Fraude met klantdata

Naar aanleiding van fraude met klantdata, zoals vorig jaar oktober gemeld, heeft Vattenfall hard gewerkt aan het verder voorkomen van fraude met klantgegevens. Helaas zien we, in heel Nederland, de georganiseerde criminaliteit rond datadiefstal steeds verder toenemen. Zo worden klantenservicemedewerkers van bedrijven onder druk gezet om data te stelen. Ook bij Vattenfall heeft dit gespeeld.  

Een van de maatregelen om fraude tijdig op te sporen is het uitvoeren van analyses op de systemen waarmee met klantdata wordt gewerkt. Daaruit bleek dat een inhuurkracht van een externe partij onrechtmatig gebruik kon maken van klantdata van ongeveer 30.000 klanten, via het digitale archief dat gebruikt wordt om brieven op te slaan. Hierdoor kunnen klantgegevens bij derden zijn beland, om misbruik van te maken. Vattenfall heeft dit datalek gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens en bij de politie. Uiteraard zijn de klanten van wie de klantdata is ingezien hierover geïnformeerd. Natuurlijk staan onze klantenservicemedewerkers klaar om bezorgde klanten te woord te staan. 

De klantdata waar toegang toe is verkregen, betreft: naam, (e-mail)adres, telefoonnummer, en in verschillende gevallen deels afgeschermde bankrekeningnummers en geboortedatum. Deze klantgegevens kunnen worden misbruikt voor bijvoorbeeld phishing en bankpasfraude. Ook is er inzage mogelijk geweest in het (geschatte) energieverbruik en energietarieven van deze klanten, waardoor de informatie voor marketingdoeleinden kan worden misbruikt. Meer informatie over wat bezorgde klanten kunnen doen om oplichting te voorkomen, leest u hier.  

De klanten die het betreft, zijn persoonlijk geïnformeerd. Bezorgde klanten kunnen uiteraard contact opnemen met een speciaal team van de klantenservice van Vattenfall, te bereiken via 020-8920189 of meldpunt@vattenfall.nl

Om te voorkomen dat dit nog een keer gebeurt, heeft Vattenfall met de betrokken externe partijen maatregelen getroffen. Onder andere inzage in het online archief is aan banden gelegd en het proces van het aannemen van nieuwe medewerkers is onder de loep genomen.  

Lees ook: Vattenfall waarschuwt voor bankpasfraude met klantdata

Bekijk ook

Vattenfall

Vattenfall ondersteunt Noodfonds Energie ook in 2024

Nu de energiemarkt zich in rustiger vaarwater bevindt, heeft het kabinet besloten het prijsplafond en de energietoeslag per 1 januari 2024 te beëindigen. Een wijziging die effect kan he...

Lees het hele artikel
Vattenfall

Vattenfall publiceert de Duurzaamheidsindex Nederlandse Gemeenten

Het Drentse Tynaarlo is de duurzaamste gemeente van Nederland. Op veel daken in de gemeente liggen zonnepanelen, veel inwoners hebben een duurzaamheidssubsidie (ISDE) aangevraagd en de tuine...

Lees het hele artikel

KNRM oefent redding gewond persoon op windturbine Vattenfall

Elk jaar komt de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM) liefst 2500 maal in actie. Nog nooit waren de redders naar een windturbine van Hollandse Kust Zuid geroepen, maar met de ...

Lees het hele artikel