Vattenfall skærper målene for udledningsreduktioner – nu i overensstemmelse med 1,5 grader celsius-scenariet

Vattenfall har besluttet at skærpe sine mål for udledningsreduktioner for 2030 og derefter, så målet er at nå netto nuludledning inden 2040. De nye mål er fastlagt for at bidrage til at holde den globale opvarmning på maksimalt 1,5 grader celsius og er godkendt af SBTi (Science Based Targets-initiativet), der leverer ekstern validering i overensstemmelse med den seneste klimaforskning. Vattenfall er nu et af de få førende energiselskaber, der har taget dette kritisk vigtige skridt.

I oktober 2019 godkendte SBTi (Science Based Targets-initiativet) Vattenfalls klimamål som værende i overensstemmelse med kursen frem mod 2 grader celsius. Nu har Vattenfall besluttet at tage endnu et skridt for at reducere udledningerne endnu mere i overensstemmelse med 1,5 grader celsius-scenariet, der er det mest ambitiøse scenarie i Paris-klimaaftalen. 

Large-Screen-72-DPI-Vattenfall_Anna_Borg_2020_F3A1641_landscape.jpg

"Klimakrisen er alvor, og ikke nok med, at vi har en forpligtelse til at gøre noget og gøre det hurtigt, vi kan også se mange muligheder for os i Vattenfall ved at være førende i den presserende omstilling. Derfor har vi i Vattenfall forpligtet os til at handle i overensstemmelse med IPCC's konklusioner. Det er ikke nok at opnå de 2 grader celsius. Forskellen på de 0,5 grader betyder alverden for os, og det er et meget stort skridt frem mod at kunne leve fossilfrit inden for én generation," siger Vattenfalls CEO og adm. direktør Anna Borg.

Anna Borg tilføjer: "Allerede i 2020 opnåede vi vores SBTi-mål om at reducere de absolutte CO2-udledninger med næsten 40 % sammenlignet med 2017, ti år tidligere end planlagt. Nu fortsætter vi med vores hurtigere kurs. Det betyder, at vi vil reducere vores udledningsintensitet med over 77 % fra 2017 til 2030. Vi forpligter os også til et mål om netto nuludledning i 2040, hvilket betyder, at vi vil opnå netto nuludledning i hele vores værdikæde inden 2040. Det er vigtigt, at vi bruger vores ekspertise og position på markedet til at hjælpe vores kunder og leverandører med at dekarbonisere, hvilket er grunden til, at vi også har sat et mål om en udledningsreduktion på 50 % for vores leverandører af varer og tjenesteydelser.”

Alberto Carrillo Pineda, Managing Director for og en af grundlæggerne af SBTi, har denne kommentar: "Det glæder os i høj grad, at Vattenfall, et af Europas førende energiselskaber, har taget dette dristige skridt og nu er et af de få europæiske energiselskaber, der har forpligtet sig til at reducere deres udledninger i overensstemmelse med kursen frem mod 1,5 grader celsius. Vi ser frem til at se resultaterne af denne nye ambition."

CO2 infografik (PDF)

Behov for omfattende tiltag

Vores ambitioner i forhold til at nå vores forpligtelse for 2030 er:

 • Udfasning af kul fra alle aktiviteter ved at omstille de to sidste kulfyrede varmeanlæg, Moabit og Reuter West i Berlin, til en kombination af biomasse, varmepumper, power-to-heat samt naturgas.
 • Tilføjelse af fire gange så stor kapacitet fra vind- og solenergi i elnettet sammenlignet med det, Vattenfall i øjeblikket har i drift.
 • Hjælpe samarbejdspartnere og samfundet med elektrificering af industriprocesser, herunder stål, cement, tung transport, kemikalier med mere, så vi også muliggør udledningsreduktioner ud over Vattenfalls egen værdikæde. 
 • At have 25 gange så mange elladepunkter i drift, sammenlignet med 2020.  

"Udfasning af kul udgør næste fase i vores dekarboniseringsrejse: Vi er gået fra over 22 millioner tons CO2 i 2017 til omkring 12 millioner tons i 2020, og disse nye investeringer vil give os en fleksibel, fremtidssikret portefølje af anlæg, der vil reducere udledningerne til under 6 millioner tons i 2030 og vil bidrage til netto nuludledning fra vores aktiviteter i 2040," siger Annika Ramsköld, Vattenfalls Head of Sustainability.

Vattenfall har også forpligtet sig til at opnå netto nuludledning i hele værdikæden i 2040, hvilket betyder, at i 2040 vil virksomhedens skærpede kurs for dekarbonisering være fortsat, og alle CO2-udledninger fra hele værdikæden, inklusive udledninger fra leverandører og kunder, vil enten være elimineret eller være kompenseret med egne eller købte negative udledninger.

Læs mere på: CO2-køreplan

Vattenfalls nye mål for udledningsreduktioner:

 • Reduktion af udledningsintensiteten i vores aktiviteter (område 1+2) med over 77 % inden 2030, sammenlignet med 2017 (SBTi-godkendt)
 • Reduktion af absolutte udledninger fra anvendelse af solgte produkter (område 3) med 33 % inden 2030, sammenlignet med 2017 (SBTi-godkendt)
 • Opnåelse af netto nuludledning inden 2040

Vattenfalls vigtigste milepæle for reduktion af CO2-udledningerne siden 2017 er blandt andet:

 • 2018: Halvering af CO2-udledningerne i Berlin (sammenlignet med 1990), tre år tidligere end planlagt i aftalen med byen Berlin
 • 2019: Lukning af det kulfyrede anlæg Hemweg 8 i Amsterdam  Årlig CO2-reduktion på ca. 2,5 Mton
 • 2019: Åbning af et 120 MW stort power-to-heat-anlæg i Berlin, der gjorde det muligt at udfase det kulfyrede anlæg Reuter C
 • 2020: Lukning af det kulfyrede kraftvarmeværk Moorburg i Hamborg. Årlig CO2-reduktion på ca. 5 Mton
 • 2020: Åbning af det gasfyrede kraftvarmeværk Marzahn i Berlin. Årlig CO2-reduktion på ca. 240 kton

Om SBTi:

SBTi er et fælles initiativ med deltagelse af CDP1, FN's Global Compact-initiativ, WRI2 og Verdensnaturfonden. Samarbejdet leverer en metodik, der angiver, hvor meget og hvor hurtigt virksomheder skal reducere deres udledning af drivhusgasser for at opnå målene i Paris-aftalen om at begrænse den globale opvarmning til et godt stykke under 2 grader celsius over det førindustrielle niveau og arbejde for at begrænse opvarmningen til 1,5 grader celsius.

1: CDP = Carbon Disclosure Project
2: WRI = World Resources Institute 

 

Se også

Vattenfall forpligter sig til forbud mod deponering og til at genanvende alle vindmøllevinger fra og med 2030

Vattenfall har fastlagt ambitiøse mål for håndteringen af udtjente vindmøllevinger. Virksomheden har med omgående virkning forpligtet sig til et forbud mod deponering af nedtagne vindmøllevi...

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Danish']
Vattenfalls CEO Anna Borg og USA's særlige klimaudsending John Kerry

Anna Borg mødtes med John Kerry i Genéve

Vattenfalls CEO, Anna Borg, var specielt inviteret til at deltage i World Economic Forum-mødet i Genéve af USA's særlige klimaudsending John Kerry.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Danish']

Vattenfall og Hvide Sande Havn underskriver aftale om servicehavn

Torsdag den 7. oktober underskrev Vattenfall og Hvide Sande Havn en lejeaftale om havneareal til servicefaciliteter til havmølleparkerne Vesterhav og Horns Rev 3.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Danish']