Vad är säkerhetsbedömning som ingår i säkerhetsprövningen?

Q:

Vad är säkerhetsbedömning som ingår i säkerhetsprövningen?

A:

Säkerhetsbedömningen ska genomföras i form av en intervju med den enskilda personen. Säkerhetsbedömningen syftar till att verifiera en persons integritet och pålitlighet och är därmed ett viktigt komplement till registerkontrollen. Leverantören har ansvaret för denna bedömning. Kraven gäller både vid en första intervju och fortlöpande intervjuer som ska genomföras en gång per år.

Vid säkerhetsbedömning skall minst följande verifieras:

  • Att personen inte är misstänkt och står under utredning för brott, står under åtal eller har dömts i domstol under de senaste 5 åren
  • Att personen inte har missbruksproblem
  • Att personen inte har allvarliga ekonomiska problem
  • Att betyg och intyg som personen hänvisat till vid ansökan om anställning är tillförlitliga

Ovanstående ska kontrolleras genom referenser.

Se även: Frågor och svar