Vy över den havsbaserade vindkraftparken Horns Rev i Danmark

Mer vindkraft än kol i Europa

Europas energilandskap ändrades 2016. För första gången har vindkraften överträffat kolkraften, och nu är det bara gas som har större elkapacitet i Europa. Vindkraften tog ännu ett steg uppåt under 2016 och har nu näst mest produktionskapacitet, även om försprånget blev litet.

Vindkraften tog ännu ett steg uppåt under 2016 och blev den näst största energikällan, även om försprånget blev litet. 16,7 procent av EU:s kapacitet för elproduktion kommer nu från vindkraftsektorn jämfört med kolets 16,5 procent enligt en rapport som publicerats av den europeiska vindkraftsorganisationen WindEurope.

De senaste tio åren har vindkraften växt kontinuerligt i Europa, och redan 2007 passerade vindkraften eldningsoljans kapacitet för kraftproduktion. Därefter fortsatte vindkraften med att köra om kärnkraft 2013, vattenkraft 2015 och passerade kolet 2016 – nu är det bara gas som ligger före. Enbart 2016 byggdes vindkraftskapaciteten ut med 12,5 GW, motsvarande 51 procent av årets nyinstallerade kraftkapacitet i EU, och med tanke på att 7,6 GW kolkapacitet togs ur drift under samma period är vindkraftens nya topposition inte någon större överraskning.

Graf som visar EU:s sammanlagda kapacitet för kraftproduktion mellan 2005 och 2016. Källa: WindEurope

EU:s sammanlagda kapacitet för kraftproduktion mellan 2005 och 2016 visar en tydlig och stabil uppåtgående trend för vindkraft som har passerat det ena kraftslaget efter det andra. Det är bara gas som fortfarande är större än vindkraft.

Ur Vattenfalls perspektiv är det väl värt att notera att Vattenfall är aktivt i tre av de fyra länder som bidrog mest med ny kapacitet under 2016. Tysklands andel av den nyinstallerade kapaciteten var 43,6 procent, Nederländerna bidrog med 7,1 procent, Storbritannien med 5,9 procent medan Frankrike, där Vattenfall inte har någon vindkraftsverksamhet, klämde sig in på andra plats med sina 12,5 procent. Ännu ett intressant faktum enligt WindEurope är att Danmark ledde ligan vad gäller vindkraftens bidrag till den nationella strömförsörjningen med sina 36,8 procent och låg i och med detta 9,8 enheter före Irland.

Cirkeldiagram som visar installerad vindkapacitet i olika EU-länder 2016. Källa: WindEurope

Totalt 12,5 GW ny vindkraftskapacitet installerades inom EU 2016. Tyskland, Frankrike, Nederländerna och Storbritannien stod för de största bidragen.

– Vindkraften är numera vardag och en viktig del av Europas elförsörjning. Den är dessutom en mogen och viktig bransch i sig själv som innebär 330 000 arbetstillfällen och står för en europeisk export som är värd miljarder euro, säger Giles Dickson, chef för WindEurope.

Gunnar Groebler, chef för BA Wind, instämmer och gläds åt att Vattenfall är aktivt på Europas största tillväxtmarknader och tror att de som jobbar inom vindkraften kommer att motiveras av att de är en del av denna utveckling i Europa. Gunnar Groebler påpekar att siffrorna för enskilda länder kan variera från år till år i takt med att nya vindkraftparker läggs ut på auktion och olika politiska initiativ och regelverk förändras, men enligt hans mening kan detta statusskifte också göra det enklare att få politikerna att öka sin fokusering på nya vindprojekt i framtiden.

Graf som visar vindkraftens andel i kraftförsörjningen i olika EU-länder. Källa: WindEurope

2016 var Danmark det EU-land där vindkraften bidrog mest till den nationella kraftförsörjningen.

Gunnar Groebler är säker på Vattenfalls position på Europas framtida energimarknad:

– Vi hör definitivt till kärnan av Europas vindkraftsutvecklare och har en utmärkt position för att delta i vidareutbyggnaden av ny kapacitet. Vi har lovat att växa med 400 till 600 MW per år, och de närmaste åren kommer projekt som danska Horns Rev 3, brittiska Aberdeen Bay, tyska havsbaserade Sandbank, brittiska landbaserade Pen y Cymoedd och Ray att tillföra mer än 1 000 MW. Ur längre perspektiv har vi redan gjort klart för danska Kriegers Flak och de två danska kustnära projekten på totalt 1 000 MW. Anbudsprocessernas generella utformning gör att vi varenda gång måste fundera på hur vi kan utveckla, bygga och driva en vindkraftpark ännu mer effektivt. Genom våra bud på under 50 EUR/MWh för havsbaserade projekt har vi redan bevisat att vårt arbete kan göra skillnad för branschen.

Enligt Gunnar Groebler är Vattenfalls vindkraftsverksamhet på rätt spår och har redan tillräckligt med projekt på gång för att uppfylla – och till och med överträffa – de strategiska målen. Dels handlar det om planerna för att bygga ut vindkraftparken Thanet, parkerna Norfolk Vanguard och Norfolk Boreas på 3,6 GW plus tänkbara projekt som de i tyska Nordsjön som Vattenfall tänker buda på.

Storbritannien följer den europeiska trenden

För första gången någonsin producerades mer el med vindkraft än kol i Storbritannien 2016. Enligt forskning och analyser utförda av den brittiska organisationen Carbon Brief stod vindkraften 2016 för 11,5 procent av den brittiska elproduktionen jämfört med 9,2 procent för kolet. Vindkraften tog över tätplatsen från kolet i april 2016, och därefter tycks de bevingade kraftpaketen inte ha tappat farten det minsta. En verkligt revolutionerande utveckling för ett samhälle där kolet spelat en framträdande roll under så lång tid.

Det var kolet som låg bakom den industriella revolutionen i Storbritannien. Kolet drev inte bara ångmaskiner utan även majoriteten av landets alla kraftverk ända fram till 1900-talet och de många kolgruvorna riket runt sysselsatte 1920 över en miljon människor. I början av 1990-talet hade dock kolet i allt större utsträckning ersatts av gas och från och med inledningen av 2000-talet började förnybart också vinna mark i takt med det allt större intresset för koldioxidutsläpp och klimatförändring. Mellan 2010 och 2016 minskade den kolbaserade kraftproduktionen med 59 % och i november 2016 meddelade den brittiska regeringen att alla koleldade kraftverk ska stängas senast 2025.

Detta överensstämmer helt med den generella trenden i Europa som framgår av WindEuropes rapport, men hur ser man på utvecklingen i Storbritannien?

Mary Thorogood, Stakeholder Relations Adviser UK på Vattenfall, anser att detta är ett avgörande ögonblick för Storbritannien som till stor del beror på de investeringar i förnybart som den brittiska regeringen har gjort under ett antal år.

– De ambitiösa målen för utsläppsminskning som den brittiska regeringen satt upp är ännu striktare än EU-målen och har gett företagen en tydlig plan för att minska koldioxidutsläppen som de kan använda som utgångspunkt för sina investeringar.  Utöver de här målen har den brittiska regeringen redan åtagit sig att fasa ut kolet från systemet senast 2025, men marknaden rör sig redan nu hastigt åt detta håll. Den brittiska regeringen har klart och tydligt visat att de fortfarande står bakom dessa mål även efter Brexit-omröstningen, säger hon.

Graf som visar energikällor i den brittiska elproduktionen 2009-2016. Källa: Carbon Brief

2016 producerades för första gången någonsin mer el genom vindkraft än kol i Storbritannien. Källa: Carbon Brief.

Mary Thorogood menar att det är tydligt att den brittiska regeringen stödjer havsbaserad vindkraft. Dels på grund av att den innebär ren och inhemskt producerad kraft, dels tack vare de ekonomiska möjligheter som utvecklare och leveranskedja innebär.

– Den kommande auktionen som ingår i det auktionsbaserade stödsystemet (Contracts for Difference) kommer sannolikt att innebära avsevärda kostnadsminskningar för havsbaserad vindkraft, helt i linje med vad som skett på våra andra marknader.  Vi kommer inte att delta i den här auktionen utan tänker i stället gå vidare med våra kommande havsbaserade projekt, Thanet-utbyggnaden och Norfolk Vanguard, så att vi får bättre förutsättningar vid framtida auktioner och kan bygga vidare på de 590 MW som vi redan har i brittiska vatten, säger Mary Thorogood.

Rapporten från WindEurope

Intervju med Gunnar Groebler: “Subventionsfri vindkraft i sikte mot slutet av årtiondet”

Se även

Sveriges Grönaste Varumärke logotyp

Vattenfall i topp bland Sveriges Grönaste Varumärken

Vattenfall är ett av Sveriges grönaste varumärken och unga konsumenter sätter Vattenfall i topp bland energibolagen, visar den årliga rankningen.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']
Bild från Stor-Rotliden vindkraftpark

Vattenfall vindkraft säljer, bygger och förvaltar Grönhult

Vattenfall Vindkraft AB har sålt projektet Grönhult till brittiska TRIG. Samtidigt kommer Vattenfall att bygga och förvalta vindkraftsparken som börjar byggas redan till våren.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']
Symbol för EcoVadis Platinum

Vattenfalls hållbarhetsarbete får högsta betyg, platina

Vattenfalls hållbarhetsarbete håller högsta klass visar en ranking från EcoVadis, en ledande aktör inom hållbarhetsutvärdering.

Läs hela artikeln