När ska en person vara säkerhetsprövad?

Q:

När ska en person vara säkerhetsprövad?

A:

Enligt säkerhetsskyddsreglerna ska säkerhetsprövning ske av de personer som får tillträde till, eller tillgång till känslig information om viktiga anläggningar, till exempel kärnkraftverk.

Se även: Frågor och svar