Vad är registerkontroll som ingår i säkerhetsprövningen?

Q:

Vad är registerkontroll som ingår i säkerhetsprövningen?

A:

Registerkontroll ingår som en del av säkerhetsprövningen, och är en kontroll av registrerade uppgifter i brottsregistret samt misstankeregistret hos Säkerhetspolisen.

Se även: Frågor och svar