Hur görs ett drogtest?

Q:

Hur görs ett drogtest?

A:

Drogtest görs på en vårdcentral eller läkarmottagning genom ett urinprov.

Se även: Frågor och svar