Ett fordon i snödrivor vid Blakliden-Fäbodberget

Vindkraftsprojekt stängt på grund av vinter

Snö, kyla och renskötsel bidrar till att Vattenfalls största landbaserade vindkraftsprojekt, Blakliden-Fäbodberget, nu går i ide för säsongen.

Nu stängs byggandet av Vattenfalls största landbaserad vindkraftspark, Blakliden & Fäbodberget, i norra Sverige för säsongen. När vintern kommer med mycket snö och kyla pausas arbetet. Vattenfall har också överenskommet med berörda samebyar att göra vinteruppehåll för att underlätta för rennäringen i området. Bygget återupptas till våren.

Mitt i det västerbottniska landskapet bygger Vattenfall just nu sin största landbaserade vindkraftspark hittills. Vindkraftsparken består av två närliggande områden, Blakliden med 50 vindkraftverk i Åsele kommun och Fäbodberget med 34 vindkraftverk i Åsele och Lycksele kommuner. Områdena är belägna på varsin sida om den lilla orten Fredrika.

Platserna har många fördelar, först och främst att det blåser bra men även goda förutsättningar för att uppfylla till exempel natur- och kulturmiljö samt infrastrukturkrav. Ytterligare en fördel är att Vattenfall redan driver vindkraftsparken Stor-Rotliden bara någon mil därifrån.

– Västerbotten har väldigt bra förutsättningar för vindkraft och vindkraftsklustret här bidrar starkt till vårt mål att göra det möjligt att leva fossilfritt inom en generation. Utöver de redan nämnda projekten så fortsätter vi att utveckla Sandselehöjderna i Sorsele och Vargträsk i Lycksele/Åsele, Norrbäck/Pauträsk i Lycksele respektive Vilhelmina/Storuman och Stensvattsmarken i Bjurholm, samt driver vindkraftparkerna Stor-Rotliden och Juktan i Västerbottens inland. Alla platser tillsammans bildar ett kraftfullt kluster av förnybar energiproduktion och kommer, om investeringsbeslut tas, att kunna leverera 5 TWh förnybar el, motsvarande el till cirka 1 miljon svenska hushåll, säger Daniel Gustafsson, chef för projektutveckling på BA Wind.

Unik modell för lokala företagare

Det är viktigt för Vattenfall att i största möjliga mån engagera det lokala näringslivet i byggprocessen. Därför har Vattenfall tillsammans med Vindkraftcentrum lanserat en leverantörsdatabas där lokala/regionala företagare kan registrera sig och sitt företag för att bli matchningsbara i samband med våra upphandlingar. För att ytterligare underlätta för lokala företagare har informationsträffar anordnats. Dessutom förmedlas även kontakter mellan de företag som vunnit huvudkontrakten och lokala/regionala företagare.
Leverantörsdatabas

Betydelsen av lokal arbetskraft kan inte nog understrykas, anser projektledare Maren Andersen:
– Att ha en databas med kontaktuppgifter på lokala och regionala företag är en stor fördel. Vi kan dels upphandla tjänster över en längre tid men vi kan också kontakta företagen för kortare, snabba jobb. De större arbetena, som anläggning av vägar, gjutning och resande av vindkraftverken har lagts ut på större entreprenadföretag. Vad som kan vara aktuellt för den lokale företagaren är till exempel underhåll av vägar, måleri– och elarbeten, vissa typer av transporter, städning och catering. När det kommer till den typen av tjänster väljer vi alltid ett lokalt företag om kompetensen finns på orten.

För att ytterligare förenkla för det lokala/regionala näringslivet att ta del av de arbetstillfällen ett bygge av den här storleken genererar, inledde Vattenfall 2018 ett samarbete med Garantia (tidigare Kreditgarantiföreningen i Norr). Ett upplägg som innebär att Vattenfall avsätter en viss summa till Garantia, som kan agera lånefinansiär till lokala företagare som är i behov av mindre krediter. Den här typen av samarbete är unikt idag.
Läs mer om Garantia

Nästa år kommer de 34 fundamenten på Fäbodberget att gjutas och förankras, 55 km kabel ska läggas på Blakliden och en del förankringsarbeten ska färdigställas för de fundament som redan gjutits. Utöver detta ska transformatorstationerna byggas klart, luftledningen för nätanslutningen ska slutföras till platsen, och året därpå, 2021, börjar turbinerna att installeras.

Fakta Blakliden/Fäbodberget

Totalt installerad effekt: 353 MW
Antal turbiner: 84 (50+34)
Turbiner: Vestas V136-4,2 MW     
Energiproduktion: Motsvarande 220 000 svenska hushåll årligen
Total höjd: 180 m (112 m torn, 68 m blad)

Fantastiska fakta

  • Det har hittills gått åt ca 450 000 ton bergmaterial till väg-, kranplansbyggnation samt betonggjutningar.
  • Det har krävts ca 17 000 transporter.
  • Det har gått åt ca 1 000 ton armering, 490 ton bergstag samt 308 ton adapterplattor till de 50 fundament som gjutits på Blakliden.
  • Det har gått åt ca 7 600 kubikmeter betong till de 50 fundament som gjutits.
  • 45 av 50 av de fundament som gjutits på Blakliden/Granliden är bergsförankrade fundament. 
  • Det har sprängts uppskattningsvis ca 250 gånger fördelat över de båda siterna.
  • Ca 70 km väg har färdigställts.
  • Ca 32 km kabel har lagts, fördelat över båda siterna. Det utgör ca 30% av all kabellängd som ska läggas.
  • Som mest har det jobbat ca 150 personer på plats samtidigt fördelat över båda siterna.
  • Den preliminära livscykelanalysen visar på mycket lågt koldioxidavtryck, ca 6 gram CO2/kWh.

Se även

Bild från Stor-Rotliden vindkraftpark

Vattenfall vindkraft säljer, bygger och förvaltar Grönhult

Vattenfall Vindkraft AB har sålt projektet Grönhult till brittiska TRIG. Samtidigt kommer Vattenfall att bygga och förvalta vindkraftsparken som börjar byggas redan till våren.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']
Första turbinen vid Kriegers Flak Installerad

Första turbinen på plats i Kriegers Flak

Den danska havsbaserade vindkraftparken Kriegers Flak börjar inom kort producera fossilfri el. Det blir Danmarks största havsbaserade vindkraftpark.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']
Vindkraftverk i Markbygden

Vattenfall tecknar avtal om energitjänster för vindkraftsparken Markbygden etapp 2

Vattenfall kommer under en flerårsperiod att stå för kraftbalansering och elmarknadstjänster för vindkraftsparken Markbygden etapp 2 norra i Piteå kommun.

Läs hela artikeln