Onze activiteiten

Bij alle activiteiten van Vattenfall staat de klant voorop. We zijn ervan overtuigd dat duurzame groei onze toekomst zal vormen.

Elektriciteitsproductie

Vattenfall produceert elektriciteit uit verschillende energiebronnen: waterkracht, wind, zon, biomassa, afval, kernenergie, kolen en aardgas. Om binnen één generatie fossielvrij te kunnen leven, bouwen we onze op fossiele brandstoffen gebaseerde productie af en investeren we in een groter aandeel duurzame energieopwek. In Europa is Vattenfall een van de grootste leveranciers van fossielvrije elektriciteit. 

Distributie 

Een betrouwbare energievoorziening vereist goed functionerende distributienetten en een continue ontwikkeling van slimme netoplossingen. Voor klanten die zelf elektriciteit opwekken, maakt Vattenfall het mogelijk om stroom terug te leveren aan het net. Consumenten worden op deze manier ‘prosumenten’: ze kopen én verkopen elektriciteit. Vattenfall is een betrouwbare beheerder van elektriciteitsnetten in Zweden en het VK. De distributie van elektriciteit is een gereguleerde bedrijfsactiviteit die onder het toezicht van nationale netautoriteiten staat. 

Verkoop van elektriciteit, warmte en gas 

Vattenfall verkoopt elektriciteit, warmte en gas aan consumenten en bedrijven. Bij al onze activiteiten staat de klant centraal. We doen er alles aan om klantervaringen steeds verder te verbeteren en bieden verschillende producten en diensten die klanten helpen hun klimaatafdruk te verkleinen. 

Stadsverwarming 

Vattenfall is een van de grootste producenten en distributeurs van stadsverwarming in Europa, waarmee we energie leveren aan huishoudens en bedrijven in stedelijke gebieden. Stadsverwarming wordt vaak geproduceerd in combinatie met elektriciteit, wat de invloed op het milieu beperkt. In samenwerking met steden en regio’s loopt Vattenfall voorop in de transitie naar fossielvrije en efficiënte warmteoplossingen. Bijvoorbeeld door overtollige warmte of 'restwarmte' van derden te gebruiken in onze stadsverwarmingsnetwerken. 

Energiediensten en decentrale productie 

Vattenfall biedt laadoplossingen voor elektrische auto’s, zonnepanelen, warmtepompen, batterijen voor energieopslag, netwerkdiensten en slimme meters. We stellen ook marktplaatsen beschikbaar zoals Powerpeers, waar opwekkers en afnemers van duurzame energie samenkomen en waar je zelf kiest van welke energiebronnen je 100% groene stroom afneemt. Verder bieden we klanten oplossingen voor een efficiënter en slimmer energieverbruik. 

VN-doelstellingen voor duurzame ontwikkeling 

Vattenfalls activiteiten dragen bij aan de Sustainable Development Goals (SDG's) van de VN – 17 wereldwijde duurzame ontwikkelingsdoelen, in 2015 aangenomen door meer dan 150 landen. Hoewel de doelstellingen door regeringen zijn aangenomen, hebben bedrijven en industrieën volgens ons een cruciale rol bij het bereiken van deze doelstellingen. 

In 2016 hebben we als Vattenfall zes SDG's geïdentificeerd die voor ons het meest relevant zijn en waarmee we wereldwijd het grootste effect kunnen bereiken. Deze doelstellingen hebben betrekking op onszelf en onze belanghebbenden en komen tot uitdrukking in onze strategie. 

Vattenfall draagt ook bij aan vele andere SDG's, waaronder de doelstellingen voor mensenrechten. Dit doen we op lokaal niveau en indirect via onze toeleveringsketen.

Ook interessant

Wind en zon

Vattenfall bouwt energieproductie op basis van fossiele brandstoffen af.

Flexibel eigenaarschap van onze energieparken maakt het mogelijk verder te investeren.

Zonnepanelen

We bieden klanten oplossingen voor duurzame energieproductie en efficiënt energieverbruik.