Vilka substanser ska testas vid drogtest?

Q:

Vilka substanser ska testas vid drogtest?

A:

De ämnen som testas är amfetamin, kannabinoler, opiater, kokain och bensodiazepin.

Se även: Frågor och svar