri vätgas – ett sätt att minska koldioxidutsläppen från tung industri.

Uppvärmning ska inte värma upp planeten

Oavsett om det är i London, Berlin, Amsterdam eller Gustavsberg, på Vattenfall fokuserar vi på att driva värmeomställningen i städerna, där de flesta bor.

Anna Borg
“Vi anser att vi kan driva innovation genom elektrifiering.”