Vilka handlingar ska skickas in för säkerhetskontroll av utländsk personal?

Q:

Vilka handlingar ska skickas in för säkerhetskontroll av utländsk personal?

A:
  • Intyget ”Security Clearance Certificate” ersätter samlingsintyget som lämnas för svenska medborgare. Intyget blir ogiltigt efter ett år och behöver då förnyas samt redovisats för Forsmark på nytt.
  • Utdrag från hemlandets belastningsregister. Registerutdraget ska vara max sex månader gammalt. Utdrag från hemlandets belastningsregister ska insändas på nytt inom ett år för fortsatt tillträde.
  • För utländska medborgare som är stadigvarande bosatta i Sverige ska verifikat från Skatteverket medsändas som styrker hur länge personen har bott i Sverige. Om personen har bott stadigvarande i Sverige i fem år räcker kontroll i svenska register.

Även handlingar för kontroll i svenska register krävs.

Du hittar blanketter på sidan Tillträde

Se även: Frågor och svar