Vilka dokument/intyg gäller för säkerhetsprövningens olika delar?

Q:

Vilka dokument/intyg gäller för säkerhetsprövningens olika delar?

A:

Säkerhetsbedömning:
"Intyg om genomförd säkerhetsbedömning" undertecknas av ansvarig person på företaget och skickas till Forsmarks Kraftgrupp AB. Den dokumentation som ligger till grund för leverantörens bedömning ska sparas av denne så länge säkerhetsprövningen gäller vid Forsmarks Kraftgrupp AB.

Registerkontroll:
Blanketten ”Samtycke till registerkontroll” ska fyllas i maskinellt och personligen undertecknas av den som samtycket gäller.

Skatteverkets personbevis ”Utdrag om folkbokföringsuppgifter” alternativt kopia på pass med nationalitet ”SWE” ska bifogas med samtycke till registerkontroll.

Blanketten ”Framställan om registerkontroll” ska fyllas i maskinellt med personuppgifter för den person som registerkontrollen gäller.

Du hittar blanketterna på sidan Tillträde

Se även: Frågor och svar