Fraude met klantdata

Naar aanleiding van fraude met klantdata, zoals vorig jaar oktober gemeld, heeft Vattenfall hard gewerkt aan het verder voorkomen van fraude met klantgegevens. Helaas zien we, in heel Nederland, de georganiseerde criminaliteit rond datadiefstal steeds verder toenemen. Zo worden klantenservicemedewerkers van bedrijven onder druk gezet om data te stelen. Ook bij Vattenfall heeft dit gespeeld.  

Een van de maatregelen om fraude tijdig op te sporen is het uitvoeren van analyses op de systemen waarmee met klantdata wordt gewerkt. Daaruit bleek dat een inhuurkracht van een externe partij onrechtmatig gebruik kon maken van klantdata van ongeveer 30.000 klanten, via het digitale archief dat gebruikt wordt om brieven op te slaan. Hierdoor kunnen klantgegevens bij derden zijn beland, om misbruik van te maken. Vattenfall heeft dit datalek gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens en bij de politie. Uiteraard zijn de klanten van wie de klantdata is ingezien hierover geïnformeerd. Natuurlijk staan onze klantenservicemedewerkers klaar om bezorgde klanten te woord te staan. 

De klantdata waar toegang toe is verkregen, betreft: naam, (e-mail)adres, telefoonnummer, en in verschillende gevallen deels afgeschermde bankrekeningnummers en geboortedatum. Deze klantgegevens kunnen worden misbruikt voor bijvoorbeeld phishing en bankpasfraude. Ook is er inzage mogelijk geweest in het (geschatte) energieverbruik en energietarieven van deze klanten, waardoor de informatie voor marketingdoeleinden kan worden misbruikt. Meer informatie over wat bezorgde klanten kunnen doen om oplichting te voorkomen, leest u hier.  

De klanten die het betreft, zijn persoonlijk geïnformeerd. Bezorgde klanten kunnen uiteraard contact opnemen met een speciaal team van de klantenservice van Vattenfall, te bereiken via meldpunt@vattenfall.nl

Om te voorkomen dat dit nog een keer gebeurt, heeft Vattenfall met de betrokken externe partijen maatregelen getroffen. Onder andere inzage in het online archief is aan banden gelegd en het proces van het aannemen van nieuwe medewerkers is onder de loep genomen.  

Lees ook: Vattenfall waarschuwt voor bankpasfraude met klantdata

Bekijk ook

KNRM: 200 jaar redders in nood

De Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM) viert dit jaar haar 200-jarig bestaan. Een mijlpaal die we niet onopgemerkt voorbij kunnen laten gaan, vooral omdat de rol van de KNRM ...

Lees het hele artikel

Vattenfall en ENTRANCE helpen Groningse studenten op weg in energietransitie

Vattenfall en ENTRANCE – Centre of Expertise Energy van de Hanze gaan samenwerken om studenten te helpen met hun eerste stappen op het gebied van de energietransitie. Het energiebedrij...

Lees het hele artikel
Vattenfall

Belang van internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen neemt toe

Hoe zorgen we ervoor dat de energietransitie doorgaat zonder schendingen van de mensenrechten en het milieu? Afgelopen jaar stond Vattenfall aan de basis van het Convenant voor de hernieuwba...

Lees het hele artikel