Hur vet man att registerkontrollen är klar?

Q:

Hur vet man att registerkontrollen är klar?

A:

Din kontaktperson som föranmält dig till Forsmark bör ha kontroll på detta.

Se även: Frågor och svar