Forskningsfartyg. Foto: Bibby HydroMap

Hollandse Kust Zuid har börjat byggas

Bygget av den allra första osubventionerade havsbaserade vindkraftsparken, Hollandse Kust Zuid 1 & 2, är i full gång utanför den nederländska kusten.

Vattenfall kommer under de närmaste åren att bygga en vindkraftspark, Hollandse Kust Zuid 1&2 utanför den nederländska kusten vid Haag och Noordwijk som kan leverera förnybar el till 1–1,5 miljoner hushåll.

Dussintals forskare vid Nordsjön arbetar dygnet runt under sommaren för att ta reda på så mycket som möjligt om den plats där vindkraftsparken ska uppföras. Med hjälp av högteknologisk utrustning skannar de havsbotten för att söka efter bomber och skeppsvrak, men också för att kartlägga området.

HKZ-windpark--photo-credits--Bibby-HydroMap.jpg

Vindkraftsparken Hollandse Kust Zuid kommer att leverera förnybar el till 1–1,5 miljoner hushåll.

En rad olika utmaningar

Arbetet inleddes redan i februari, men stormarna Freya och Gareth ställde till det för planeringen under tre stormiga veckor och de två forskningsfartygen – med en total besättning på trettio personer – tvingades söka skydd i hamn.

 – Det var ett bakslag att få så dåligt väder redan från början, men det är inget att göra något åt, säger Daniel Jenkins, projektledare vid Bibby HydroMap, företaget som utför de geofysiska undersökningarna.

– Fartygen är gjorda för att klara av ganska hårt väder, men utrustningen är väldigt känslig. Vi vet att kvaliteten inte blir tillräckligt bra om vi samlar in data när vädret är dåligt. Det går helt enkelt inte.

Enligt Aidan Marchand, som leder det tekniska genomförandet av projektet från Vattenfalls sida, var man redan från början medvetna om att Nordsjön inte alltid erbjuder de bästa förutsättningarna för markundersökningar, både vad gäller väder och annat.

– Det är därför vår ursprungliga planering tog hänsyn till att vi förmodligen inte skulle kunna samla in några data under flera veckors tid.  Så fort vädret medger samlar besättningen in data dygnet runt, säger han.

Research-boat-in-port-Scheveningen.jpg

Forskningsfartygen Bibby Athena och Bibby Tethra lägger var tionde dag till i Scheveningens hamn nära Haag för att fylla på förnödenheter och byta besättning.

Ekolod och jordprov

Havsbotten kommer att undersökas fram till i augusti med hjälp av sökutrustning som inte skadar miljön. Därefter kommer vi att samla in jordprov. Bibby HydroMap hanterar de geofysiska undersökningarna, medan ett annat företag, Fugro, står för de geotekniska undersökningarna. Aidan Marchand förklarar skillnaden:

– Under den geofysiska undersökningen används framför allt svepsensorer som bogseras genom vattnet. Det ger oss en bild av havsbotten och de föremål som finns där. Detta är viktigt för nästa etapp i arbetet, nämligen de geotekniska undersökningarna. Det är Fugro som ska borra hål i havsbotten och ta prov för att avgöra dess sammansättning och bärkraft.

Undersökningsresultaten kommer att användas för att konstruera så effektiva fundament som möjligt för vindkraftverken, men också för att avgöra hur de kablar som ska grävas ned i sanden ska dras.

Soil-research_crew.jpg

Åtta sensorbojar släpas nära havsbotten för att göra datainsamlingen så komplett som möjligt.

Minor, bomber och störtade flygplan

Nordsjön gömmer många historiska föremål, inklusive ett otal sprängladdningar. Mängder av sjöminor lades ut under bägge världskrigen, och mindre än en fjärdedel av dem har undanröjts efter andra världskriget. Hollandse Kust Zuid ligger strax norr om den rutt som de allierade oftast använde. Flygplan störtade ofta i havet, eller släppte sina bomber för tidigt, något som innebar att de hamnade på havsbotten. Strider utkämpades också på och över Nordsjön, framför allt mellan de allierades flygvapen och tyska fartyg. Torpeder, bomber, raketer och granater missade ofta sina mål och hamnade i havet. De fartyg som träffades sjönk till botten. Åren efter kriget fastnade odetonerad ammunition ofta i fisknät för att sedan kastas överbord igen. Detta gjorde man ofta i närheten av kända skeppsvrak som fiskare ändå undvek på grund av risken för att skada näten.   

– Det är relativt enkelt att hitta skeppsvrak. Det är svårare med odetonerad ammunition. Vi registrerar en lista över föremål där vi beskriver deras magnetiska egenskaper, storlek, form och på vilket djup de finns. Ett företag som är experter på området analyserar sedan dessa data, säger Daniel Jenkins.

Nästa steg är att oskadliggöra sprängladdningarna:

– Vi delar med oss av den här informationen till kustbevakningen, som i sin tur ger den nederländska kungliga flottan i uppdrag att röja bort sprängmedlen. Många skeppsvrak är redan markerade på sjökorten, men de kan ha förflyttat sig eller blivit begravda på grund av kraftiga strömmar. Ibland gör arkeologer också en insats, berättar Aidan Marchand.

collecting-data.jpg

Forskare arbetar dygnet runt för att samla in geologiska data om havsbotten på den plats där vindkraftparken ska byggas.

Sanddynernas rörelser förutses

Att kartlägga skeppsvrak och sprängladdningar är bara en del av undersökningarna. För att kunna konstruera en optimal vindkraftspark – i synnerhet när det gäller fundament och kabeldragning – är det nödvändigt att ha så mycket data som möjligt att tillgå. Tack vare att Nordsjön är relativt djup och har en sandbotten är den ett utmärkt val för en vindkraftspark.

Däremot kan sanddyner som rör sig på havsbotten ställa till problem. På vissa ställen finns ett rörligt sandlager som kan vara upp till fyra meter tjockt. De här sanddynerna förflyttar sig, och det kan vålla problem, särskilt i framtiden.

– Fundamenten påverkas inte i någon större utsträckning eftersom de klarar av att havsbotten förändras, men kablarna dras vanligen mellan en och tre meter under bottenytan, och vi vill inte att de ska exponeras, säger Aidan Marchand.

Lösningen är avancerade tekniska prognosmodeller.

– De kan förutse hur sanddynerna kommer att röra sig under en relativt lång tidsperiod, något som vi kan ta med i beräkningarna när vi bestämmer hur kablarna ska dras.

Snabb teknikutveckling

Bibby HydroMap och Fugro kommer att analysera, testa och tolka insamlade data fram till slutet av 2019. Utfallet från detta arbete är avgörande information när kabeldragning, fundament och vindkraftverk ska utformas. Ingenjörerna har en mängd faktorer att ta hänsyn till.

– Tekniken för havsbaserad vindkraft utvecklas väldigt snabbt. De vindkraftverk som installeras vid Hollandse Kust 2022 blir inte desamma som de som tillverkas nu. Våra internationella erfarenheter av vindkraft gör att vi kan göra en korrekt bedömning av hur den här utvecklingen kommer att se ut och se till att infrastrukturen är flexibel och lämplig för nyare teknik, säger Aidan Marchand.

Ingenjörerna tar också hänsyn till miljöintressen. De ser till exempel till att inga permanenta skador uppstår i närmiljön medan vindkraftverken byggs eller är i drift.

Fakta

Hollandse Kust Zuid 1 & 2 ska börja producera förnybar el i slutet av 2022. För Vattenfalls del är detta ett viktigt steg i att förverkliga företagets ambition för framtiden: att göra det möjligt att leva fossilfritt inom en generation. Vindkraftsparken – med en kapacitet på ungefär 750 MW – utgör dessutom ett avsevärt bidrag till Nederländernas mål om att senast 2023 ha en havsbaserad installerad kapacitet på 4 500 MW. Vattenfall deltar även i auktionen om nästa vindkraftspark, Hollandse Kust Zuid 3 & 4.

Se även

Anna Borg, CEO Vattenfall

Internationella kvinnodagen: dela med dig av din historia

I dag på den internationella kvinnodagen uppmärksammar Vattenfall kvinnor som hjälper kvinnor. I den här videon delar kollegor från alla delar av organisationen med sig av sina historier.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']
Sveriges Grönaste Varumärke logotyp

Vattenfall i topp bland Sveriges Grönaste Varumärken

Vattenfall är ett av Sveriges grönaste varumärken och unga konsumenter sätter Vattenfall i topp bland energibolagen, visar den årliga rankningen.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']
Bild från Stor-Rotliden vindkraftpark

Vattenfall vindkraft säljer, bygger och förvaltar Grönhult

Vattenfall Vindkraft AB har sålt projektet Grönhult till brittiska TRIG. Samtidigt kommer Vattenfall att bygga och förvalta vindkraftsparken som börjar byggas redan till våren.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']