Jakt på sjöminor inleds vid danska vindparker

I danska vatten finns fortfarande minor från världskrigen. Snart inleds jakten på minor i havet där Vattenfalls nyaste vindkraftparker ska byggas.

En tysk mina sprängdes i området för vindkraftparken Horns Rev 3 2016

En tysk mina sprängdes i området för vindkraftparken Horns Rev 3 2016.

I slutet av sommaren startar undersökningarna av havsbotten i Nordsjön och Östersjön för att leta efter gamla minor och bomber innan Vattenfalls medarbetare börjar anlägga fundamenten för de nya vindkraftparkernaVesterhav Syd och Nord samt Kriegers Flak.

Mycket talar för att  det kan finnas odetonerade bomber eller minor från första och andra världskriget gömda i lera och tång på havsbottnarna där Danmarks tre senaste havsbaserade vindkraftparker ska uppföras.

Minor vid Horns Rev 3

– Vid den havsbaserade vindkraftparken Horns Rev 3 i Nordsjön hittade vi tre odetonerade minor, varav en måste sprängas på plats. Även den här gången har vi med oss den danska marinens minröjare ombord för att avgöra om det handlar om så kallad UXO – odetonerat krigsmateriel – eller bara metallskrot, säger Vattenfalls geofysiker Dorthe Reng Erbs-Hansen.

Fjärrstyrt undervattensfordon

Under minröjningen vid Horns Rev 3 användes ett fjärrstyrt undervattensfordon.

När en liknande undersökning gjordes vid Kriegers Flak hittade marinen ett rostigt gammalt ubåtsnät från det kalla krigets dagar.

– Vi håller just nu på med upphandlingen för minsökningen och vi hoppas kunna lätta ankar under augusti, säger hon.

Mäter magnetfält

2017 utfördes en geofysisk undersökning av Vesterhav Syd och Nord, och vid Kriegers Flak pågår fortfarande undersökningarna. Fartyget kryssar fram och tillbaka i området och avsöker det med bland annat magnetometer, sonar och multistråleekolod för att hitta platser där magnetfältet i botten avviker från omgivningen. Det är nämligen skillnad på de magnetfält som kan mätas upp från människoskapade material som järn och stål jämfört med vanlig havsbotten och sten.

– Vi har hittat 22 platser vardera vid Vesterhav Syd och Nord och 170 platser vid Kriegers Flak, utöver några större områden, där avvikelser i magnetfältet gör att mätningarna blir oklara. Man kan rent generellt förvänta sig att mellan en och fem procent av de platser man hittat visar sig innehålla farliga föremål, men vi hittar ofta andra intressanta saker som gamla ankare och ibland gamla skeppsvrak, förklarar Dorthe.

Dorthe och hennes kollegor vet från tidigare undersökningar att det finns tre skeppsvrak vid Vesterhav Nord. Vraken kan vara över 100 år gamla och omfattas i så fall av den danska museilagen som skyddar fynd av kulturhistoriskt värde. De undersöks nu närmare, men bedöms inte komma i konflikt med konstruktionen av vindkraftparken.

Kameran på det fjärrstyrda minröjningsfordonet har fångat en mina på botten vid Horns Rev 3

Kameran på det fjärrstyrda minröjningsfordonet har fångat en mina på botten vid Horns Rev 3.

Marinen har sista ordet

– Det är en hel del utrustning som ska användas för att slutgiltigt avgöra vad det är som ger utslag på mätutrustningen. När fartyget lägger ut från kajen i augusti kommer det att ha med sig en fjärrstyrd robotvagn med elektromagnetisk och akustisk mätutrustning, kamera, sonarutrustning och en liten sandsug som kan avlägsna sand från ett övertäckt område. Dessutom har marinens minröjare med sig containrar med sprängladdningar och annan utrustning. Det är minröjarna som bestämmer vad som ska göras om det visar sig finnas sprängämnen på havsbotten. Vissa gånger är det möjligt att ta bort fyndet från platsen, men vid andra tillfällen måste man spränga bort det och avlägsna resterna, säger Dorthe Reng Erbs-Hansen, som räknar med att själv vara med ombord på fartyget en del av tiden.

Undersökningarna inleds troligen i Nordsjön, som statistiskt sett kan innebära större utmaningar vad gäller vädret än Östersjön där Kriegers Flak finns. Målet är att områdena ska kunna förklaras säkra i slutet av oktober.

Läs mer
Minsprängning 2016 i samband med byggandet av Horns Rev

Se även

Smart kombination av solpaneler och remsodling

Vattenfall har fått tillstånd att uppföra en solkraftspark i Almere, Nederländerna, där man kan testa kombinationen av solpaneler och remsodling.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']
Vattenfall reser de första verken på sin hittills största landbaserade vindkraftspark någonsin i Blakliden/Fäbodberget

Vattenfall reser nu sin största landbaserade vindkraftspark utanför Fredrika

Vindkraftsparken Blakliden och Fäbodberget i Åsele och Lycksele kommuner beräknas årligen producera 1,1 TWh el.

Läs hela artikeln
Transport över bro

84 vindkraftverk på väg!

Nu inleds transporterna av de vindkraftverk som ska resas på Blakliden och Fäbodberget strax utanför Fredrika.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']